tovább

Most itt van: Főoldal / Angol szintfelmérő tesztek / Az Anglofon Studio komplex nyelvi szintfelmérője

Az Anglofon Studio komplex nyelvi szintfelmérője


Az alábbi tesztek segítsésével a jelentkezők nyelvtudását szeretnénk felmérni.

Kiinduláshoz az Európai Únióban az EU Közös Európai Referenciakeret (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, röviden CEFR - az Európa Tanács által 1989. és 1996. között kidolgozott útmutató a nyelvtudás szintjének Európa-szerte egységes meghatározására.) szerinti 6 szintet vesszük alapul. Az Anglofon Studio szintjeinek rendszere differenciáltabb, segítségével pontosan behatárolható az általános nyelvismeretet. A kifinomult szintmeghatározás és az egyes készségek szerinti külön mérés eredményeképpen meg tudjuk határozni azt, hogy mely nyelvi területen pontosan hogy áll a jelentkező. Az eredmény feldolgozása révén olyan nyelvi fejlesztési programot tudunk kidolgozni és ajánlani, amely célirányosan a gyenge pontokra összpontosít. Így a nyelvtanulóknak olyan személyre szabott ajánlatot tudunk adni, amely biztosítja, hogy az idő és az anyagi erőforrások legoptimálisabb kihasználásával maximális hatékonyságú képzésben részesüljön.


 • Az általános nyelvi szintfelmérőnk a nyelvtanulók nyelvtudását három fő készség szerint értékeli: nyelvtani ismeretek, szókincs és nyelvhasználat szerint.


 • A teszt a teljesen kezdőtől a ún. proficiency szintig 16 szintet különböztet meg. Rendszerünkben az alapfok a 4. a középfok a 8., a felsőfok a 12. és a proficiency szint a 16.

 • Az egyre nehezedő tesztkérdések segítségével árnyalt képet kapunk a jelentkezők nyelvtudásáról, rámutathatunk az erősségekre csakúgy, mint a fejlesztésre szoruló területekre.

 • Az alábbi rövid leírás segít a hozzávetőleges szint kiválasztásában. Az adott szinthez tartozó linkre kattintva elindul az elektronikus szintfelmérés. A pontos szintmeghatározás érdekében mindig egy szinttel alacsonyabb teszttel kezdődik a felmérés.

 • A tesztek regisztráció nélkül is elvégezhetőek. Azonban, ha szeretne egy táblázatot kapni, amely összesítő képet nyújt, hogy különböző szinteken milyen eredményt ért el, kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be a már meglévő fiókjába. Az eredményeket elmentjük, így később tudja tesztelni fejlődését is. Ezt a táblázatot bejelentkezés után a 'My progress' menüpont alatt találja.

 • A1 – Minimumszint

  Ez az a szint, amelyen a jelölt képes egyszerű kommunikációra, tud kérdezni és megválaszolni saját magával kapcsolatos kérdéseket (a lakóhelyéről, az ismerőseiről, a tulajdonában lévő tárgyakról). A közvetlen szükségleteivel vagy nagyon ismerős témákkal kapcsolatban képes egyszerű állításokat tenni, ill. azokra reagálni. Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész.  tovább

  A2 - Belépőszint

  A nyelvtanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érinő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszeű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.  tovább

  B1 - Küszöbszint

  A hallgató megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket. A B1 szintfelmérő 2 egyre nehezedő szintű tesztből áll.  tovább

  B2 – Középhaladó

  A jelölt meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelo . Világos, részletes szöveget tud alkotni sokféle témában, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. A B2 szintfelmérő 4 egyre nehezedő szintű tesztből áll.  tovább

  C1 – Haladószint (Felsőfok)

  Meg tud érteni különböző típusú igényesebb és hosszabb szöveget, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül, hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.  tovább