tovább


Magyar

Angol

Polgári törvénykönyv

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Civil Code

Act IV of 1959 on the Civil Code of the Republic of Hungary

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25.

The Fundamental Law of Hungary

THE FUNDAMENTAL LAW OF HUNGARY (25. April 2011.)

Alkotmány

A Magyar Köztársaság Alkotmánya

Constitution

The Constitution of the Republic of Hungary

Munka Törvénykönyve

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Labour Law

Act XXII of 1992 On the Labor Code

Társasági Törvény

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

Act on Business Associations

Act IV of 2006 on Business Associations

Büntető Törvénykönyv

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Act on Criminal Code

Act IV of 1978 on the Criminal Code

Alkotmánybírósági törvény

1989. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról

Act on the Constitutional Court

Act XXXII of 1989 on the Constitutional Court

Közbeszerzési törvény

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről

Public Procurement Act

Act CXXIX of 2003 on Public Procurement

Számviteli törvény

Számviteli törvény

2000. évi C. törvény a számvitelről

Act on Accounting

Act C of 2000 On Accounting

Ügyvédekről szóló törvény

1998. évi XI. törvény az ügyvédekről

Act on Attorneys at Law

Act XI of 1998 on Attorneys at Law

Személyi jövedelemadó
(SZJA) törvény

Személyi jövedelemadó
(SZJA) törvény

1995. évi CXVII. a törvény személyi jövedelemadóról

Act on Personal Income Tax

Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax

Törvény a műsorterjesztés és
digitális átállás szabályairól

2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól

Act on the rules of
broadcasting and
digital switchover

Act LXXIV of 2007 on the rules of broadcasting and digital switchover

Törvény a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról

Törvény a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról

A 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Act on public company information,
company registration
and winding-up proceedings

Act V of 2006 on public company information, company registration and winding-up proceedings

Törvény a csődeljárásról
és a felszámolási eljárásról

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Act on Bankruptcy and Liquidation Proceedings

Act XLIX of 1991 on Bankruptcy Proceedings, Liquidation Proceedings and Members' Voluntary Dissolution

Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Act on Credit Institutions and Financial Enterprises

Act CXII of 1996 on Credit Institutions and Financial Enterprises

Törvény az ingatlan-nyilvántartásról

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

Act on Real Estate Registration

Act CXLI of 1997 on Real Estate Registration

Törvény az illetékekről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Act on Duties

Act XCIII of 1990 on Duties

Törvény a szerzői jogról

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

Act on Copyright

Act LXXVI of 1999 On Copyright

Törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

Act on the Protection of Trademarks

Act XI of 1997 on the Protection of Trademarks and Geographical Product Markings

Törvény a bírósági végrehajtásról

Törvény a bírósági végrehajtásról

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Act on Judicial Execution

Act LIII of 1994 on Judicial Execution