* AKKREDITÁLT továbbképzés jogászoknak * 8 kreditpontos online kurzus * Angol jogi szaknyelvi képzés - SZERZŐDÉSEK
továbbAdatkezelés és adatfeldolgozás közötti különbségAz adatkezelés és adatfeldolgozás nem egyező fogalmak. A GDPR megkülönböztet adatkezelőt (data controller) és adatfeldolgozót (data processor). Viszont - mint tevékenység - GDPR magyar szövegében a "data processing" és a "data controlling" egyaránt adatfeldolgozásként szerepel. Ennek ellénére a két fogalom között különbséget kell tennünk az alábbiak szerint:

Az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Az adatfeldolgozás viszont az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

A fentiekre tekintettel érdemi különbség van a két tevékenység között, és a hozzájuk kapcsolódó jogi felelősségek is különböznek.

A GDPR a fentieket annyiban általánosítja, hogy adatfeldolgozó mindenki, aki az adatkezelő megbízásából adatkezelést végez. Az adatkezelő és adatfeldolgozó között így GDPR alapján lényegében annyi a különbség, hogy adatfeldolgozó az, aki az adatkezelő megbízásából végez adatkezelést, adatkezelő pedig az, aki az adatkezelés célját, módját stb. meghatározza. Tehát aki bármilyen adatkezelést végez, de annak módját, célját, idejét, egyéb feltételeit nem ő, hanem egy harmadik fél határozza meg, úgy az adatfeldolgozó lesz.


Blog főoldalra


A jelentkezési lap kifejezetten a fenti szolgáltatásra történő jelentkezéshez szükséges információkat tartalmazza és kizárólag arra szolgál, hogy munkatársunk szükség esetén felvegye Önnel vagy az Ön által meghatározott személlyel a kapcsolatot illetőleg, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a jelentkező valóban létező személy. Az itt megadott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72639/2014 Adatvédelmi nyilatkozat