tovább


HU
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
EN
 
A Régiók Bizottsága the Committee of the Regions
Adó - és Pénzügyekért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Tax and Financial Regulation
Adó- és pénzügyekért felelős államtitkár Minister of State for Taxation and Financial Policy Affairs
Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal (APEH) Tax and Financial Control Authority
Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Agricultural and Rural Development Operational Programme (ARDOP)
Agrárgazdaságért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Agrarian Affairs
Agrárgazdaságért felelős államtitkár Minister of State for Agricultural Economy
Agrárszabályozási Hivatal “agency of agricultural regulation”
Alapkezelő Igazgatóság (Oktatási Minisztérium) Fund Management Directorate (Ministry of Education)
Alkotmánybíróság Constitutional Court
Államháztartásért felelős államtitkár Minister of State for Public Finances
Államháztartásért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Public Finances
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat National Public Health and Medical Office Service
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt Hungarian Privatization and State Holding Company
Állami Számvevőszék State Audit Office
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumon belüli Közreműködő szervezet Intermediate Body within the Ministry of Health, Social and Family Affairs
Az Oktatási Minisztériumon belüli Közreműködő szervezet Intermediate Body - within the Ministry of Education
Belgazdaságért Felelős Államtitkárság State Secretariat for National Economic Affairs
Belügyminisztérium Ministry of Interior
Biztonságpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Deputy State Secretariat for Security Policy
Budapesti Árutőzsde  Budapest Commodity Exchange
Budapesti Értéktőzsde Budapest Stock Exchange
Educatio Közhasznú Társaság Educatio Public Utility Company
Egészségügyért felelős államtitkár Minister of State for Health
Egészségügyért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Healthcare
Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár Minister of State for Church, Minority and Non-govermmental Relations 
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Church, Civil Society and Nationality Affairs
élelmiszerlánc- felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár Minister of State for Food Chain Control Supervision and Agricultural Administration
Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Food Chain Supervision and Agricultural Administration
Energia Központ Energy Centre
Erdészeti Hivatal Dept. of Forestry
EU kétoldalú kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Deputy State Secretary for EU Bilateral Relations, Press and Cultural Diplomacy
EU Kétoldalú Kapcsolatokért, Sajtóért és Kulturális Diplomáciáért Felelős Helyettes Állam Deputy State Secretariat for EU Bilateral Relations, Press and Cultural Diplomacy
EU Ügyekért Felelős Államtitkárság State Secretariat for EU Affairs
EU Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Deputy State Secretariat for EU Affairs
Európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár Deputy State Secretary for EU and International Relations
Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárság Deputy State Secretariat for EU and International Affairs
Európai Uniós ügyekért felelős államtitkár Minister of State for EU Affairs
Európai Uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár Deputy State Secretary for EU Affairs
Fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkár Minister of State for Development Policy Coordination
Fejlesztéspolitikai Koordinációért Felelős Államtitkárság The Minister of State for Development Policy Coordination
Fidesz-Magyar Polgári Párt Fidesz-Hungarian Civic Party
Foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Minister of State for Employment Policy
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Hungarian Authority for Consumer Protection
Gazdálkodási és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Deputy State Secretariat for Management and Administrative Affairs
Gazdasági és informatikai helyettes államtitkár Deputy State Secretary for Economic and IT Affairs
Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkárság Deputy State Secretariat for Financial Affairs and Information Technology
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ministry of Economic Affairs and Transport
Gazdasági Versenyhivatal Hungarian Competition Authority
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Economic Competitiveness Operational Programme (ECOP)
Globális szerepvállalásáért felelős helyettes államtitkár Deputy State Secretary for Global Affairs
Globális Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Deputy State Secretariat for Global Affairs
Honvéd Vezérkar Defence Staff
Honvéd Vezérkar főnöke Chief of Defence
Honvédelmi miniszter Minister of Defence
Honvédelmi Minisztérium Ministry of Defence
Honvédelmi Minisztérium védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára Deputy State Secretary for Defence Economy
Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államt Deputy State Secretary for Defence Policy and Planning
Humán Erőforrások Fejlesztése Operatív Program (HEFOP) Human resources development Operational Programme (HRDOP)
Igazságügyért felelős államtitkár Minister of State for Justice
Igazságügyért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Justice
Infokommunikációért felelős államtitkár Minister of State for Infocommunication
Infokommunikációért Felelős Államtitkárság The Minister of State for Infocommunication
Információs Társadalomért felelős Helyettes államtitkárság Deputy State Secretariat for Information Strategy
Infrastruktúráért felelős államtitkár Minister of State for Infrastructure
Infrastruktúráért Felelős Államtitkárság The Minister of State for Infrastructure
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Ministry for Industry and Trade
Irányító Hatóság (IH) Managing Authority (MA)
Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Deputy State Secretariat for Legal and Administrative Affairs
Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság Trade and Market Surveillance Authority
Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság Trade and Market Surveillance Authority
Keresztény Demokrata Néppárt Christian Democratic People’s Party
Kiemelt állami szerződéseket és támogatásokat vizsgáló államtitkár Minister of State for Review of High-Priority State Contracts and State aid
Kiemelt Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság The Minister of State for Review of High-Priority State Contracts and State aid
Kifizető Hatóság Paying Authority
Kincstári Vagyoni Igazgatóság Treasury Property Directorate
Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság The Minister of State for Climate and Energy Affairs
Klíma és energiaügyi államtitkár Minister of State for Climate and Energy Affairs
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Government Control Office
Kormányzati kommunikációért felelős államtitkár Minister of State for Government Communication
Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Government Communication
Környezetügyekért felelős államtitkár Minister of State for Environmental Affairs
Környezetügyért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Environmental Affairs
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Environment and Infrastructure Operational Programme (EIOP)
Közbeszerzések Tanácsa Public Procurement Council
Közigazgatási államtitkár State Secretary
Közigazgatási Államtitkárság Office of the State Secretary
Közigazgatási és igazságügyi miniszter Minister of Public Administration and Justice
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Ministry of Public Administration and Justice
Közmunka Szolgálat (ÁFSZ) Public Employment Service
Közös kül- és biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár Deputy State Secretary for Security Policy
Közösségi Támogatási Keret (KTK) Community Support Framework (CSF)
Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office
Közreműködő Szervezet (KSz) Intermediate Body (IB)
KSz a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumon belül Intermediate Body within Ministry of Environment and Water Management
KSz az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumon belül Intermediate Body within the Ministry of Health, Social and Family Affairs
KSz az Gazdasági és Közlekedési Minisztériumon belül Intermediate Body within the Ministry of economy and transport
KTK Tanulmány CSF Master Plan
Kultúráért felelős államtitkár Minister of State for Culture
Kultúráért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Culture
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Field Service for Cultural Heritage
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat  Field Service for Cultural Heritage
Külgazdaságért felelős államtitkár Minister of State for International Economic Relations
Külgazdaságért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Foreign Economic Affairs
Külügyminiszter Minister of Foreign Affairs
Külügyminisztérium Ministry of Foreign Affairs
Legfelsőbb Bíróság Supreme Court
Lehet Más a Politika (LMP) Politics Can be Different
Magyar Államkincstár Hungarian state treasury
Magyar Államkincstár Államadósságkezelő Központ Hungarian State Treasury Government Debt Management Center
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Hungarian Office for Mining and Geology
Magyar Demokrata Fórum Hungarian Democratic Forum
Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) Hungarian development bank
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Hungarian Trade Licensing Office
Magyar Könyvvizsgálói Kamara the Chamber of Hungarian Auditors
Magyar Nemzeti Bank National Bank of Hungary
Magyar Nemzeti Bank the Central Bank of Hungary
Magyar Országos Levéltár National Archives of Hungary
Magyar Rádió Hungarian Radio
Magyar Szabadalmi Hivatal Hungarian Patent Office
Magyar Szocialista Párt Hungarian Socialist Party
Magyar Televízió Hungarian Television
Magyar Tudományos Akadémia Hungarian Academy of Sciences
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. (MVf Kht.) National Agency for Enterprise promotion
Menedzsment Bizottság Management Committee
Miniszterelnök Prime Minister
Miniszterelnök-helyettes Deputy Prime Minister
Miniszterelnöki Hivatal Prime Minister’s Office
Monitoring Bizottság (MB) Monitoring Committee (MC)
Nemzetbiztonsági Hivatal National Security Office
Nemzetgazdasági miniszter Minister for National Economy
Nemzetgazdasági Minisztérium Ministry for National Economy
Nemzeti erőforrás miniszter Minister of National Resources
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ministry of National Resources
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Office for National and Ethnical Minorities in Hungary
Nemzeti fejlesztési miniszter Minister of National Development
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Ministry of National Development
Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság State Secretariat for National Policy
Oktatásért felelős államtitkár Minister of State for Education
Oktatásért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Education
Oktatási Minisztérium, Alapkezelő Igazgatóság Fund Management Directorate (Ministry of Education)
Operatív Program (OP) Operational Programmes (OP)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance
Országos Foglalkoztatási Alapítvány National Employment Foundation
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány National Employment Public Fund
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség  National Labour Safety and Labour Affairs Supervision
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság National Pension Insurance
Országos Rádió és Televízió Testület National Radio and Television Commission
Országgyűlés National Assembly
Országgyűlési Biztosok Hivatala Parliamentary Commissioners' Office of Hungary
Önkormányzati államtitkár Minister of State for Municipal Affairs
Önkormányzati Államtitkárság State Secretariat for Municipal Affairs
Parlamenti Államtitkárság The Minister of State for the Ministry of National Development
Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Parliamentary and Strategic Affairs
Parlamenti ügyekért és a gazdaságstratégiáért felelős államtitkár Minister of State for National Economy
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) Hungarian Financial Supervisory Authority
Phare Programiroda (Oktatási Minisztérium); Phare Programme Office
Regionális Fejlesztési Holding (RFH) Regional Development Holding
Regionális Fejlesztési Ügynökség (RFÜ) Regional Development Agency (RDA)
Regionális Operatív Program (ROP) Regional Operational Programme (ROP)
Sportért felelős államtitkár Minister of State for Sport
Sportért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Sport
State Secretariat for Employment Policy Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság
Szabaddemokraták Szövetsége Alliance of Free Democrats
Szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár Deputy State Secretary for Regulation and Coordination
Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárság Deputy State Secretariat for Regulation Affairs and Coordination
Szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár Minister of State for Social, Family and Youth Affairs
Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Social, Family and Youth Affairs
Társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Minister of State for Social Inclusion
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Social Inclusion
Területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár Minister of State for Territorial Public Administration and Elections
Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Regional Administration and Elections
Területi közjegyzői kamara The regional chamber of notaries public
Területi ügyvédi kamara the regional chamber of attorneys
Területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár Deputy State Secretary for Area Management and Construction
Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Deputy State Secretariat for Regional Development and Construction
Vagyonpolitikáért felelős államtitkár Minister of State for State Property 
Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság The Minister of State for State Property
Vám- és Pénzügyőrség Hungarian Customs and Finance Guard
Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága The Central Criminal Investigation Directorate of the Hungarian Customs and Finance Guard
Védelemgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkárság Deputy State Secretariat for Defence Economy
Védelempolitikáért és Védelmi Tervezésért Felelős Helyettes Államtitkárság Deputy State Secretariat for Defence Policy and Planning
Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság State Secretariat for Rural Development
Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Minister of State for Rural Development
Vidékfejlesztési miniszter Minister of Rural Development
Vidékfejlesztési Minisztérium Ministry of Rural Development