tovább

Adatvédelmi nyilatkozat


Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-72639/2014

Az Anglofon CEE Kft. nagy figyelmet fordít az adatvédelemre. Köszönjük, ha adatai megadásával megtisztel bizalmával. Adatait minden esetben a legnagyobb körültekintéssel, adatvédelmi elveink valamint minden adatvédelmi törvény és előírás betartásával fogjuk kezelni.


Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az Anglofon CEE Kft. által az anglofon.hu és a jogiangolfordito.hu domaineken üzemeltetett honlapokon gyűjtött adatok kezelésére vonatkozó szabályokat.


Cégünk szigorúan bizalmasan kezel minden hozzánk eljuttatott személyes adatot, amiket harmadik fél számára nem adunk ki. Legfőbb tudásunkkal és szakmai felkészültségünknek megfelelően óvjuk és kezeljük adatait.


Adatai bekérésekor figyelembe vesszük a hatályos jogszabályokban rögzített feltételeket:


 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
 • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések.

Közös együttműködésünk érdekében, az alább feltüntetett személyes adatait tárolhatjuk:

 • Neve
 • E-mail címe
 • Mobiltelefonszáma

Ezek az adatok szolgáltatásunk hatékonyságának növelését, kommunikációs és marketing célokat szolgálnak.


 • Születési idő és hely
 • Lakcím
 • Számlázási cím
 • Legmagasabb iskolai végzettsége
 • Foglalkozása

Ezek az adatok a felnőttképzési tevékenységünk adminisztrációjához szolgál, minden beiratkozáshoz szükséges. (Pl. a felnőttképzési intézményekre vonatkozó szabályozás értelmében a felnőttképzési szerződések, az OSAP adatszolgáltatás, a jelentkezők nyilvántartása…stb.)


A honlap látogatásakor (regisztráció nélkül is) az alábbi, konkrét személyhez nem köthető adatok kerülnek rögzítésre, statisztikai elemzés céljára:

 • látogató IP címe
 • látogatás kezdete (oldalanként)
 • látogatás vége (oldalanként)

A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő az alábbi célokra használja fel, amely célokra való felhasználáshoz a látogató a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja:

 • hírlevél (amelyről le lehet iratkozni)
 • értesítések küldése (felhasználó által beállított esetekben)
 • a honlapon elérhető szolgáltatások népszerűsítése
 • a honlapon megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adminisztrációs és kommunikációs tevékenységek.

Amennyiben kérdés, vagy kétség merülne fel személyes adatainak felhasználása közben, kérdéseivel, észrevételeivel kérjük, nyugodtan keressen minket!


A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult.


Az Az Anglofon CEE Kft a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében mindent tőle telhetőt elkövet és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, azzal, hogy semmilyen felelősséget nem vállal a honlap ingyenes tartalmának teljességéért és hibátlanságáért, bárminemű felhasználásával összefüggésben esetegesen bekövetkező károkért.