tovább

Jogi angol mesteriskola

Rendszeres jogi angol nyelvtanulás konzultációval kiegészített e-learning keretébenJogi angol szaknyelvi képzéseinket összefűztük egy jól tanulható, magasszintű, átfogó tudásanyagot tartalmazó egységgé. Tananyagaink digitalizálásával így lehetőség van arra, hogy mindenki a saját időbeosztása szerint kapcsolódjon be a képzésbe, rugalmas ütemezés mellett, de mindezt strukturált keretek között, folyamatos konzultációs támogatással.

A jogi angol mesteriskola tartalma


  • Heti digitális leckék
  • Témánkénti konzultáció
  • Minden félévben egy egésznapos tréning


  • Papíralapú tankönyvek
  • Nyomtatható segédanyagok
  • Jogi angol szótár hozzáférés

A mesteriskola keretében rendszeres, magas szintű jogi angol nyelvoktatás nyújtunk
konzultációval kombinált e-learning oktatás keretében.


ÉRDEKEL A KÉPZÉSKinek ajánljuk a képzést?

Ezt a képzést azoknak a jogászoknak ajánljuk, akik kiemelkedő angol szaknyelvi tudást szeretnének magukénak tudni. A rugalmas képzési forma elfoglalt vagy akár kisgyerekkel otthon lévő jogászoknak is jó választás. A képzés online történik (csak félévente egy tréningalkalommal találkozunk személyesen), így vidéki jogászoknak is kitűnő képzési forma.

A képzésre nemcsak új hallgatókat várunk, hanem régi hallgatóinknak is ajánljuk. Számukra ez egy jó lehetőség, hogy akár egy kis tudásfrissítéssel ott folytassák a tanulást, ahol abbahagyták. A már letanult modulokat beszámítjuk a képzés díjába, és ezek leckéit az ismétléshez szabadon újratanulhatóvá tesszük számukra.

A képzés megkezdéséhez legalább középfokú angol nyelvtudás (főként írásban) és alapvető jogi ismeretek szükségesek.


Régi hallgatóinkat is várjuk, hogy ott folytassák a jogi angol tanulást, ahol korábban abbahagyták.


ÉRDEKEL A KÉPZÉS


Milyen technikai háttér szükséges a képzéshez?

Digitális leckéinket mobil eszközökre is optimalizáltuk, így akár útközben is tanulható a tananyag. A konzultációk interaktív módon, online formában zajlanak, ezért az azokon történő részvételhez szélessávú internetkapcsolat, webkamerás, mikrofonos eszköz szükséges.Vázlatos tematika


1. modul: Bevezető a szerződések terminológiájába

Az első félévben a jól ismert "Bevezető a szerződések terminológiájába" c. tanfolyam anyagával kezdünk, majd gyakorlati szerződésíró leckék következnek, amelyekben az adásvételi és vállalkozási szerződések megírásával folytatjuk a tanulást. A kurzus elvégzésével a hallgatók magabiztosan eligazodnak a leggyakoribb szerződések világában.

Adásvételi és bérleti szerződések
Adásvételi szerződésírás gyakorlat
Vállalkozási és megbízási szerződések
Vállalkozási szerződésírás gyakorlat
Munkajog és munkaszerződések
Munkajogi szerződésírás gyakorlat
2. modul: Polgári jog - általános rész

A második modulban a polgári jog általános részének (személyi jog, dologi jog, kötelmi jog, öröklési jog és családi jog) terminológiáját veszük át angolul, nagy hangsúlyt helyezve a jogintézmények pontos angol megfelelőjére.


Polgári eljárásjog
Dologi jogi
Kötelmi jog
Családjog
Öröklési jog
3. modul: Polgári jog - különös rész

Áttekintjük a polgári jog különös részében található néhány olyan szerződéstípust, amely gyakran fordul elő a jogászok mindennapi munkája során. Először átvesszük az egyes területek legfontosabb terminusait, majd a témához kapcsolódó szerződések alapján értelmezzük és fordulatokat.

Megbízási szerződés
Szolgáltatási szerződés
Építőipari kivitelezési szerződés
Bérleti szerződés
Adásvételi szerződés
Szállítási szerződés
4. modul: Gazdasági és pénzügyi jog

A gazdasági jog angolul tantárgy a társasági jog, a munkajog, a bank és pénzügy, a biztosítás és néhány más gazdasági vonatkozású terület terminusaira és kifejezéseire összpontosít.

Az ügyvédi praxis
Társasági jog
Munkajog
Bank, pénzügy és hitelezés
Értékpapírjog

5. modul: Közjogi terminológia

A félév során átvesszük az alkotmányjog, a büntető anyagi- és eljárásjog, a nemzetközi jog, az EU jog és a pénzügyjog legfontosabb jogintézményeit és fogalmait angolul.

Közjogi bevezető
Büntető anyagi jog
Büntető eljárásjog
Alkotmányjog
Nemzetközi jog
EU jog
6. modul: Az angolszász jog terminológiája

A kurzus átveszi az angolszász jog legfontosabb jogterületeinek fogalomtárát, így a résztvevők megismerhetik mindazon az angolszász kifejezések jelentését, amelyekkel rendszeresen találkoznak szerződésekben, de sokszor hiányzik a pontos értelmezésük

Bevezető az common law alapjaiba
Eljárásjog a common law alapján
Dologi jog angolszász megközelítésből
Szerződések joga a common law alapján
Kártérítési jog a common law alapján

Minden modul 6 havi tananyagot tartalmaz.Jelentkezzen legátfogóbb jogi szaknyelvi képzésünkre, és szerezzen mesteri tudást!


ÉRDEKEL A KÉPZÉS


A képzés menete


A képzés 6 modulja egy-egy külön témát ölel fel. Minden hónapban egyszerre elérhetővé tesszük az egész havi digitális tananyagot, amelyet mindenki saját időbeosztása alapján egyénileg dolgoz fel. A feldolgozást online konzultációk és fórum segítik. Minden oktatási modul végén vizsga tehető, amely sikeres teljesítéséről oklevelet állítunk ki. A 4-6. modulok opcionálisak. Mesteriskolás oklevél megszerzéséhez ezekből minimum egy modult kell teljesíteni.A digitális leckék tartalma


Minden lecke tartalmaz feldolgozni való tananyagot, jellemzően olvasmány, videó vagy szerződésminta formájában. Sokszor a digitális leckék szövegébe integrált tartalmak (kiemelések, magyarázatok) segítik a tanulást. A tanulást általában glosszáriumok, és fogalommagyarázatok segítik, amelyek sok esetben flashcard formájában is elérhetőek. A tananyagot számos különféle típusú feladat egészíti ki, kezdve a quiz típusú feladatoktól, flashcardokon át különféle saját fejlesztésű kombinált gyakorlatokig.Konzultációk


Előre meghirdetett konzultációs naptár alapján lehet az online csoportos konzultációkra egyénileg jelentkezni. A tematikus konzultációk első részében az adott témakört beszéljük át, majd feladatokkal, kérdésekkel közösen megpróbáljuk gyakorlatba ültetni a tanultakat. A konzultációk utolsó részében lehetőséget adunk arra, hogy mindenki feltegye kérdéseit.Fórum


Minden hallgatónknak az anglofon fiókjában a tananyagok mellett, elérhetővé teszünk egy fórum hozzáférést is. Itt az oktatás során felmerülő kérdéseket mindenki felteheti. A fórumokat úgy alakítjuk, hogy az azonos ütemben tanuló hallgatók kerülnek egy fórumcsoportban. Így támogatva a közös haladást. A fórumban igyekszünk a konzultációkon felmerülő legfontosabb kérdéseket és azokra adott válaszokat is összefoglalni.


Segédanyagok


A képzésben résztvevők tanulását elektronikus elektronikus segédanyagokkal, szójegyzetekkel, szótanuló kártyákkal és online angol jogi szótárunkhoz való teljes hozzáféréssel támogatjuk, valamint megkapják nyomtatásban megjelent tankönyveinket is.Rugalmas oktatási forma


A digitális tananyagokat önállóan, saját időbeosztás szerint sajátíthatja el. Ha lemaradna a havi tananyaggal, az sem baj, hiszen egy-egy modul tananyaga egy egész évig elérhető, azon belül szabadon tanulható. Minden témához kapcsolódóan több konzultációs időpontból és a modulok végén több vizsgaidőpontból is választhat. A képzés teljesítéséhez a "Gazdasági és pénzügyi jog", a "Közjogi terminológia" és az "Angolszász jog terminológiája" modulok fakultatív választhatók.Szükséges időráfordítás


Tervezett ütemezéssel minden héten egy digitális leckét kell a hallgatóknak teljesíteniük. Egy lecke kb. 90 perc alatt feldolgozható, de ha a tanuló minden részletre, finomságra ki akar térni, akkor tapasztalataink alapján jóval több, akár három-négy órát is eltölthetnek egy lecke alapos feldolgozásával. Konzultáción legalább havonta egyszer érdemes részt venni. Egy online konzultációs alkalom 60-90 perc a résztvevők számától és aktivitásától függően. Félévente egyszer egy egésznapos tréninet is tartunk a képzésben résztvevőknek.A tanulás folyamatossága


Szabadság vagy elfoglaltság nem akadály, a havi bontásunk csak egy ajánlott ütemezés. Ha nagyon elcsúszna, a moduláris rendszer miatt akkor sincs semmi veszve, ha szüneteltetné a képzést a hallgató. Minden modul elvégzésével egy kerek egész tudást kap adunk az adott témakörrel kapcsolatban. A modulzáró vizsgák eredményéről oklevelet állítunk ki. Modult halasztani a modul megkezdése előtt lehetséges.


Tandíj


A képzés díja havi 28.000 Ft (áfamentes). Ez magába foglalja évi 12 hónapon keresztül a heti digitális tananyagokat, az online konzultációkat, online segédanyagokat és könyveket valamint félévente egy tréninget. A képzési díjról havonta átutalásos számlát állítunk ki. A képzés csak modulonként szüneteltethető, ilyenkor képzési díjat nem kell fizetni. Korábban végzett hallgatóink képzéseit beszámítjuk, számukra kedvezményes konstrukciót kínálunk.

Jelentkezés


Bátran töltse ki az oldal alján található űrlapot, ha érdekli a képzés. Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot, választ ad esetleges kérdéseire, és elküldi a beiratkozáshoz szükséges információkat.