֍ Biztosítsa be magát! ֍ Jogi angol tanulás áfamentesen ֍ Tanfolyamdíjainkat nem emeljük, viszont minket is érintenek az aktuális jogszabályváltoztatások. ֍ Az augusztus 31-ig beérkezett és kifizetett jelentkezésekre garantáljuk az áfamentességet. ֍ E-learning kurzusaink 365 napig elérhetők, elkezdhetők, egyéni időbeosztásban tanulhatók! ֍
X
tovább

Most itt van: Főoldal / jogi-angol-szerzodesmintak / munkajogban-hasznalt-dokumentumok / Sample job description

JOB DESCRIPTION

Név:
A munkakör megnevezése: vezető jogtanácsos
A munkakör célja: a társaság jogi tevékenységének teljes körű támogatása
Közvetlen felettes: ügyvezető
Beosztottak: jogtanácsosok
Name:
Job title: Chief Legal Counsel
Job purpose: performing the full-scale legal support function for the company
Direct report: General Manager
Subordinates: legal counsels
FELELŐSSÉGI KÖRDUTIES AND RESPONSIBILITIES
A Munkavállaló felelősségi köre a következőket foglalja magába:
• a jogi osztály munkájának vezetése,
• a jogi osztály munkatársai felett munkáltatói jog gyakorlása,
• különböző jogszabályok értelmezése, beleértve, de nem kizárólagosan a polgári jogot, az adójogot, a társasági jogot, a csődjogot, a szellemi alkotások jogát, az értékpapírjogot és szükség esetén bármely egyéb jogterülethez kapcsolódó jogszabályok értelmezését,
• az üzleti tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadás a társaság vezetőségének,
• belső ügyek és társasági kapcsolatok kézben tartása
• jogi vélemények készítése, stratégia kialakítása a jogviták kezelésére, különös tekintettel a munkaügyi vitákra,
• a társaság képviselete bírósági eljárásokon és más hatóságok előtt,
• kapcsolattartás a külső felügyeleti szervekkel és hatóságokkal,
• harmadik fél tájékoztatása a társaság üzleti tevékenységéről,
• részvétel a társasági szabályzatok kidolgozásában,
• kollektív szerződések előkészítése és megkötése,
• részvétel a szakszervetekkel való tárgyalásokon,
• üzleti tevékenységekkel kapcsolatos szerződések és egyéb iratok előkészítése,
• jogi kutatás a társaság üzleti tevékenységéhez kapcsolódó területeken,
• jegyzőkönyvvezetés a közgyűléseken és az igazgatósági gyűléseken.
The duties and responsibilities of the Employee include the following:
• managing the work of the Legal Department,
• exercising employer’s rights over the employees at the Legal Department,
• interpreting various laws, including but not limited to civil law, tax laws, corporate laws, bankruptcy laws, intellectual property laws, securities laws and legal rules and regulations related to any other legal field, as required,
• advising the management of the company regarding business transactions,
• managing internal affairs and corporate relations,
• preparing legal opinions, working out strategy for legal disputes, with special respect to labour disputes,
• representing the company in legal actions before courts and other authorities,
• maintaining relationship with external supervisory bodies and authorities,
• providing information to third parties on the business activity of the Company,
• participating in elaborating corporate policies,
• preparing and entering into collective bargaining agreements,
• participating in negotiations with trade unions,
• preparing contracts related to business transactions and other documents,
• conducting legal research in fields related to the business activity of the company,
• serving as a secretary at general meetings of shareholders and board meetings.
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEKOTHER DUTIES
A fentieken kívül a Munkavállaló köteles ellátni az Igazgatóság által meghatározott bármely egyéb feladatot, amennyiben azok nem ütköznek jogszabályba.
In addition to the above, Employee shall perform any other tasks as may be designated by the Board, unless such instructions conflict with the legal rules.
A MUNKAKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEKJOB REQUIREMENTS
• jogi diploma,
• szakvizsga,
• magas szintű angol nyelvtudás,
• a jogi angol nyelv munkanyelv szintű ismerete,
• magas szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készségek,
• kiváló emberi kapcsolatok,
• képesség a munkaerővel felmerülő kérdések hatékony kezelésére minden szinten,
• nyomás alatt is függetlenül teljesíteni a munkáját,
• széleskörű problémamegoldás,
• magas szintű számítógépes ismeretek,
• öt év vezetői tapasztalat.
• law degree (JD)
• bar examination
• excellent command of English
• good working knowledge of legal English
• excellent oral and written communication skills,
• excellent interpersonal skills,
• ability to deal effectively with all levels of personnel,
• ability to work independently under pressure,
• ability to handle a wide variety of matters,
• high level of computer literacy
• five years of management experience.