tovább


D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply  D Villamosenergia., Gáz-, Gőzellátás, Légkondicionálás
D35 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply  35  Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
D35.1 - Electric power generation, transmission and distribution   35.1  Villamosenergia-termelés, -ellátás
D35.1.1 - Production of electricity   35.11  Villamosenergia-termelés
D35.1.2 - Transmission of electricity   35.12  Villamosenergia-szállítás
D35.1.3 - Distribution of electricity   35.13  Villamosenergia-elosztás
D35.1.4 - Trade of electricity   35.14  Villamosenergia-kereskedelem
D35.2 - Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains   35.2  Gázellátás
D35.2.1 - Manufacture of gas   35.21  Gázgyártás
D35.2.2 - Distribution of gaseous fuels through mains   35.22  Gázelosztás
D35.2.3 - Trade of gas through mains   35.23  Gázkereskedelem
D35.3 - Steam and air conditioning supply   35.3  Gőzellátás, légkondicionálás
D35.3.0 - Steam and air conditioning supply   35.30  Gőzellátás, légkondicionálás
E - Water supply; sewerage; waste managment and remediation activities  E Vízellátás, Szennyvíz gyűjtése, kezelése, Hulladékgazdálkodás, Szennyeződésmentesítés
E36 - Water collection, treatment and supply  36  Víztermelés, -kezelés, -ellátás
E36.0 - Water collection, treatment and supply   36.0  Víztermelés, -kezelés, -ellátás
E36.0.0 - Water collection, treatment and supply   36.00  Víztermelés, -kezelés, -ellátás
E37 - Sewerage  37  Szennyvíz gyűjtése, kezelése
E37.0 - Sewerage   37.0  Szennyvíz gyűjtése, kezelése
E37.0.0 - Sewerage   37.00  Szennyvíz gyűjtése, kezelése
E38 - Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery  38  Hulladékgazdálkodás
E38.1 - Waste collection   38.1  Hulladékgyűjtés
E38.1.1 - Collection of non-hazardous waste   38.11  Nem veszélyes hulladék gyűjtése
E38.1.2 - Collection of hazardous waste   38.12  Veszélyes hulladék gyűjtése
E38.2 - Waste treatment and disposal   38.2  Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás
E38.2.1 - Treatment and disposal of non-hazardous waste   38.21  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
E38.2.2 - Treatment and disposal of hazardous waste   38.22  Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
E38.3 - Materials recovery   38.3  Hulladékanyag hasznosítása
E38.3.1 - Dismantling of wrecks   38.31  Használt eszköz bontása
E38.3.2 - Recovery of sorted materials   38.32  Hulladék újrahasznosítása
E39 - Remediation activities and other waste management services  39  Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
E39.0 - Remediation activities and other waste management services   39.0  Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
E39.0.0 - Remediation activities and other waste management services   39.00  Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
F - Construction  F Építőipar
F41 - Construction of buildings  41  Épületek építése
F41.1 - Development of building projects   41.1  Épületépítési projekt szervezése
F41.1.0 - Development of building projects   41.10  Épületépítési projekt szervezése
F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings   41.2  Lakó- és nem lakó épület építése
F41.2.0 - Construction of residential and non-residential buildings   41.20  Lakó- és nem lakó épület építése
F42 - Civil engineering  42  Egyéb építmény építése
F42.1 - Construction of roads and railways   42.1  Út, vasút építése
F42.1.1 - Construction of roads and motorways   42.11  Út, autópálya építése
F42.1.2 - Construction of railways and underground railways   42.12  Vasút építése
F42.1.3 - Construction of bridges and tunnels   42.13  Híd, alagút építése
F42.2 - Construction of utility projects   42.2  Közműépítés
F42.2.1 - Construction of utility projects for fluids   42.21  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
F42.2.2 - Construction of utility projects for electricity and telecommunications   42.22  Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
F42.9 - Construction of other civil engineering projects   42.9  M.n.s. egyéb építmény építése
F42.9.1 - Construction of water projects   42.91  Vízi létesítmény építése
F42.9.9 - Construction of other civil engineering projects n.e.c.   42.99  Egyéb m.n.s. építés
F43 - Specialised construction activities  43  Speciális szaképítés
F43.1 - Demolition and site preparation   43.1  Bontás, építési terület előkészítése
F43.1.1 - Demolition   43.11  Bontás
F43.1.2 - Site preparation   43.12  Építési terület előkészítése
F43.1.3 - Test drilling and boring   43.13  Talajmintavétel, próbafúrás
F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities   43.2  Épületgépészeti szerelés
F43.2.1 - Electrical installation   43.21  Villanyszerelés
F43.2.2 - Plumbing, heat and air-conditioning installation   43.22  Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
F43.2.9 - Other construction installation   43.29  Egyéb épületgépészeti szerelés
F43.3 - Building completion and finishing   43.3  Befejező építés
F43.3.1 - Plastering   43.31  Vakolás
F43.3.2 - Joinery installation   43.32  Épületasztalos-szerkezet szerelése
F43.3.3 - Floor and wall covering   43.33  Padló-, falburkolás
F43.3.4 - Painting and glazing   43.34  Festés, üvegezés
F43.3.9 - Other building completion and finishing   43.39  Egyéb befejező építés m.n.s.
F43.9 - Other specialised construction activities   43.9  Egyéb speciális szaképítés
F43.9.1 - Roofing activities   43.91  Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
F43.9.9 - Other specialised construction activities n.e.c.   43.99  Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
G - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles  G Kereskedelem, Gépjárműjavítás
G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles  45  Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
G45.1 - Sale of motor vehicles   45.1  Gépjármű-kereskedelem
G45.1.1 - Sale of cars and light motor vehicles   45.11  Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
G45.1.9 - Sale of other motor vehicles   45.19  Egyéb gépjármű-kereskedelem
G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles   45.2  Gépjárműjavítás, -karbantartás
G45.2.0 - Maintenance and repair of motor vehicles   45.20  Gépjárműjavítás, -karbantartás
G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories   45.3  Gépjárműalkatrész-kereskedelem
G45.3.1 - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories   45.31  Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
G45.3.2 - Retail trade of motor vehicle parts and accessories   45.32  Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories   45.4  Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
G45.4.0 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories   45.40  Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles  46  Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
G46.1 - Wholesale on a fee or contract basis   46.1  Ügynöki nagykereskedelem
G46.1.1 - Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw m  46.11  Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
G46.1.2 - Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals   46.12  Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
G46.1.3 - Agents involved in the sale of timber and building materials   46.13  Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
G46.1.4 - Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft   46.14  Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
G46.1.5 - Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmonger  46.15  Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
G46.1.6 - Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods   46.16  Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
G46.1.7 - Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco   46.17  Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
G46.1.8 - Agents specialised in the sale of other particular products   46.18  Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
G46.1.9 - Agents involved in the sale of a variety of goods   46.19  Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
G46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals   46.2  Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
G46.2.1 - Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds   46.21  Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
G46.2.2 - Wholesale of flowers and plants   46.22  Dísznövény nagykereskedelme
G46.2.3 - Wholesale of live animals   46.23  Élőállat nagykereskedelme
G46.2.4 - Wholesale of hides, skins and leather   46.24  Bőr nagykereskedelme
G46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco   46.3  Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
G46.3.1 - Wholesale of fruit and vegetables   46.31  Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
G46.3.2 - Wholesale of meat and meat products   46.32  Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
G46.3.3 - Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats   46.33  Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
G46.3.4 - Wholesale of beverages   46.34  Ital nagykereskedelme
G46.3.5 - Wholesale of tobacco products   46.35  Dohányáru nagykereskedelme
G46.3.6 - Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery   46.36  Cukor, édesség nagykereskedelme
G46.3.7 - Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices   46.37  Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
G46.3.8 - Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs   46.38  Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
G46.3.9 - Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco   46.39  Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
G46.4 - Wholesale of household goods   46.4  Háztartási cikk nagykereskedelme
G46.4.1 - Wholesale of textiles   46.41  Textil-nagykereskedelem
G46.4.2 - Wholesale of clothing and footwear   46.42  Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
G46.4.3 - Wholesale of electrical household appliances   46.43  Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
G46.4.4 - Wholesale of china and glassware and cleaning materials   46.44  Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
G46.4.5 - Wholesale of perfume and cosmetics   46.45  Illatszer nagykereskedelme
G46.4.6 - Wholesale of pharmaceutical goods   46.46  Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
G46.4.7 - Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment   46.47  Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
G46.4.8 - Wholesale of watches and jewellery   46.48  Óra-, ékszer-nagykereskedelem
G46.4.9 - Wholesale of other household goods   46.49  Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
G46.5 - Wholesale of information and communication equipment   46.5  Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme
G46.5.1 - Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software   46.51  Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
G46.5.2 - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts   46.52  Elektronikus, híradástechnikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme
G46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies   46.6  Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme
G46.6.1 - Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies   46.61  Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
G46.6.2 - Wholesale of machine tools   46.62  Szerszámgép-nagykereskedelem
G46.6.3 - Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery   46.63  Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
G46.6.4 - Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machine  46.64  Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme
G46.6.5 - Wholesale of office furniture   46.65  Irodabútor-nagykereskedelem
G46.6.6 - Wholesale of other office machinery and equipment   46.66  Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
G46.6.9 - Wholesale of other machinery and equipment   46.69  Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
G46.7 - Other specialised wholesale   46.7  Egyéb szakosodott nagykereskedelem
G46.7.1 - Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products   46.71  Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
G46.7.2 - Wholesale of metals and metal ores   46.72  Fém-, érc-nagykereskedelem
G46.7.3 - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment   46.73  Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
G46.7.4 - Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies   46.74  Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
G46.7.5 - Wholesale of chemical products   46.75  Vegyi áru nagykereskedelme
G46.7.6 - Wholesale of other intermediate products   46.76  Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
G46.7.7 - Wholesale of waste and scrap   46.77  Hulladék-nagykereskedelem
G46.9 - Non-specialised wholesale trade   46.9  Vegyestermékkörű nagykereskedelem
G46.9.0 - Non-specialised wholesale trade   46.90  Vegyestermékkörű nagykereskedelem
G47 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles  47  Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
G47.1 - Retail sale in non-specialised stores   47.1  Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem
G47.1.1 - Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominatin  47.11  Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
G47.1.9 - Other retail sale in non-specialised stores   47.19  Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
G47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores   47.2*  Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme
G47.2.1 - Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores   47.21  Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
G47.2.2 - Retail sale of meat and meat products in specialised stores   47.22  Hús-, húsáru kiskereskedelme
G47.2.3 - Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores   47.23  Hal kiskereskedelme
G47.2.4 - Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in speciali  47.24  Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
G47.2.5 - Retail sale of beverages in specialised stores   47.25  Ital-kiskereskedelem
G47.2.6 - Retail sale of tobacco products in specialised stores   47.26  Dohányáru-kiskereskedelem
G47.2.9 - Other retail sale of food in specialised stores   47.29  Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
G47.3 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores   47.3*  Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
G47.3.0 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores   47.30  Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
G47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores   47.4*  Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme
G47.4.1 - Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores   47.41  Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
G47.4.2 - Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores   47.42  Telekommunikációs termék kiskereskedelme
G47.4.3 - Retail sale of audio and video equipment in specialised stores   47.43  Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
G47.5 - Retail sale of other household equipment in specialised stores   47.5*  Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
G47.5.1 - Retail sale of textiles in specialised stores   47.51  Textil-kiskereskedelem
G47.5.2 - Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores   47.52  Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
G47.5.3 - Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised stores   47.53  Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
G47.5.4 - Retail sale of electrical household appliances in specialised stores   47.54  Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
G47.5.9 - Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialis  47.59  Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
G47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores   47.6*  Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme
G47.6.1 - Retail sale of books in specialised stores   47.61  Könyv-kiskereskedelem
G47.6.2 - Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores   47.62  Újság-, papíráru-kiskereskedelem
G47.6.3 - Retail sale of music and video recordings in specialised stores   47.63  Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
G47.6.4 - Retail sale of sporting equipment in specialised stores   47.64  Sportszer-kiskereskedelem
G47.6.5 - Retail sale of games and toys in specialised stores   47.65  Játék-kiskereskedelem
G47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores   47.7  Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme
G47.7.1 - Retail sale of clothing in specialised stores   47.71*  Ruházat kiskereskedelem
G47.7.2 - Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores   47.72*  Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
G47.7.3 - Dispensing chemist in specialised stores   47.73*  Gyógyszer-kiskereskedelem
G47.7.4 - Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores   47.74*  Gyógyászati termék kiskereskedelme
G47.7.5 - Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores   47.75*  Illatszer-kiskereskedelem
G47.7.6 - Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in special  47.76*  Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
G47.7.7 - Retail sale of watches and jewellery in specialised stores   47.77*  Óra-, ékszer-kiskereskedelem
G47.7.8 - Other retail sale of new goods in specialised stores   47.78*  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
G47.7.9 - Retail sale of second-hand goods in stores   47.79  Használtcikk bolti kiskereskedelme
G47.8 - Retail sale via stalls and markets   47.8  Piaci kiskereskedelem
G47.8.1 - Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products   47.81  Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
G47.8.2 - Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear   47.82  Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
G47.8.9 - Retail sale via stalls and markets of other goods   47.89  Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
G47.9 - Retail trade not in stores, stalls or markets   47.9  Nem bolti, piaci kiskereskedelem
G47.9.1 - Retail sale via mail order houses or via Internet   47.91  Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
G47.9.9 - Other retail sale not in stores, stalls or markets   47.99  Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
H - Transporting and storage  H Szállítás, Raktározás
H49 - Land transport and transport via pipelines  49  Szárazföldi, csővezetékes szállítás
H49.1 - Passenger rail transport, interurban   49.1  Helyközi vasúti személyszállítás
H49.1.0 - Passenger rail transport, interurban   49.10  Helyközi vasúti személyszállítás
H49.2 - Freight rail transport   49.2  Vasúti áruszállítás
H49.2.0 - Freight rail transport   49.20  Vasúti áruszállítás
H49.3 - Other passenger land transport   49.3  Egyéb szárazföldi személyszállítás
H49.3.1 - Urban and suburban passenger land transport   49.31  Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás
H49.3.2 - Taxi operation   49.32  Taxis személyszállítás
H49.3.9 - Other passenger land transport n.e.c.   49.39  M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
H49.4 - Freight transport by road and removal services   49.4  Közúti áruszállítás, költöztetés
H49.4.1 - Freight transport by road   49.41  Közúti áruszállítás
H49.4.2 - Removal services   49.42  Költöztetés
H49.5 - Transport via pipeline   49.5  Csővezetékes szállítás
H49.5.0 - Transport via pipeline   49.50  Csővezetékes szállítás
H50 - Water transport  50  Vízi szállítás
H50.1 - Sea and coastal passenger water transport   50.1  Tengeri személyszállítás
H50.1.0 - Sea and coastal passenger water transport   50.10  Tengeri személyszállítás
H50.2 - Sea and coastal freight water transport   50.2  Tengeri áruszállítás
H50.2.0 - Sea and coastal freight water transport   50.20  Tengeri áruszállítás
H50.3 - Inland passenger water transport   50.3  Belvízi személyszállítás
H50.3.0 - Inland passenger water transport   50.30  Belvízi személyszállítás
H50.4 - Inland freight water transport   50.4  Belvízi áruszállítás
H50.4.0 - Inland freight water transport   50.40  Belvízi áruszállítás
H51 - Air transport  51  Légi szállítás
H51.1 - Passenger air transport   51.1  Légi személyszállítás
H51.1.0 - Passenger air transport   51.10  Légi személyszállítás
H51.2 - Freight air transport and space transport   51.2  Légi áruszállítás
H51.2.1 - Freight air transport   51.21  Légi áruszállítás
H51.2.2 - Space transport   51.22  Űrszállítás
H52 - Warehousing and support activities for transportation  52  Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
H52.1 - Warehousing and storage   52.1  Raktározás, tárolás
H52.1.0 - Warehousing and storage   52.10  Raktározás, tárolás
H52.2 - Support activities for transportation   52.2  Szállítást kiegészítő tevékenység
H52.2.1 - Service activities incidental to land transportation   52.21  Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
H52.2.2 - Service activities incidental to water transportation   52.22  Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
H52.2.3 - Service activities incidental to air transportation   52.23  Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
H52.2.4 - Cargo handling   52.24  Rakománykezelés
H52.2.9 - Other transportation support activities   52.29  Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
H53 - Postal and courier activities  53  Postai, futárpostai tevékenység
H53.1 - Postal activities under universal service obligation   53.1  Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
H53.1.0 - Postal activities under universal service obligation   53.10  Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
H53.2 - Other postal and courier activities   53.2  Egyéb postai, futárpostai tevékenység
H53.2.0 - Other postal and courier activities   53.20  Egyéb postai, futárpostai tevékenység
I - Accommodation and food service activities  I Szálláshely-szolgáltatás, Vendéglátás
I55 - Accommodation  55  Szálláshely-szolgáltatás
I55.1 - Hotels and similar accommodation   55.1  Szállodai szolgáltatás
I55.1.0 - Hotels and similar accommodation   55.10  Szállodai szolgáltatás
I55.2 - Holiday and other short-stay accommodation   55.2  Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
I55.2.0 - Holiday and other short-stay accommodation   55.20  Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
I55.3 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks   55.3  Kempingszolgáltatás
I55.3.0 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks   55.30  Kempingszolgáltatás
I55.9 - Other accommodation   55.9  Egyéb szálláshely-szolgáltatás
I55.9.0 - Other accommodation   55.90  Egyéb szálláshely-szolgáltatás
I56 - Food and beverage service activities  56  Vendéglátás
I56.1 - Restaurants and mobile food service activities   56.1  Éttermi, mozgó vendéglátás
I56.1.0 - Restaurants and mobile food service activities   56.10  Éttermi, mozgó vendéglátás
I56.2 - Event catering and other food service activities   56.2  Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
I56.2.1 - Event catering activities   56.21  Rendezvényi étkeztetés
I56.2.9 - Other food service activities   56.29  Egyéb vendéglátás
I56.3 - Beverage serving activities   56.3  Italszolgáltatás
I56.3.0 - Beverage serving activities   56.30  Italszolgáltatás
J - Information and communication  J Információ. Kommunikáció
J58 - Publishing activities  58  Kiadói tevékenység
J58.1 - Publishing of books, periodicals and other publishing activities   58.1  Kiadói tevékenység
J58.1.1 - Book publishing   58.11  Könyvkiadás
J58.1.2 - Publishing of directories and mailing lists   58.12  Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
J58.1.3 - Publishing of newspapers   58.13  Napilapkiadás
J58.1.4 - Publishing of journals and periodicals   58.14  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
J58.1.9 - Other publishing activities   58.19  Egyéb kiadói tevékenység
J58.2 - Software publishing   58.2  Szoftverkiadás
J58.2.1 - Publishing of computer games   58.21  Számítógépes játék kiadása
J58.2.9 - Other software publishing   58.29  Egyéb szoftverkiadás
J59 - Motion picture, video and television programme production, sound recording and music 59  Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás
J59.1 - Motion picture, video and television programme activities   59.1  Film-, video-, televízióműsor-gyártás
J59.1.1 - Motion picture, video and television programme production activities   59.11  Film-, video-, televízióműsor-gyártás
J59.1.2 - Motion picture, video and television programme post-production activities   59.12  Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
J59.1.3 - Motion picture, video and television programme distribution activities   59.13  Film-, video- és televízióprogram terjesztése
J59.1.4 - Motion picture projection activities   59.14  Filmvetítés
J59.2 - Sound recording and music publishing activities   59.2  Hangfelvétel készítése, kiadása
J59.2.0 - Sound recording and music publishing activities   59.20  Hangfelvétel készítése, kiadása
J60 - Programming and broadcasting activities  60  Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
J60.1 - Radio broadcasting   60.1  Rádióműsor-szolgáltatás
J60.1.0 - Radio broadcasting   60.10  Rádióműsor-szolgáltatás
J60.2 - Television programming and broadcasting activities   60.2  Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
J60.2.0 - Television programming and broadcasting activities   60.20  Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
J61 - Telecommunications  61  Távközlés
J61.1 - Wired telecommunications activities   61.1  Vezetékes távközlés
J61.1.0 - Wired telecommunications activities   61.10  Vezetékes távközlés
J61.2 - Wireless telecommunications activities   61.2  Vezeték nélküli távközlés
J61.2.0 - Wireless telecommunications activities   61.20  Vezeték nélküli távközlés
J61.3 - Satellite telecommunications activities   61.3  Műholdas távközlés
J61.3.0 - Satellite telecommunications activities   61.30  Műholdas távközlés
J61.9 - Other telecommunications activities   61.9  Egyéb távközlés
J61.9.0 - Other telecommunications activities   61.90  Egyéb távközlés
J62 - Computer programming, consultancy and related activities  62  Információ-technológiai szolgáltatás
J62.0 - Computer programming, consultancy and related activities   62.0  Információ-technológiai szolgáltatás
J62.0.1 - Computer programming activities   62.01  Számítógépes programozás
J62.0.2 - Computer consultancy activities   62.02  Információ-technológiai szaktanácsadás
J62.0.3 - Computer facilities management activities   62.03  Számítógép-üzemeltetés
J62.0.9 - Other information technology and computer service activities   62.09  Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
J63 - Information service activities  63  Információs szolgáltatás
J63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals   63.1  Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
J63.1.1 - Data processing, hosting and related activities   63.11  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
J63.1.2 - Web portals   63.12  Világháló-portál szolgáltatás
J63.9 - Other information service activities   63.9  Egyéb információs szolgáltatás
J63.9.1 - News agency activities   63.91  Hírügynökségi tevékenység
J63.9.9 - Other information service activities n.e.c.   63.99  M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
K - Financial and insurance activities  K Pénzügyi, Biztosítási tevékenység
K64 - Financial service activities, except insurance and pension funding  64  Pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység)
K64.1 - Monetary intermediation   64.1  Monetáris közvetítés
K64.1.1 - Central banking   64.11  Jegybanki tevékenység
K64.1.9 - Other monetary intermediation   64.19  Egyéb monetáris közvetítés
K64.2 - Activities of holding companies   64.2  Vagyonkezelés (holding)
K64.2.0 - Activities of holding companies   64.20  Vagyonkezelés (holding)
K64.3 - Trusts, funds and similar financial entities   64.3  Befektetési alapok és hasonlók
K64.3.0 - Trusts, funds and similar financial entities   64.30  Befektetési alapok és hasonlók
K64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding   64.9  Egyéb pénzügyi közvetítés
K64.9.1 - Financial leasing   64.91  Pénzügyi lízing
K64.9.2 - Other credit granting   64.92  Egyéb hitelnyújtás
K64.9.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.   64.99  M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
K65 - Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security  65  Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
K65.1 - Insurance   65.1  Biztosítás
K65.1.1 - Life insurance   65.11  Életbiztosítás
K65.1.2 - Non-life insurance   65.12  Nem életbiztosítás
K65.2 - Reinsurance   65.2  Viszontbiztosítás
K65.2.0 - Reinsurance   65.20  Viszontbiztosítás
K65.3 - Pension funding   65.3  Nyugdíjalapok
K65.3.0 - Pension funding   65.30  Nyugdíjalapok
K66 - Activities auxiliary to financial services and insurance activities  66  Egyéb pénzügyi tevékenység
K66.1 - Activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding   66.1  Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)
K66.1.1 - Administration of financial markets   66.11  Pénz-, tőkepiac igazgatása
K66.1.2 - Security and commodity contracts brokerage   66.12  Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
K66.1.9 - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension fundin  66.19  Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
K66.2 - Activities auxiliary to insurance and pension funding   66.2  Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
K66.2.1 - Risk and damage evaluation   66.21  Kockázatértékelés, kárszakértés
K66.2.2 - Activities of insurance agents and brokers   66.22  Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
K66.2.9 - Other activities auxiliary to insurance and pension funding   66.29  Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
K66.3 - Fund management activities   66.3  Alapkezelés
K66.3.0 - Fund management activities   66.30  Alapkezelés
L - Real estate activities  L Ingatlanügyletek
L68 - Real estate activities  68  Ingatlanügyletek
L68.1 - Buying and selling of own real estate   68.1  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
L68.1.0 - Buying and selling of own real estate   68.10  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
L68.2 - Renting and operating of own or leased real estate   68.2  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
L68.2.0 - Renting and operating of own or leased real estate   68.20  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
L68.3 - Real estate activities on a fee or contract basis   68.3  Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
L68.3.1 - Real estate agencies   68.31  Ingatlanügynöki tevékenység
L68.3.2 - Management of real estate on a fee or contract basis   68.32  Ingatlankezelés
M - Professional, scientific and technical activities  M Szakmai, Tudományos, Műszaki tevékenység
M69 - Legal and accounting activities  69  Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
M69.1 - Legal activities   69.1  Jogi tevékenység
M69.1.0 - Legal activities   69.10  Jogi tevékenység
M69.2 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy   69.2  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
M69.2.0 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy   69.20  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
M70 - Activities of head offices; management consultancy activities  70  Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
M70.1 - Activities of head offices   70.1  Üzletvezetés
M70.1.0 - Activities of head offices   70.10  Üzletvezetés
M70.2 - Management consultancy activities   70.2  Üzletviteli tanácsadás
M70.2.1 - Public relations and communication activities   70.21  PR, kommunikáció
M70.2.2 - Business and other management consultancy activities   70.22  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis  71  Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
M71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy   71.1  Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
M71.1.1 - Architectural activities   71.11  Építészmérnöki tevékenység
M71.1.2 - Engineering activities and related technical consultancy   71.12  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
M71.2 - Technical testing and analysis   71.2  Műszaki vizsgálat, elemzés
M71.2.0 - Technical testing and analysis   71.20  Műszaki vizsgálat, elemzés
M72 - Scientific research and development  72  Tudományos kutatás, fejlesztés
M72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering   72.1  Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
M72.1.1 - Research and experimental development on biotechnology   72.11  Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
M72.1.9 - Other research and experimental development on natural sciences and engineerin  72.19  Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
M72.2 - Research and experimental development on social sciences and humanities   72.2  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
M72.2.0 - Research and experimental development on social sciences and humanities   72.20  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
M73 - Advertising and market research  73  Reklám, piackutatás
M73.1 - Advertising   73.1  Reklám
M73.1.1 - Advertising agencies   73.11  Reklámügynöki tevékenység
M73.1.2 - Media representation   73.12  Médiareklám
M73.2 - Market research and public opinion polling   73.2  Piac-, közvélemény-kutatás
M73.2.0 - Market research and public opinion polling   73.20  Piac-, közvélemény-kutatás
M74 - Other professional, scientific and technical activities  74  Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
M74.1 - Specialised design activities   74.1  Divat-, formatervezés
M74.1.0 - Specialised design activities   74.10  Divat-, formatervezés
M74.2 - Photographic activities   74.2  Fényképészet
M74.2.0 - Photographic activities   74.20  Fényképészet
M74.3 - Translation and interpretation activities   74.3  Fordítás, tolmácsolás
M74.3.0 - Translation and interpretation activities   74.30  Fordítás, tolmácsolás
M74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c.   74.9  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
M74.9.0 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c.   74.90  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
M75 - Veterinary activities  75  Állat-egészségügyi ellátás
M75.0 - Veterinary activities   75.0  Állat-egészségügyi ellátás
M75.0.0 - Veterinary activities   75.00  Állat-egészségügyi ellátás
N - Administrative and support service activities  N Adminisztratív és szolgáltatást támogato tevékenység
N77 - Rental and leasing activities  77  Kölcsönzés, operatív lízing
N77.1 - Renting and leasing of motor vehicles   77.1  Gépjárműkölcsönzés
N77.1.1 - Renting and leasing of cars and light motor vehicles   77.11  Személygépjármű kölcsönzése
N77.1.2 - Renting and leasing of trucks   77.12  Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
N77.2 - Renting and leasing of personal and household goods   77.2  Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
N77.2.1 - Renting and leasing of recreational and sports goods   77.21  Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
N77.2.2 - Renting of video tapes and disks   77.22  Videokazetta, lemez kölcsönzése
N77.2.9 - Renting and leasing of other personal and household goods   77.29  Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
N77.3 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods   77.3  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
N77.3.1 - Renting and leasing of agricultural machinery and equipment   77.31  Mezőgazdasági gép kölcsönzése
N77.3.2 - Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment  77.32  Építőipari gép kölcsönzése
N77.3.3 - Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers)   77.33  Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
N77.3.4 - Renting and leasing of water transport equipment   77.34  Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
N77.3.5 - Renting and leasing of air transport equipment   77.35  Légi szállítóeszköz kölcsönzése
N77.3.9 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.   77.39  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
N77.4 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works   77.4  Immateriális javak kölcsönzése
N77.4.0 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works   77.40  Immateriális javak kölcsönzése
N78 - Employment activities  78  Munkaerőpiaci szolgáltatás
N78.1 - Activities of employment placement agencies   78.1  Munkaközvetítés
N78.1.0 - Activities of employment placement agencies   78.10  Munkaközvetítés
N78.2 - Temporary employment agency activities   78.2  Munkaerőkölcsönzés
N78.2.0 - Temporary employment agency activities   78.20  Munkaerőkölcsönzés
N78.3 - Other human resources provision   78.3  Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
N78.3.0 - Other human resources provision   78.30  Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities  79  Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
N79.1 - Travel agency and tour operator activities   79.1  Utazásközvetítés, utazásszervezés
N79.1.1 - Travel agency activities   79.11  Utazásközvetítés
N79.1.2 - Tour operator activities   79.12  Utazásszervezés
N79.9 - Other reservation service and related activities   79.9  Egyéb foglalás
N79.9.0 - Other reservation service and related activities   79.90  Egyéb foglalás
N80 - Security and investigation activities  80  Biztonsági, nyomozói tevékenység
N80.1 - Private security activities   80.1  Személybiztonsági tevékenység
N80.1.0 - Private security activities   80.10  Személybiztonsági tevékenység
N80.2 - Security systems service activities   80.2  Biztonsági rendszer szolgáltatás
N80.2.0 - Security systems service activities   80.20  Biztonsági rendszer szolgáltatás
N80.3 - Investigation activities   80.3  Nyomozás
N80.3.0 - Investigation activities   80.30  Nyomozás
N81 - Services to buildings and landscape activities  81  Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
N81.1 - Combined facilities support activities   81.1  Építményüzemeltetés
N81.1.0 - Combined facilities support activities   81.10  Építményüzemeltetés
N81.2 - Cleaning activities   81.2  Takarítás
N81.2.1 - General cleaning of buildings   81.21  Általános épülettakarítás
N81.2.2 - Other building and industrial cleaning activities   81.22  Egyéb épület-, ipari takarítás
N81.2.9 - Other cleaning activities   81.29  Egyéb takarítás
N81.3 - Landscape service activities   81.3  Zöldterület-kezelés
N81.3.0 - Landscape service activities   81.30  Zöldterület-kezelés
N82 - Office administrative, office support and other business support activities  82  Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
N82.1 - Office administrative and support activities   82.1  Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
N82.1.1 - Combined office administrative service activities   82.11  Összetett adminisztratív szolgáltatás
N82.1.9 - Photocopying, document preparation and other specialised office support activities   82.19  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
N82.2 - Activities of call centres   82.2  Telefoninformáció
N82.2.0 - Activities of call centres   82.20  Telefoninformáció
N82.3 - Organisation of conventions and trade shows   82.3  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
N82.3.0 - Organisation of conventions and trade shows   82.30  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
N82.9 - Business support service activities n.e.c.   82.9  Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
N82.9.1 - Activities of collection agencies and credit bureaus   82.91  Követelésbehajtás
N82.9.2 - Packaging activities   82.92  Csomagolás
N82.9.9 - Other business support service activities n.e.c.   82.99  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
O - Public administration and defence; compulsory social security  O Közigazgatás, Védelem, Kötelező társadalombiztosítás
O84 - Public administration and defence; compulsory social security  84  Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
O84.1 - Administration of the State and the economic and social policy of the community   84.1  Közigazgatás
O84.1.1 - General public administration activities   84.11  Általános közigazgatás
O84.1.2 - Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services an  84.12  Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
O84.1.3 - Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses   84.13  Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
O84.2 - Provision of services to the community as a whole   84.2  Társadalmi közszolgáltatás
O84.2.1 - Foreign affairs   84.21  Külügyek
O84.2.2 - Defence activities   84.22  Honvédelem
O84.2.3 - Justice and judicial activities   84.23  Igazságügy, bíróság
O84.2.4 - Public order and safety activities   84.24  Közbiztonság, közrend
O84.2.5 - Fire service activities   84.25  Tűzvédelem
O84.3 - Compulsory social security activities   84.3  Kötelező társadalombiztosítás
O84.3.0 - Compulsory social security activities   84.30  Kötelező társadalombiztosítás
P - Education  P Oktatás
P85 - Education  85  Oktatás
P85.1 - Pre-primary education   85.1  Iskolai előkészítő oktatás
P85.1.0 - Pre-primary education   85.10  Iskolai előkészítő oktatás
P85.2 - Primary education   85.2  Alapfokú oktatás
P85.2.0 - Primary education   85.20  Alapfokú oktatás
P85.3 - Secondary education   85.3  Középfokú oktatás
P85.3.1 - General secondary education   85.31  Általános középfokú oktatás
P85.3.2 - Technical and vocational secondary education   85.32  Szakmai középfokú oktatás
P85.4 - Higher education   85.4  Felső szintű oktatás
P85.4.1 - Post-secondary non-tertiary education   85.41  Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
P85.4.2 - Tertiary education   85.42  Felsőfokú oktatás
P85.5 - Other education   85.5  Egyéb oktatás
P85.5.1 - Sports and recreation education   85.51  Sport, szabadidős képzés
P85.5.2 - Cultural education   85.52  Kulturális képzés
P85.5.3 - Driving school activities   85.53  Járművezető-oktatás
P85.5.9 - Other education n.e.c.   85.59  M.n.s. egyéb oktatás
P85.6 - Educational support activities   85.6  Oktatást kiegészítő tevékenység
P85.6.0 - Educational support activities   85.60  Oktatást kiegészítő tevékenység
Q - Human health and social work activities  Q Humán-egészségügyi, Szociális ellátás
Q86 - Human health activities  86  Humán-egészségügyi ellátás
Q86.1 - Hospital activities   86.1  Fekvőbeteg-ellátás
Q86.1.0 - Hospital activities   86.10  Fekvőbeteg-ellátás
Q86.2 - Medical and dental practice activities   86.2  Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
Q86.2.1 - General medical practice activities   86.21  Általános járóbeteg-ellátás
Q86.2.2 - Specialist medical practice activities   86.22  Szakorvosi járóbeteg-ellátás
Q86.2.3 - Dental practice activities   86.23  Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Q86.9 - Other human health activities   86.9  Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Q86.9.0 - Other human health activities   86.90  Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Q87 - Residential care activities  87  Bentlakásos, nem kórházi ápolás
Q87.1 - Residential nursing care activities   87.1  Bentlakásos, nem kórházi ápolás
Q87.1.0 - Residential nursing care activities   87.10  Bentlakásos, nem kórházi ápolás
Q87.2 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse  87.2  Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
Q87.2.0 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abu  87.20  Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
Q87.3 - Residential care activities for the elderly and disabled   87.3  Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Q87.3.0 - Residential care activities for the elderly and disabled   87.30  Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Q87.9 - Other residential care activities   87.9  Egyéb bentlakásos ellátás
Q87.9.0 - Other residential care activities   87.90  Egyéb bentlakásos ellátás
Q88 - Social work activities without accommodation  88  Szociális ellátás bentlakás nélkül
Q88.1 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled   88.1  Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Q88.1.0 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled   88.10  Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Q88.9 - Other social work activities without accommodation   88.9  Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Q88.9.1 - Child day-care activities   88.91  Gyermekek napközbeni ellátása
Q88.9.9 - Other social work activities without accommodation n.e.c.   88.99  M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
R - Arts, entertainment and recreation  R Művészet, Szórakoztatás, Szabadidő
R90 - Creative, arts and entertainment activities  90  Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
R90.0 - Creative, arts and entertainment activities   90.0  Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
R90.0.1 - Performing arts   90.01  Előadó-művészet
R90.0.2 - Support activities to performing arts   90.02  Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
R90.0.3 - Artistic creation   90.03  Alkotóművészet
R90.0.4 - Operation of arts facilities   90.04  Művészeti létesítmények működtetése
R91 - Libraries, archives, museums and other cultural activities  91  Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
R91.0 - Libraries, archives, museums and other cultural activities   91.0  Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
R91.0.1 - Library and archives activities   91.01  Könyvtári, levéltári tevékenység
R91.0.2 - Museums activities   91.02  Múzeumi tevékenység
R91.0.3 - Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions   91.03  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
R91.0.4 - Botanical and zoological gardens and nature reserves activities   91.04  Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
R92 - Gambling and betting activities  92  Szerencsejáték, fogadás
R92.0 - Gambling and betting activities   92.0  Szerencsejáték, fogadás
R92.0.0 - Gambling and betting activities   92.00  Szerencsejáték, fogadás
R93 - Sports activities and amusement and recreation activities  93  Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység
R93.1 - Sports activities   93.1  Sporttevékenység
R93.1.1 - Operation of sports facilities   93.11  Sportlétesítmény működtetése
R93.1.2 - Activities of sport clubs   93.12  Sportegyesületi tevékenység
R93.1.3 - Fitness facilities   93.13  Testedzési szolgáltatás
R93.1.9 - Other sports activities   93.19  Egyéb sporttevékenység
R93.2 - Amusement and recreation activities   93.2  Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
R93.2.1 - Activities of amusement parks and theme parks   93.21  Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
R93.2.9 - Other amusement and recreation activities   93.29  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
S - Other services activities  S Egyéb szolgáltatás
S94 - Activities of membership organisations  94  Érdekképviselet
S94.1 - Activities of business, employers and professional membership organisations   94.1  Vállalkozói, szakmai érdekképviselet
S94.1.1 - Activities of business and employers membership organisations   94.11  Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
S94.1.2 - Activities of professional membership organisations   94.12  Szakmai érdekképviselet
S94.2 - Activities of trade unions   94.2  Szakszervezeti tevékenység
S94.2.0 - Activities of trade unions   94.20  Szakszervezeti tevékenység
S94.9 - Activities of other membership organisations   94.9  Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
S94.9.1 - Activities of religious organisations   94.91  Egyházi tevékenység
S94.9.2 - Activities of political organisations   94.92  Politikai tevékenység
S94.9.9 - Activities of other membership organisations n.e.c.   94.99  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
S95 - Repair of computers and personal and household goods  95  Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása
S95.1 - Repair of computers and communication equipment   95.1  Számítógép, kommunikációs eszköz javítása
S95.1.1 - Repair of computers and peripheral equipment   95.11  Számítógép, -periféria javítása
S95.1.2 - Repair of communication equipment   95.12  Kommunikációs eszköz javítása
S95.2 - Repair of personal and household goods   95.2  Személyi, háztartási cikk javítása
S95.2.1 - Repair of consumer electronics   95.21  Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
S95.2.2 - Repair of household appliances and home and garden equipment   95.22  Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
S95.2.3 - Repair of footwear and leather goods   95.23  Lábbeli, egyéb bőráru javítása
S95.2.4 - Repair of furniture and home furnishings   95.24   Bútor, lakberendezési tárgy javítása 
S95.2.5 - Repair of watches, clocks and jewellery   95.25  Óra-, ékszerjavítás
S95.2.9 - Repair of other personal and household goods   95.29  Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
S96 - Other personal service activities  96  Egyéb személyi szolgáltatás
S96.0 - Other personal service activities   96.0  Egyéb személyi szolgáltatás
S96.0.1 - Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products   96.01  Textil, szőrme mosása, tisztítása
S96.0.2 - Hairdressing and other beauty treatment   96.02  Fodrászat, szépségápolás
S96.0.3 - Funeral and related activities   96.03  Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
S96.0.4 - Physical well-being activities   96.04  Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
S96.0.9 - Other personal service activities n.e.c.   96.09  M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
T - Activities of households as employers; undifferentiated goods - and services - producing a T Háztartás munkaadói tevékenysége, Terméke előállítása, Szolgáltatás végzése saját fogyasztásra
T97 - Activities of households as employers of domestic personnel  97  Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
T97.0 - Activities of households as employers of domestic personnel   97.0  Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
T97.0.0 - Activities of households as employers of domestic personnel   97.00  Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
T98 - Undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own 98  Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
T98.1 - Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use   98.1  Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
T98.1.0 - Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use   98.10  Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
T98.2 - Undifferentiated service-producing activities of private households for own use   98.2  Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
T98.2.0 - Undifferentiated service-producing activities of private households for own use   98.20  Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
U - Activities of extraterritorial organisations and bodies  U Területen kívüli szervezet
U99 - Activities of extraterritorial organisations and bodies  99  Területen kívüli szervezet
U99.0 - Activities of extraterritorial organisations and bodies   99.0  Területen kívüli szervezet
U99.0.0 - Activities of extraterritorial organisations and bodies  99.00  Területen kívüli szervezet