Nyáron is kényelmesen tanulhat, válasszon e-learning kurzusaink közül! INGATALAN ADÁSVÉTEL 1. - MINIKURZUS ֍ ÜZLETI LEVÉLÍRÁS ANGOLUL 1.-2. ֍ AKKREDITÁLT SZAKNYELVI KÉPZÉS – SZERZŐDÉSEK ֍ BEVEZETŐ A SZERZŐDÉSEK TERMINOLÓGIÁJÁBA - HIBRID KURZUS
tovább


Jogi angol mesteriskola

Rendszeres jogi angol nyelvtanulás konzultációval kiegészített e-learning keretében


Több, mint 20 éve foglalkozunk jogi angol nyelvoktatással, számos könyvet publikáltunk jogi angol terminológiával kapcsolatosan, több egyetemi karon (többek között az ELTE jogi karán) tanítunk jogi és gazdasági terminológiát. 8 évvel ezelőtt egy integrált digitális platfomot kezdtünk el fejleszteni, amelyet több éve használunk az Anglofon Studio és egyetemi oktatás kereteiben. A COVID alatt hallgatók százai sikeresen tanultak e-learning keretében. Szeretnénk ezt a lehetőséget jogász hallgatóinkkal is megosztani.

Az összes képzésünk anyagából digitális tananyagot készítettünk, így az összes korábbi kurzus most már e-learning formában is rendelkezésre áll. A hallgatók is saját ütemezés szerint, strukturált keretek között, konzultáció támogatással megtanulhatnak mindent.

Hogyan történik a képzés?

Az összes anyagunkat elérhetővé tesszük régi és új hallgatóink számára konzultációval kiegészített e-learning keretében. Mindenki ott folytathatja, ahol a korábbi kurzus véget ért vagy ahonnan folytatni szeretné. Jelentkezés után a leckéket elektronikus formában elküldjük és havonta konzultáció keretében tisztázzuk a felmerülő kérdéseket.Régi hallgatóinkat is várjuk, hogy ott folytassák a jogi angol tanulást, ahol korábban abbahagyták.


Jelentkezem


Mit takar a jogi angol mesteriskola


 • Konzultációval kiegészített online oktatást
 • Az igényekhez igazított haladást
 • Havonta négy e-learning leckét
 • Minden félévben egy egész napos tréninget
 • Minden elvégzett félév után oklevelet
 • Minimális összegű fix havi tandíjat

Mit kapnak a mesteriskolások


 • Az új mesteriskolába minden korábbi kurzust és tréninget beszámítunk
 • Az új mesteriskolához ingyenesen adjuk a tankönyveket és az elektronikus anyagokat
 • Az új mesteriskola hallgatói az online kurzusokhoz ingyenes konzultációt kapnak
 • Az új mesteriskolások minden új -korábban nem publikált - anyaghoz hozzáférhetnek
 • Az új mesteriskolások korábbi tanfolyamait beszámítjuk a képzésbe
 • Az új mesteriskola hallgatói így minden képzéshez 30% kedvezménnyel hozzájuthatnak

A mesteriskola keretében rendszeres, magas szintű jogi angol nyelvoktatás nyújtunk
konzultációval kombinált e-learning oktatás keretében.


JELENTKEZEMVázlatos tematika


1. félév: Bevezető a szerződések terminológiájába

Az első félévben a jól ismert "Bevezető a szerződések terminológiájába" c. tanfolyam anyagával kezdünk, majd adásvételi és vállalkozási szerződések megírásával folytatjuk a tanulást. A kurzus elvégzésével a hallgatók magabiztosan eligazodnak a leggyakoribb szerződések világában.

Adásvételi és bérleti szerződések
Adásvételi szerződésírás gyakorlat
Vállalkozási és megbízási szerződések
Vállalkozási szerződésírás gyakorlat
Munkajog és munkaszerződések
Munkajogi szerződésírás gyakorlat
2. félév: Polgári jog - általános rész

A második félévben a polgári jog általános részének (személyi jog, dologi jog, kötelmi jog, öröklési jog és családi jog) terminológiáját veszük át angolul, nagy hangsúlyt helyezve a jogintézmények pontos angol megfelelőjére.


Polgári eljárásjog
Személyi és szellemi tulajdonhoz fűződő jog
Dologi és kötelmi jog
Családjog
Öröklési jog
3. félév: Polgári jog - különös rész

Áttekintjük a polgári jog különös részében található néhány olyan szerződéstípust, amely gyakran fordul elő a jogászok mindennapi munkája során. Először átvesszük az egyes területek legfontosabb terminusait, majd a témához kapcsolódó szerződések alapján értelmezzük és fordulatokat.

Megbízási szerződés
Szolgáltatási szerződés
Építőipari kivitelezési szerződés
bérleti szerződés
Adásvételi szerződés
Szállítási szerződés
4. félév: Gazdasági és pénzügyi jog

A gazdasági jog angolul tantárgy a társasági jog, a munkajog, a bank és pénzügy, a biztosítás és néhány más gazdasági vonatkozású terület terminusaira és kifejezéseire összpontosít.

Az ügyvédi praxis
Társasági jog
Munkajog
Bank, pénzügy és hitelezés
Értékpapírjog

5. félév: Közjogi terminológia

A félév során átvesszük az alkotmányjog, a büntető anyagi- és eljárásjog, a nemzetközi jog, az EU jog és a pénzügyjog legfontosabb jogintézményeit és fogalmait angolul.

Közjogi bevezető
Büntető anyagi jog
Büntető eljárásjog
Alkotmányjog
Nemzetközi jog
EU jog
6. félév: Az angolszász jog terminológiája

A kurzus átveszi az angolszász jog legfontosabb jogterületeinek fogalomtárát, így a résztvevők megismerhetik mindazon az angolszász kifejezések jelentését, amelyekkel rendszeresen találkoznak szerződésekben, de sokszor hiányzik a pontos értelmezésük

Bevezető az common law alapjaiba
Eljárásjog a common law alapján
Dologi jog angolszász megközelítésből
Szerződések joga a common law alapján
Kártérítési jog a common law alapján
Hogyan történik a képzés?

Az összes anyagunkat elérhetővé tesszük régi és új hallgatóink számára konzultációval kiegészített e-learning keretében. Mindenki ott folytathatja, ahol a korábbi kurzus véget ért vagy ahonnan folytatni szeretné. Jelentkezés után a leckéket elektronikus formában elküldjük és havonta konzultáció keretében tisztázzuk a felmerülő kérdéseket.

Jelentkezés


A jogi angol mesteriskolába a zöld gombra kattintva lehet jelentkezni. Ezután munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot és egy első konzultáción segít a tanulási célok meghatározásában és tanterv egyeztetésében. Mindig egy tanévre vonatkozó tervet készítünk.A tandíj kifizetése


A jogi angol mesteriskola tandíja havonta fizetendő. A korábban tanult modulok beszámításra kerülnek, ami azt jelenti, hogy nem számlázzuk le a havi tandíjat azokra a hónapokra, amikor a hallgató már korábban tanult anyagot küldünk. Ennek ellenére korábbi hallgatóink számára is elérhetőek a korábban tanult leckék.A képzés menete


A mesteriskola keretében 6 féléven keresztül heti egy e-learning leckét küldünk emailben, amelyet a hallgatók önállóan fel tudnak dolgozni. Minden témát egy hónapig tanulunk hetente egy lecke keretében. Minden témát közös konzultáció során átbeszélünk.A tanulás folyamatossága


A jogi angol mestersikola keretében évente 11 témát dolgozunk fel, az augusztust a pihenésre szánjuk, nem tanulunk együtt. Ha valaki lemarad, később be tudja pótolni az elmaradt leckéket, megkapja a konzultációkon elhanzottakat és a fórum tartalmát is látja.A tananyag feldolgozása


A hetente küldött leckéket úgy állítottuk össze, hogy 90 perces tanulás során feldolgozható elsajátítható legyen, azonban hallgatóinktól azt a visszajelzést kaptuk, hogy a 100%-os feldolgozás akár kétszer ennyi időt is igénybe vehet, ha valaki minden részletre kiterjedően át szeretné nézni az anyagot.Felmerülő kérdések tisztázása


A tanulás közben felmerülő kérdéseket a hallgatók a mesteriskolához tartozó fórumban tudják feltenni. Arra is van lehetőség, hogy az egyes feladatok végén is kérdezzenek az adott feladattal kapcsolatosan, ezek a kérdések is a fórumban jelennek meg. A válaszokat vagy a fórumban adjuk közre vagy – amennyiben bonyolultabb kérdésről van szó – a konzultáció során együtt megbeszéljük.Hogyan zajlik a konzultáció


A konzultáción egyrészt az összegyűlt kérdéseket beszéljük meg. Abban a nem várt esetben, ha nincsenek kérdések, a tananyag legfontosabb részeivel kapcsolatos feladatokat csinálunk meg együtt, amely során felmerülnek megbeszélni való kérdések és azokat tisztázzuk.A tanfolyam díja: 28.000 Ft/fő/hónapA leckék tartalma


Minden lecke tartalmaz feldolgozni való tananyagot, jellemzően olvasmány, videó vagy szerződésminta formájában. Sokszor a digitális leckék szövegébe integrált tartalmak (kiemelések, magyarázatok) segítik a tanulást. A tanulást általában glosszáriumok, és fogalommagyarázatok segítik, amelyek sok esetben flashcard formájában is elérhetőek. A tananyagot számos különféle típusú feladat egészíti ki, kezdve a quiz típusú feladatoktól, flashcardokon át különféle saját fejlesztésű kombinált gyakorlatokig.Hogyan tanítuk digitális eszközökkel


Noha a tananyag típúsától függően az egyes leckék strukturája eltérhet, az anyagok digitális feldolgozása az alábbi lépésekben történik.


 • Presentation: a tananyag bemutatása, avagy olvasd, lásd, halld:

  A tanítási folyamat általában az adott téma bemutatásával kezdődik, a hagyományos tananyagot digitális eszközökkel életre keltjük. A tanár elmagyarázza a tanulnivalót, információ nyújt, egyrészt átfogó képet ad az ismeretanyagról, másrészt pedagógiailag összefogja, továbbá instrukciókat ad a hallgatóknak, milyen módon lehet az adott témát leghatékonyabban elsajátítani. A digitális térben az anyagot olvasmányok, videó előadások, mintaszerződések segítségével mutatjuk be. • Practice: a tananyag begyakorlása, avagy próbáld ki, gyakorold

  a tananyag elsajátításának támogatása és az ismeretanyag begyakoroltatása a tanulókkal többnyire önálló feladatok megoldásával. A legtöbb esetben a gyakorlás fontos elemét teszi ki az úgynevezett drillezés, vagyis nagyszámú hasonló feladat megoldása. • Interaction: nézd és hallgasd meg, mások hogy csinálják

  A harmadik oktatási szakasz célja a megtanult és begyakorolt anyag közös feldolgozása a csoport többi tagjának bevonásával, csoportmunka, amely során a résztvevő visszajelzéseket kap a többi tanulótól, valamint a tanártól, saját haladását és eredményeit össze tudja vetni másokéval, felmérheti, hogy mások miben jobbak, és ez alapján igyekszik pótolni a hiányosságokat. • Production: ültesd a gyakorlatba a számonkérés során

  A negyedik szakasz célja a tananyag visszakérdezése, a tudás elsajátításának ellenőrzése, beadandó feladatok, tesztelés, vizsgáztatás, ill. a megtanultak használata éles környezetben.Régi hallgatóinkat is várjuk. Folytassátok ott, ahol korábban abbahagytátok!


Jelentkezem