֍ Welcome back to school! ֍ Jelentkezzen szeptemberben induló képzéseinkre ֍ Mesteriskola-1- elearning tananyag konzultációkkal ֍ Bevezetés az angol szerződések terminológiájába - jelenléti kurzus ֍ Jogi angol kommunikációs kurzusok - online oktatással ֍
továbbSzerződésírás mesterfokon

Gyakorlati szerződésírás mesterfokon – egyes gyakran használt szerződések precíz és pontos megfogalmazása angolul
Kinek ajánljuk a részvételt?

 • Mindazokat, akik professzionális szintre szeretnék emelni egyébként is kíváló szerződésírási készségüket
 • Akik alaposan ismerik a jogi angol terminológiát, széles körű tapasztalattal rendelkeznek szerződések megírásában
 • Akik munkájuk során magabiztosan írnak angol nyelvű szerződéseket, de érzik a továbblépés lehetőségét
 • Akik felsőfokú vagy azt meghaladó nyelvtudással rendelkeznek, és tisztában vannak a nyelvtani szerkezetekkel és ismerik az angol nyelvű szerződések fordulatait is.
 • Akik szeretnének rövid idő alatt hatékonyan fejleszteni szerződésírási készségüket.A szerződésírás mesterkurzus tartalma

Az Anglofon Studio munkatársai ebbe a kurzusba sűrítették az elmúlt közel két évtized során szerzett angol nyelvű szerződésírási tapasztalatukat. Minden olyan jelenséget felvillantunk, amely angol szerződésekben és egyéb okiratokban tapasztalatunk szerint előfordul. A problémás részeket a hallgatók igénye szerint bontjuk ki és gyakoroljuk be.

A kurzus hatékonyságát akár okostelefonon is elérhető internetes segédanyagokkal tesszük gördülékenyebbé. A rendelkezésre álló idő maximális kihasználását személyre szabott egyéni feladatok biztosítják.

 • Mit jelentenek az egyes dokumentumok és a felek elnevezése?
 • Melyek a félreértést okozó címek?
 • Hogyan írjuk le az egyes speciális jogviszony feleit?
 • Mik a régies és a modern szerződési angol nyelv különbségei?
 • Szerződések megírása, álláspontok, beadványok készítése
Mi várható a tanfolyamtól?

Felkészítjük a résztvevőket arra, hogy olyan írásos anyagot adjanak ki a kezükből, amely megállja a helyét a nemzetközi üzleti életben és az EU fórumain. A tanfolyam elvégzésével a résztvevők szerződésírási készsége új szintre jut.A tanfolyam tematikája

 • Szerződéses blokkok, klauzulák átírása, megfogalmazása, hibák kijavítása
 • A hasonló jelentésű szavak pontos jelentéstartományának megismerése és begyakorlása
 • A korábban megismert terminológia pontos, szabatos és használatát elősegítő feladatok
 • A szerződésre jellemző nyelvtani szerkezetek pontos használata és begyakorlása
 • Apró különbségek pontos ismerete
 • A különféle szerződésírási stílusok elhatárolása, megismerése és begyakorlása.
 • Az egyes nyelvi jelenségek használatát elősegítő gyakorlatok.