* AKKREDITÁLT továbbképzés jogászoknak * 8 kreditpontos online kurzus * Angol jogi szaknyelvi képzés - SZERZŐDÉSEK
tovább


Jogi fordítóiskola

Profi fordítóknak az igényes jogi fordításokért


Jogi fordítóiskolát azért hoztuk létre, hogy végre fordítóknak is tudjunk olyan képzést kínálni, amellyel munkájukat még inkább piacképessé tudják tenni. Elébe megyünk a trendeknek, segítünk hallgatóinknak olyan fordítóvá válni, akik az egyre szűkülő fordítási piacon is profi, specializált képzettséggel megállják a helyüket.
A képzés célja, hogy a résztvevők a legigényesebb megrendelők igényeit is kielégítő jogi fordítást tudjanak készíteni.Kinek ajánljuk a részvételt?


A kurzust képzett és gyakorló szabadúszó és főállású fordítóknak, és fordítással hivatásszerűen ill. rendszeresen foglalkozó jogászoknak ajánljuk.A képzés célja


Célunk olyan magasan kvalifikált fordítókat képezni, akik növelni tudják a fordítói szakma hitelességét a jogi fordítások területén. Olyan fordítókat akarunk képezni, akik megállják a helyüket a legnagyobb szakmai kihívásokkal szemben is. Egy olyan képzést kínálunk, amire a fordítók egy szakmai befektetésként tekinthetnek, mely a jövőben minőségi munkavégzésük során busásan megtérül.A tanfolyam tartalma


Sokéves tapasztalatunk legjavát sűrítjük az 5 szemesztert felölelő egy tanfolyamba. A minél átfogóbb képzés érdekében szemeszterenként 3 típusú tantárgyat (egy terminológai, egy gyakorlati szerződésíró és egy jogi ismeretek) sajátíthatnak el a hallgatók. Megismertetjük a jogi angol fordítás csínját-bínját, tisztázzuk a terminológiai kérdéseket, a kifejezések használatát, megtanítjuk, hogyan kell elkerülni a jogi fordítás során előforduló buktatókat. Megosztjuk a hallgatókkal a jogi fordítások számos apró trükkjét.A kurzus anyagának szerzői


A kurzus tematikáját és a tananyagot sokéves tapasztalattal rendelkező hazai fordítók és amerikai ügyvédi tapasztalattal rendelkező szakemberek közösen állították össze aprólékos munkával.A tanfolyam legfontosabb adatai


A kurzus öt félév anyagát öleli fel. Félévente 30-30 terminológiai és gyakorlati szerződésíró órát valamint a jogi ismeretek távoktatásos feldolgozását jelenti. A tanagyag nagy része természeténél fogva gyakorlati jellegű, tehát a tantermi órákon túl sok otthoni készülésre is épít.

  A tanfolyam tartalma:

 • 1. félév: Polgári jog általános rész
 • 2. félév: Polgári jog különös rész
 • 3. félév: Gazdasági jog
 • 4. félév: Közjog
 • 5. félév: Common law

A tanfolyam díja: 369.000 Ft/félévJelentkezési feltételek


Jogi angol fordítóiskolánkban nem tanítjuk a fordításhoz szükséges alapismereteket és készségeket. Ezeket általában másoddiplomás fordítóképzőkben sajátítják el. Kurzusunk ezen ismeretekre épül. Az alapismeretek meglétét fordítóképzőben szerzett oklevéllel vagy legalább két éves referenciával igazolt szakmai tapasztalattal kérjük igazolni.
Minél magasabb szinten áll a jelentkező, annál többet tudunk tanítani.

Módszertannal kapcsolatos kiemelt kérdések


A szöveg jelentésének minél pontosabb átvezetésére, a jogi fordítói készségek kialakítására helyezzük hangsúlyt.


 • Pontos jogi angol alapszókincs: A piacon elérhető jogi angol szakszótárak nem felelnek a pontosság követelményének. Az ANGLOFON STUDIO sok szűrőn keresztül ellenőrzött, pontos terminológiát tanít hallgatóinak. Nagy hangsúlyt helyezünk a pontatlan beidegződések felülírására.
 • Szerződések terminológiája: A gyakorlatban legnagyobb volument kitevő megrendelésekre, a szerződések terminológiájára különös hangsúlyt helyezünk. Azonos nevet visel a jogászok számára ajánlott legkedveltebb kurzussorozatunk, az eddig közel 100 megtartott kurzus és több, mint 600 jogász résztvevő igazolhatja kompetenciánkat.
 • A jogi nyelv használata:Fordítóknak nem elég a terminológia ismeret, hanem tudniuk is kell alkalmazni a megismert szókincset. A kurzus annyiban is messze túlmutat a pontos jogi szótáron, hogy a résztvevők az egyes kifejezéseken túl fordítási feladatokban is találkoznak és begyakorolják a bevett kollokációkat, stb.
 • Leggyakoribb fordulatok szakszerű használata: Megtanítjuk hallgatóinknak a gyakorlatban sokszor használt és bevett kifejezések szakszerű használatát úgy, ahogy nemzetközi irodákban is használják. Házon belül ezeket "boilerplate" elnevezéssel illetjük, ami azt jelenti, hogy egy adott kifejezést mindig ugyanúgy használnak, egyszerűen azért, mert az angolszász jogi nyelvben így kövesedett meg.
 • A fordításhoz nélkülözhetetlen jogi háttér: A kurzus 60 órájában nem célunk „jogot tanítani”, de egyes alapvető jogintézmény áttekintése a fordítás szempontjából még gyakorló jogászoknak is hasznos lehet. Csak ott nézzük meg a jelentést, ahol a félreértések elkerülése végett elengedhetetlen. (pl. mit jelent a „termination”, felbontás vagy megszüntetés?)
 • A leggyakoribb hibák elkerülése: A jogi fordítás a kurzuson megtanuljuk elkerülni a leggyakoribb fordítási hibákat, a jogi fordítás során előforduló buktatókat. Ezeken mindenki átesik előbb-utóbb, de szerencsésebb, ha nem a fizető ügyfelek visszajelzéseiből, hanem egy kurzuson szembesül velük a fordító.
  A rosszul berögződött kifejezések tisztázása segít, hogy nagyságrendileg jobb fordítást adjunk ki a kezünkből
 • Fordítói készségfejlesztő feladatok: Sok otthoni feladattal kell számolni, mert a készségfejlesztő feladatok tömegével tudjuk kialakítani a biztos alapokon nyugvó fordítói készségeket.


Jelentkezés