tovább


Jogi angol nyelvoktatás távoktatással - ÚJ KÉPZÉSI FORMA

Szerződések terminológiája kurzussorozat távoktatásos keretek között


Tapasztalatunk szerint sok gyakorló szakember szeretne részt venni kurzusainkon, de idő hiányában nem tudnak hetente egy estét jogi angol tanfolyamon való részvételre szánni. Viszont óriási szükségük van a kurzuson megszerezhető tudásra, és erre szívesen szánnak időt, feltéve, hogy nem igényel rendszeres programot. Számukra dolgoztunk ki egy távoktatásos módszert, amely biztosítja a teljes anyag feldolgozását főként elektronikus eszközök segítségével.


Kinek ajánljuk a részvételt?


  • Vidéken dolgozó ill. tanuló hallgatóinknak, akik nem tudják vállalni a feljárást.
  • Kismamáknak, akik a gyerek miatt nem tudnak részt venni az órán.
  • Elfoglalt szakembereknek, akik nem tudnak heti fix időpontot vállalni.
  • Vezetőknek, akik presztizs okokból nem szívesen tanulnak együtt másokkal.


Miben más a távoktatás, mint a hagyományos kurzus


  • Az egyes órák anyagát, a feldolgozandó feladatokat és a teszteket e-mailben küldjük el hallgatóinknak.
  • Az egyes anyagok feldolgozásához részletesen kidolgozott segédanyagot adunk, ami nagy vonalakban tartalmazza az órán elhangzottakat.
  • A résztvevők a feladatokat egy elektronikus felületen csinálják meg, amelynek az eredményéről azonnali visszajelzést kapnak.
  • A szókincs elsajátításához személyre szabott, könnyen áttekinthető glosszáriumot adunk.
  • A szerződésekben és a levelekben szereplő fordulatokat flashcard segítségével segítjük megtanulni.
  • Minden egyes anyag bevésődését számos jogi angol nyelvi teszt segítségével segítjük elő.

A távoktatás feltételrendszere


Amikor a jogi szaknyelvi távoktatás módszerét kidolgoztuk elsősorban az olyan jogászokra gondoltunk, akik nem tudnak részt venni hagyományos tanfolyamainkon vagy a távolság miatt vagy mert minden héten egy adott időben nem tudják szabaddá tenni magukat, hogy eljárjanak az órára. Különösen előnyös ez a módszer azoknak, akiknek munkaterhei periodikusan változnak, és előfordulhat, hogy akár hetekre is kiesnek a tanulásból.

Mely kurzusokat kínáljuk távoktatás formájában?

Jelenleg a bevezető a szerződések terminológiájába és a polgári jog terminológiája angolul tanfolyamainkat lehet távoktatás formájában is tanulni, de folyamatosan bővítjük a kívánlatot.

Miben más, mint a szokásos jogi szaknyelvi órákon vett tananyag?

A távoktatások kurzus a tematika alapjaiban ugyanaz, mint a szokásos tanfolyamaink során. Ugyanazokat a témaköröket, szerződéseket vesszük végig, kiegészítve olyan oktatási segédanyagokkal, mely elősegíti az otthoni, önálló anyagfeldolgozást valamint a tananyagrészek elsajátítását.

Mi marad ki a távoktatási csomagból a hagyományos kurzushoz képest?

A tanfolyamok anyagát aszerint csoportosítottuk, hogy lehetséges-e bármilyen módon digitalizálni vagy sem. A távoktatásos anyagba a digitális formában is tanulható anyag került. A hagyományos osztálytermi kurzus anyagában maradt mindaz, ami elektronikusan nem kezelhető.Bevezető a szerződések terminológiájába


Átfogó ismeretek a leggyakoribb szerződéstípusokkal kapcsolatban. A legfontosabb jogi szaknyelvi fordulatok, kifejezések, gyakori szerződéses klauzulák sok példával, könnyen elsajátítható formában. Ezzel kezdje a tanulást!


Kurzusinformáció


Jelentkezem