tovább

Agency contract - excerpt


Tanuláshoz

Ezzel a funkcióval hallgatóink és más jogi angol nyelvtanulók számára szeretnénk tanulási lehetőséget nyújtani.

magyarázat

  • A "segmented" ikonra kattintva a szöveg szegmensekre lebontott angol nyelvű változatát láthatjuk.
  • A "bilingual" ikonra kattintva a szegmentált anyag két nyelven jelenik meg. Ez a funkció oktatási célokat szolgál, nem szerkeszthető.

bezár


titl-agen-cont

Megbízási szerződés - kivonat

Agency contract - excerpt

Entered into between A… Ltd., represented by: AB., (address:.., hereinafter referred to as: (Principal ) and B, represented by BC. (hereinafter as Agent) as of the date below, under the terms and conditions specified as follows:

TÁRGY

SUBJECT
A Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott pedig vállalja, hogy eljár a Megbízó nevében az alábbi ügyekben (a továbbiakban: a Szolgáltatások): The Principal appoints the Agent and the Agent undertakes to act on behalf of the Principal in the following matters (hereinafter referred to as Services):

IDŐTARTAM

TERM
A Megbízás időbeli hatálya 6 hónap, [Dátum]-től [Dátum]-ig. A megbízás hatálya csak írásban hosszabbítható meg. The Appointment is effective for a period of six (6) months, commencing on [Date] and expiring on [Date]. The term may only be extended in a written agreement.

NYILATKOZATOK

REPRESENTATIONS
A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges szaktudással a feladat megfelelő elvégzéséhez. A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan engedéllyel és képesítéssel, amely a Szolgáltatások elvégzéséhez szükséges. A Megbízó vállalja, hogy minden szükséges információt a Megbízott rendelkezésére bocsát. The Agent represents to have the required knowledge for the proper performance of the task. The Agent represents to hold all the licences and qualifications required for rendering the Services. The Principal agrees to make available all the information required by the Agent.

ENGEDMÉNYEZÉS

ASSIGNMENT
A Megbízott nem jogosult harmadik fél szolgáltatását igénybe venni a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése során. A Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt szolgáltatásokat személyesen teljesíti. The Agent may not employ any third party in the performance of his obligations hereunder. The Agent agrees to act in person in the performance of his obligations hereunder.


FEES AND PAYMENT TERMS
A jelen Szerződésben foglalt szolgáltatásokért bruttó 2.000.000 Ft-, azaz kétmillió forint fizetendő, amelyet a Megbízott számlájára egy összegben, a számla kiállításától számított 8 napon belül kell megfizetni. A díjazás a jelen megbízással kapcsolatos összes költséget tartalmazza. With regard to the tasks detailed in the agreement, the fee for the Services to be provided hereunder shall be two million forints (HUF 2,000,000) including VAT. The Agency fee shall be payable in one amount based on the invoice of the Agent, within eight (8) days after the date of the invoice. The fee shall include all costs incurred by the Agent in connection herewith.

A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE

PLACE
A Megbízott vállalja, hogy a Szolgáltatásokat a Megbízó székhelyén végzi el. A Felek ettől egy külön szerződés alapján eltérhetnek. The Agent agrees to perform the Services in the principal office of the Principal. The Parties may deviate from this provision in a separate agreement.

A MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

OBLIGATIONS OF THE PRINCIPAL
A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott rendelkezésére bocsát minden olyan dokumentumot és információt amely a Szolgáltatások megfelelő és jogszerű elvégzéséhez szükséges. The Principal undertakes to make available to the Agent all the necessary documentation and information so that the tasks could be duly performed in compliance with the legal rules.

A MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI

OBLIGATIONS OF THE AGENT
A Megbízott vállalja, hogy tájékoztatja a Megbízót a munkavégzéshez szükséges bármilyen további követelményről. A Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízó helytelen adatszolgáltatásáért. The Agent undertakes to inform the Principal of any additional requirements to perform the tasks. The Agent shall assume no liability for the incorrect data supplied by the Principal.

A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

TERMINATION
A Felek 30 (harminc) napos felmondási határidővel felmondhatják a szerződést. A jelen Szerződés súlyos megszegése esetén a Felek azonnali hatállyal is felmondhatják a Szerződést írásos formában. Each Party may terminate this Contract at any time upon thirty (30) days written notice. In the event of material breach hereof, the injured party may terminate this Contract in writing with immediate effect. Principal shall not pay the fees, and Agent shall only be entitled for the reimbursement of his costs justified by invoice.


GOVERNING LAW
Matters not regulated by this agreement shall be governed by the relevant provisions of the Civil Code .