tovább


A - Agriculture, forestry and fishing  A Mezőgazdaság, Erdőgazdálkodás, Halászat
A1 - Crop and animal production, hunting and related service activities  1  Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
A1.1 - Growing of non-perennial crops   01.1  Nem évelő növény termesztése
A1.1.1 - Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds   01.11  Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
A1.1.2 - Growing of rice   01.12  Rizstermesztés
A1.1.3 - Growing of vegetables and melons, roots and tubers   01.13  Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
A1.1.4 - Growing of sugar cane   01.14  Cukornádtermesztés
A1.1.5 - Growing of tobacco   01.15  Dohánytermesztés
A1.1.6 - Growing of fibre crops   01.16  Rostnövénytermesztés
A1.1.9 - Growing of other non-perennial crops   01.19  Egyéb, nem évelő növény termesztése
A1.2 - Growing of perennial crops   01.2  Évelő növény termesztése
A1.2.1 - Growing of grapes   01.21  Szőlőtermesztés
A1.2.2 - Growing of tropical and subtropical fruits   01.22  Trópusi gyümölcs termesztése
A1.2.3 - Growing of citrus fruits   01.23  Citrusféle termesztése
A1.2.4 - Growing of pome fruits and stone fruits   01.24  Almatermésű, csonthéjas termesztése
A1.2.5 - Growing of other tree and bush fruits and nuts   01.25  Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
A1.2.6 - Growing of oleaginous fruits   01.26  Olajtartalmú gyümölcs termesztése
A1.2.7 - Growing of beverage crops   01.27  Italgyártási növény termesztése
A1.2.8 - Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops   01.28  Fűszer-, aroma-, narkotikus-, gyógynövény termesztése
A1.2.9 - Growing of other perennial crops   01.29  Egyéb évelő növény termesztése
A1.3 - Plant propagation   01.3  Növényi szaporítóanyag termesztése
A1.3.0 - Plant propagation   01.30  Növényi szaporítóanyag termesztése
A1.4 - Animal production   01.4  Állattenyésztés
A1.4.1 - Raising of dairy cattle   01.41  Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
A1.4.2 - Raising of other cattle and buffaloes   01.42  Egyéb szarvasmarha tenyésztése
A1.4.3 - Raising of horses and other equines   01.43  Ló, lóféle tenyésztése
A1.4.4 - Raising of camels and camelids   01.44  Teve, teveféle tenyésztése
A1.4.5 - Raising of sheep and goats   01.45  Juh, kecske tenyésztése
A1.4.6 - Raising of swine/pigs   01.46  Sertéstenyésztés
A1.4.7 - Raising of poultry   01.47  Baromfitenyésztés
A1.4.9 - Raising of other animals   01.49  Egyéb állat tenyésztése
A1.5 - Mixed farming   01.5  Vegyes gazdálkodás
A1.5.0 - Mixed farming   01.50  Vegyes gazdálkodás
A1.6 - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities   01.6  Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás
A1.6.1 - Support activities for crop production   01.61  Növénytermesztési szolgáltatás
A1.6.2 - Support activities for animal production   01.62  Állattenyésztési szolgáltatás
A1.6.3 - Post-harvest crop activities   01.63  Betakarítást követő szolgáltatás
A1.6.4 - Seed processing for propagation   01.64  Vetési célú magfeldolgozás
A1.7 - Hunting, trapping and related service activities   01.7  Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
A1.7.0 - Hunting, trapping and related service activities   01.70  Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
A2 - Forestry and logging  2  Erdőgazdálkodás
A2.1 - Silviculture and other forestry activities   02.1  Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
A2.1.0 - Silviculture and other forestry activities   02.10  Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
A2.2 - Logging   02.2  Fakitermelés
A2.2.0 - Logging   02.20  Fakitermelés
A2.3 - Gathering of wild growing non-wood products   02.3  Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
A2.3.0 - Gathering of wild growing non-wood products   02.30  Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
A2.4 - Support services to forestry   02.4  Erdészeti szolgáltatás
A2.4.0 - Support services to forestry   02.40  Erdészeti szolgáltatás
A3 - Fishing and aquaculture  3  Halászat, halgazdálkodás
A3.1 - Fishing   03.1  Halászat
A3.1.1 - Marine fishing   03.11  Tengeri halászat
A3.1.2 - Freshwater fishing   03.12  Édesvízi halászat
A3.2 - Aquaculture   03.2  Halgazdálkodás
A3.2.1 - Marine aquaculture   03.21  Tengerihal-gazdálkodás
A3.2.2 - Freshwater aquaculture   03.22  Édesvízihal-gazdálkodás
B - Mining and quarrying  B Bányászat, Kőfejtés
B5 - Mining of coal and lignite  5  Szénbányászat
B5.1 - Mining of hard coal   05.1  Feketeszén-bányászat
B5.1.0 - Mining of hard coal   05.10  Feketeszén-bányászat
B5.2 - Mining of lignite   05.2  Barnaszén-, lignitbányászat
B5.2.0 - Mining of lignite   05.20  Barnaszén-, lignitbányászat
B6 - Extraction of crude petroleum and natural gas  6  Kőolaj-, földgázkitermelés
B6.1 - Extraction of crude petroleum   06.1  Kőolaj-kitermelés
B6.1.0 - Extraction of crude petroleum   06.10  Kőolaj-kitermelés
B6.2 - Extraction of natural gas   06.2  Földgázkitermelés
B6.2.0 - Extraction of natural gas   06.20  Földgázkitermelés
B7 - Mining of metal ores  7  Fémtartalmú érc bányászata
B7.1 - Mining of iron ores   07.1  Vasércbányászat
B7.1.0 - Mining of iron ores   07.10  Vasércbányászat
B7.2 - Mining of non-ferrous metal ores   07.2  Egyéb fém érc bányászata
B7.2.1 - Mining of uranium and thorium ores   07.21  Urán-, tóriumérc-bányászat
B7.2.9 - Mining of other non-ferrous metal ores   07.29  Színesfém érc bányászata
B8 - Other mining and quarrying  8  Egyéb bányászat
B8.1 - Quarrying of stone, sand and clay   08.1  Kőfejtés, homok-, agyagbányászat
B8.1.1 - Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate   08.11  Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
B8.1.2 - Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin   08.12  Kavics-, homok-, agyagbányászat
B8.9 - Mining and quarrying n.e.c.   08.9  M.n.s. bányászat
B8.9.1 - Mining of chemical and fertiliser minerals   08.91  Vegyi ásvány bányászata
B8.9.2 - Extraction of peat   08.92  Tőzegkitermelés
B8.9.3 - Extraction of salt   08.93  Sókitermelés
B8.9.9 - Other mining and quarrying n.e.c.   08.99  Egyéb m.n.s. bányászat
B9 - Mining support service activities  9  Bányászati szolgáltatás
B9.1 - Support activities for petroleum and natural gas extraction   09.1  Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
B9.1.0 - Support activities for petroleum and natural gas extraction   09.10  Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
B9.9 - Support activities for other mining and quarrying   09.9  Egyéb bányászati szolgáltatás
B9.9.0 - Support activities for other mining and quarrying   09.90  Egyéb bányászati szolgáltatás
C - Manufacturing  C Feldolgozóipar
C10 - Manufacture of food products  10  Élelmiszergyártás
C10.1 - Processing and preserving of meat and production of meat products   10.1  Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
C10.1.1 - Processing and preserving of meat   10.11  Húsfeldolgozás, -tartósítás
C10.1.2 - Processing and preserving of poultry meat   10.12  Baromfihús feldolgozása, tartósítása
C10.1.3 - Production of meat and poultry meat products   10.13  Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
C10.2 - Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs   10.2  Halfeldolgozás, -tartósítás
C10.2.0 - Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs   10.20  Halfeldolgozás, -tartósítás
C10.3 - Processing and preserving of fruit and vegetables   10.3  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
C10.3.1 - Processing and preserving of potatoes   10.31  Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
C10.3.2 - Manufacture of fruit and vegetable juice   10.32  Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
C10.3.9 - Other processing and preserving of fruit and vegetables   10.39  Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
C10.4 - Manufacture of vegetable and animal oils and fats   10.4  Növényi, állati olaj gyártása
C10.4.1 - Manufacture of oils and fats   10.41  Olaj gyártása
C10.4.2 - Manufacture of margarine and similar edible fats   10.42  Margarin gyártása
C10.5 - Manufacture of dairy products   10.5  Tejfeldolgozás
C10.5.1 - Operation of dairies and cheese making   10.51  Tejtermék gyártása
C10.5.2 - Manufacture of ice cream   10.52  Jégkrém gyártása
C10.6 - Manufacture of grain mill products, starches and starch products   10.6  Malomipari termék, keményítő gyártása
C10.6.1 - Manufacture of grain mill products   10.61  Malomipari termék gyártása
C10.6.2 - Manufacture of starches and starch products   10.62  Keményítő, keményítőtermék gyártása
C10.7 - Manufacture of bakery and farinaceous products   10.7  Pékáru, tésztafélék gyártása
C10.7.1 - Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes   10.71  Kenyér; friss pékáru gyártása
C10.7.2 - Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cak  10.72  Tartósított lisztes áru gyártása
C10.7.3 - Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products   10.73  Tésztafélék gyártása
C10.8 - Manufacture of other food products   10.8  Egyéb élelmiszer gyártása
C10.8.1 - Manufacture of sugar   10.81  Cukorgyártás
C10.8.2 - Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery   10.82  Édesség gyártása
C10.8.3 - Processing of tea and coffee   10.83  Tea, kávé feldolgozása
C10.8.4 - Manufacture of condiments and seasonings   10.84  Fűszer, ételízesítő gyártása
C10.8.5 - Manufacture of prepared meals and dishes   10.85  Készétel gyártása
C10.8.6 - Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food   10.86  Homogenizált, diétás étel gyártása
C10.8.9 - Manufacture of other food products n.e.c.   10.89  M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
C10.9 - Manufacture of prepared animal feeds   10.9  Takarmány gyártása
C10.9.1 - Manufacture of prepared feeds for farm animals   10.91  Haszonállat-eledel gyártása
C10.9.2 - Manufacture of prepared pet foods   10.92  Hobbiállat-eledel gyártása
C11 - Manufacture of beverages  11  Italgyártás
C11.0 - Manufacture of beverages   11.0  Italgyártás
C11.0.1 - Distilling, rectifying and blending of spirits   11.01  Desztillált szeszes ital gyártása
C11.0.2 - Manufacture of wine from grape   11.02  Szőlőbor termelése
C11.0.3 - Manufacture of cider and other fruit wines   11.03  Gyümölcsbor termelése
C11.0.4 - Manufacture of other non-distilled fermented beverages   11.04  Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
C11.0.5 - Manufacture of beer   11.05  Sörgyártás
C11.0.6 - Manufacture of malt   11.06  Malátagyártás
C11.0.7 - Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters   11.07  Üdítőital, ásványvíz gyártása
C12 - Manufacture of tobacco products  12  Dohánytermék gyártása
C12.0 - Manufacture of tobacco products   12.0  Dohánytermék gyártása
C12.0.0 - Manufacture of tobacco products   12.00  Dohánytermék gyártása
C13 - Manufacture of textiles  13  Textília gyártása
C13.1 - Preparation and spinning of textile fibres   13.1  Textilszálak fonása
C13.1.0 - Preparation and spinning of textile fibres   13.10  Textilszálak fonása
C13.2 - Weaving of textiles   13.2  Textilszövés
C13.2.0 - Weaving of textiles   13.20  Textilszövés
C13.3 - Finishing of textiles   13.3  Textilkikészítés
C13.3.0 - Finishing of textiles   13.30  Textilkikészítés
C13.9 - Manufacture of other textiles   13.9  Egyéb textiláru gyártása
C13.9.1 - Manufacture of knitted and crocheted fabrics   13.91  Kötött, hurkolt kelme gyártása
C13.9.2 - Manufacture of made-up textile articles, except apparel   13.92  Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
C13.9.3 - Manufacture of carpets and rugs   13.93  Szőnyeggyártás
C13.9.4 - Manufacture of cordage, rope, twine and netting   13.94  Kötéláru gyártása
C13.9.5 - Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel   13.95  Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
C13.9.6 - Manufacture of other technical and industrial textiles   13.96  Műszaki, textiláru gyártása
C13.9.9 - Manufacture of other textiles n.e.c.   13.99  Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
C14 - Manufacture of wearing apparel  14  Ruházati termék gyártása
C14.1 - Manufacture of wearing apparel, except fur apparel   14.1  Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)
C14.1.1 - Manufacture of leather clothes   14.11  Bőrruházat gyártása
C14.1.2 - Manufacture of workwear   14.12  Munkaruházat gyártása
C14.1.3 - Manufacture of other outerwear   14.13  Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
C14.1.4 - Manufacture of underwear   14.14  Alsóruházat gyártása
C14.1.9 - Manufacture of other wearing apparel and accessories   14.19  Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
C14.2 - Manufacture of articles of fur   14.2  Szőrmecikk gyártása
C14.2.0 - Manufacture of articles of fur   14.20  Szőrmecikk gyártása
C14.3 - Manufacture of knitted and crocheted apparel   14.3  Kötött, hurkolt cikk gyártása
C14.3.1 - Manufacture of knitted and crocheted hosiery   14.31  Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
C14.3.9 - Manufacture of other knitted and crocheted apparel   14.39  Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
C15 - Manufacture of leather and related products  15  Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
C15.1 - Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery and ha  15.1  Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása
C15.1.1 - Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur   15.11  Bőr, szőrme kikészítése
C15.1.2 - Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness   15.12  Táskafélék, szíjazat gyártása
C15.2 - Manufacture of footwear   15.2  Lábbeligyártás
C15.2.0 - Manufacture of footwear   15.20  Lábbeligyártás
C16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture 16  Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
C16.1 - Sawmilling and planing of wood   16.1  Fűrészárugyártás
C16.1.0 - Sawmilling and planing of wood   16.10  Fűrészárugyártás
C16.2 - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials   16.2  Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
C16.2.1 - Manufacture of veneer sheets and wood-based panels   16.21  Falemezgyártás
C16.2.2 - Manufacture of assembled parquet floors   16.22  Parkettagyártás
C16.2.3 - Manufacture of other builders' carpentry and joinery   16.23  Épületasztalos-ipari termék gyártása
C16.2.4 - Manufacture of wooden containers   16.24  Tároló fatermék gyártása
C16.2.9 - Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and p  16.29  Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
C17 - Manufacture of paper and paper products  17  Papír, papírtermék gyártása
C17.1 - Manufacture of pulp, paper and paperboard   17.1  Papíripari rostanyag, papír gyártása
C17.1.1 - Manufacture of pulp   17.11  Papíripari rostanyag gyártása
C17.1.2 - Manufacture of paper and paperboard   17.12  Papírgyártás
C17.2 - Manufacture of articles of paper and paperboard   17.2  Papírtermék gyártása
C17.2.1 - Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and pa  17.21  Papír csomagolóeszköz gyártása
C17.2.2 - Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites   17.22  Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
C17.2.3 - Manufacture of paper stationery   17.23  Irodai papíráru gyártása
C17.2.4 - Manufacture of wallpaper   17.24  Tapétagyártás
C17.2.9 - Manufacture of other articles of paper and paperboard   17.29  Egyéb papír-, kartontermék gyártása
C18 - Printing and reproduction of recorded media  18  Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
C18.1 - Printing and service activities related to printing   18.1  Nyomdai tevékenység
C18.1.1 - Printing of newspapers   18.11  Napilapnyomás
C18.1.2 - Other printing   18.12  Nyomás (kivéve: napilap)
C18.1.3 - Pre-press and pre-media services   18.13  Nyomdai előkészítő tevékenység
C18.1.4 - Binding and related services   18.14  Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
C18.2 - Reproduction of recorded media   18.2  Egyéb sokszorosítás
C18.2.0 - Reproduction of recorded media   18.20  Egyéb sokszorosítás
C19 - Manufacture of coke and refined petroleum products  19  Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
C19.1 - Manufacture of coke oven products   19.1  Kokszgyártás
C19.1.0 - Manufacture of coke oven products   19.10  Kokszgyártás
C19.2 - Manufacture of refined petroleum products   19.2  Kőolaj-feldolgozás
C19.2.0 - Manufacture of refined petroleum products   19.20  Kőolaj-feldolgozás
C20 - Manufacture of chemicals and chemical products  20  Vegyi anyag, termék gyártása
C20.1 - Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and sy  20.1  Vegyi alapanyag gyártása
C20.1.1 - Manufacture of industrial gases   20.11  Ipari gáz gyártása
C20.1.2 - Manufacture of dyes and pigments   20.12  Színezék, pigment gyártása
C20.1.3 - Manufacture of other inorganic basic chemicals   20.13  Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
C20.1.4 - Manufacture of other organic basic chemicals   20.14  Szerves vegyi alapanyag gyártása
C20.1.5 - Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds   20.15  Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
C20.1.6 - Manufacture of plastics in primary forms   20.16  Műanyag-alapanyag gyártása
C20.1.7 - Manufacture of synthetic rubber in primary forms   20.17  Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
C20.2 - Manufacture of pesticides and other agrochemical products   20.2  Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
C20.2.0 - Manufacture of pesticides and other agrochemical products   20.20  Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
C20.3 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics   20.3  Festék, bevonóanyag gyártása
C20.3.0 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics   20.30  Festék, bevonóanyag gyártása
C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes  20.4  Tisztítószer, testápolási cikk gyártása
C20.4.1 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations   20.41  Tisztítószer gyártása
C20.4.2 - Manufacture of perfumes and toilet preparations   20.42  Testápolási cikk gyártása
C20.5 - Manufacture of other chemical products   20.5  Egyéb vegyi termék gyártása
C20.5.1 - Manufacture of explosives   20.51  Robbanóanyag gyártása
C20.5.2 - Manufacture of glues   20.52  Ragasztószergyártás
C20.5.3 - Manufacture of essential oils   20.53  Illóolajgyártás
C20.5.9 - Manufacture of other chemical products n.e.c.   20.59  M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
C20.6 - Manufacture of man-made fibres   20.6  Vegyi szál gyártása
C20.6.0 - Manufacture of man-made fibres   20.60  Vegyi szál gyártása
C21 - Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations  21  Gyógyszergyártás
C21.1 - Manufacture of basic pharmaceutical products   21.1  Gyógyszeralapanyag-gyártás
C21.1.0 - Manufacture of basic pharmaceutical products   21.10  Gyógyszeralapanyag-gyártás
C21.2 - Manufacture of pharmaceutical preparations   21.2  Gyógyszerkészítmény gyártása
C21.2.0 - Manufacture of pharmaceutical preparations   21.20  Gyógyszerkészítmény gyártása
C22 - Manufacture of rubber and plastic products  22  Gumi-, műanyag termék gyártása
C22.1 - Manufacture of rubber products   22.1  Gumitermék gyártása
C22.1.1 - Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres   22.11  Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
C22.1.9 - Manufacture of other rubber products   22.19  Egyéb gumitermék gyártása
C22.2 - Manufacture of plastics products   22.2  Műanyag termék gyártása
C22.2.1 - Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles   22.21  Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
C22.2.2 - Manufacture of plastic packing goods   22.22  Műanyag csomagolóeszköz gyártása
C22.2.3 - Manufacture of builders’ ware of plastic   22.23  Műanyag építőanyag gyártása
C22.2.9 - Manufacture of other plastic products   22.29  Egyéb műanyag termék gyártása
C23 - Manufacture of other non-metallic mineral products  23  Nemfém ásványi termék gyártása
C23.1 - Manufacture of glass and glass products   23.1  Üveg, üvegtermék gyártása
C23.1.1 - Manufacture of flat glass   23.11  Síküveggyártás
C23.1.2 - Shaping and processing of flat glass   23.12  Síküveg továbbfeldolgozása
C23.1.3 - Manufacture of hollow glass   23.13  Öblösüveggyártás
C23.1.4 - Manufacture of glass fibres   23.14  Üvegszálgyártás
C23.1.9 - Manufacture and processing of other glass, including technical glassware   23.19  Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
C23.2 - Manufacture of refractory products   23.2  Tűzálló termék gyártása
C23.2.0 - Manufacture of refractory products   23.20  Tűzálló termék gyártása
C23.3 - Manufacture of clay building materials   23.3  Kerámia, agyag építőanyag gyártása
C23.3.1 - Manufacture of ceramic tiles and flags   23.31  Kerámiacsempe, -lap gyártása
C23.3.2 - Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay   23.32  Égetett agyag építőanyag gyártása
C23.4 - Manufacture of other porcelain and ceramic products   23.4  Porcelán, kerámiatermék gyártása
C23.4.1 - Manufacture of ceramic household and ornamental articles   23.41  Háztartási kerámia gyártása
C23.4.2 - Manufacture of ceramic sanitary fixtures   23.42  Egészségügyi kerámia gyártása
C23.4.3 - Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings   23.43  Kerámia szigetelő gyártása
C23.4.4 - Manufacture of other technical ceramic products   23.44  Műszaki kerámia gyártása
C23.4.9 - Manufacture of other ceramic products   23.49  Egyéb kerámiatermék gyártása
C23.5 - Manufacture of cement, lime and plaster   23.5  Cement-, mész-, gipszgyártás
C23.5.1 - Manufacture of cement   23.51  Cementgyártás
C23.5.2 - Manufacture of lime and plaster   23.52  Mész-, gipszgyártás
C23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster   23.6  Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
C23.6.1 - Manufacture of concrete products for construction purposes   23.61  Építési betontermék gyártása
C23.6.2 - Manufacture of plaster products for construction purposes   23.62  Építési gipsztermék gyártása
C23.6.3 - Manufacture of ready-mixed concrete   23.63  Előre kevert beton gyártása
C23.6.4 - Manufacture of mortars   23.64  Habarcsgyártás
C23.6.5 - Manufacture of fibre cement   23.65  Szálerősítésű cement gyártása
C23.6.9 - Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement   23.69  Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
C23.7 - Cutting, shaping and finishing of stone   23.7  Kőmegmunkálás
C23.7.0 - Cutting, shaping and finishing of stone   23.70  Kőmegmunkálás
C23.9 - Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c.   23.9  Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.
C23.9.1 - Production of abrasive products   23.91  Csiszolótermék gyártása
C23.9.9 - Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.   23.99  M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
C24 - Manufacture of basic metals  24  Fémalapanyag gyártása
C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys   24.1  Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
C24.1.0 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys   24.10  Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel   24.2  Acélcsőgyártás
C24.2.0 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel   24.20  Acélcsőgyártás
C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel   24.3  Egyéb kohászati termék gyártása acélból
C24.3.1 - Cold drawing of bars   24.31  Hidegen húzott acélrúd gyártása
C24.3.2 - Cold rolling of narrow strip   24.32  Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
C24.3.3 - Cold forming or folding   24.33  Hidegen hajlított acélidom gyártása
C24.3.4 - Cold drawing of wire   24.34  Hidegen húzott acélhuzal gyártása
C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals   24.4  Nem vas fém alapanyag gyártása
C24.4.1 - Precious metals production   24.41  Nemesfémgyártás
C24.4.2 - Aluminium production   24.42  Alumíniumgyártás
C24.4.3 - Lead, zinc and tin production   24.43  Ólom, cink, ón gyártása
C24.4.4 - Copper production   24.44  Rézgyártás
C24.4.5 - Other non-ferrous metal production   24.45  Egyéb nem vas fém gyártása
C24.4.6 - Processing of nuclear fuel   24.46  Nukleáris fűtőanyag gyártása
C24.5 - Casting of metals   24.5  Fémöntés
C24.5.1 - Casting of iron   24.51  Vasöntés
C24.5.2 - Casting of steel   24.52  Acélöntés
C24.5.3 - Casting of light metals   24.53  Könnyűfémöntés
C24.5.4 - Casting of other non-ferrous metals   24.54  Egyéb nem vas fém öntése
C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment  25  Fémfeldolgozási termék gyártása
C25.1 - Manufacture of structural metal products   25.1  Fémszerkezet, -épületelem gyártása
C25.1.1 - Manufacture of metal structures and parts of structures   25.11  Fémszerkezet gyártása
C25.1.2 - Manufacture of doors and windows of metal   25.12  Fém épületelem gyártása
C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal   25.2  Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
C25.2.1 - Manufacture of central heating radiators and boilers   25.21  Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
C25.2.9 - Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal   25.29  Fémtartály gyártása
C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers   25.3  Gőzkazán gyártása
C25.3.0 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers   25.30  Gőzkazán gyártása
C25.4 - Manufacture of weapons and ammunition   25.4  Fegyver-, lőszergyártás
C25.4.0 - Manufacture of weapons and ammunition   25.40  Fegyver-, lőszergyártás
C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy   25.5  Fémalakítás, porkohászat
C25.5.0 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy   25.50  Fémalakítás, porkohászat
C25.6 - Treatment and coating of metals; machining   25.6  Fém felületkezelése, megmunkálása
C25.6.1 - Treatment and coating of metals   25.61  Fémfelület-kezelés
C25.6.2 - Machining   25.62  Fémmegmunkálás
C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware   25.7  Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása
C25.7.1 - Manufacture of cutlery   25.71  Evőeszköz gyártása
C25.7.2 - Manufacture of locks and hinges   25.72  Lakat-, zárgyártás
C25.7.3 - Manufacture of tools   25.73  Szerszámgyártás
C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products   25.9  Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
C25.9.1 - Manufacture of steel drums and similar containers   25.91  Acél tárolóeszköz gyártása
C25.9.2 - Manufacture of light metal packaging   25.92  Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
C25.9.3 - Manufacture of wire products, chain and springs   25.93  Huzaltermék gyártása
C25.9.4 - Manufacture of fasteners and screw machine products   25.94  Kötőelem, csavar gyártása
C25.9.9 - Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.   25.99  M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products  26  Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
C26.1 - Manufacture of electronic components and boards   26.1  Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása
C26.1.1 - Manufacture of electronic components   26.11  Elektronikai alkatrész gyártása
C26.1.2 - Manufacture of loaded electronic boards   26.12  Elektronikai áramköri kártya gyártása
C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment   26.2  Számítógép, perifériás egység gyártása
C26.2.0 - Manufacture of computers and peripheral equipment   26.20  Számítógép, perifériás egység gyártása
C26.3 - Manufacture of communication equipment   26.3  Híradás-technikai berendezés gyártása
C26.3.0 - Manufacture of communication equipment   26.30  Híradás-technikai berendezés gyártása
C26.4 - Manufacture of consumer electronics   26.4  Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
C26.4.0 - Manufacture of consumer electronics   26.40  Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; wa  26.5  Műszer-, óragyártás
C26.5.1 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation   26.51  Mérőműszergyártás
C26.5.2 - Manufacture of watches and clocks   26.52  Óragyártás
C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment   26.6  Elektronikus orvosi berendezés gyártása
C26.6.0 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment   26.60  Elektronikus orvosi berendezés gyártása
C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment   26.7  Optikai eszköz gyártása
C26.7.0 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment   26.70  Optikai eszköz gyártása
C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media   26.8  Mágneses, optikai információhordozó gyártása
C26.8.0 - Manufacture of magnetic and optical media   26.80  Mágneses, optikai információhordozó gyártása
C27 - Manufacture of electrical equipment  27  Villamos berendezés gyártása
C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution a  27.1  Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, 
C27.1.1 - Manufacture of electric motors, generators and transformers   27.11  Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
C27.1.2 - Manufacture of electricity distribution and control apparatus   27.12  Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators   27.2  Akkumulátor, szárazelem gyártása
C27.2.0 - Manufacture of batteries and accumulators   27.20  Akkumulátor, szárazelem gyártása
C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices   27.3  Vezeték, kábel, szerelvény gyártása
C27.3.1 - Manufacture of fibre optic cables   27.31  Száloptikai kábel gyártása
C27.3.2 - Manufacture of other electronic and electric wires and cables   27.32  Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
C27.3.3 - Manufacture of wiring devices   27.33  Szerelvény gyártása
C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment   27.4  Villamos világítóeszköz gyártása
C27.4.0 - Manufacture of electric lighting equipment   27.40  Villamos világítóeszköz gyártása
C27.5 - Manufacture of domestic appliances   27.5  Háztartási készülék gyártása
C27.5.1 - Manufacture of electric domestic appliances   27.51  Háztartási villamos készülék gyártása
C27.5.2 - Manufacture of non-electric domestic appliances   27.52  Nem villamos háztartási készülék gyártása
C27.9 - Manufacture of other electrical equipment   27.9  Egyéb villamos berendezés gyártása
C27.9.0 - Manufacture of other electrical equipment   27.90  Egyéb villamos berendezés gyártása
C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c.  28  Gép, gépi berendezés gyártása
C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery   28.1  Általános rendeltetésű gép gyártása
C28.1.1 - Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines   28.11  Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)
C28.1.2 - Manufacture of fluid power equipment   28.12  Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
C28.1.3 - Manufacture of other pumps and compressors   28.13  Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
C28.1.4 - Manufacture of other taps and valves   28.14  Csap, szelep gyártása
C28.1.5 - Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements   28.15  Csapágy, erőátviteli elem gyártása
C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery   28.2  Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
C28.2.1 - Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners   28.21  Fűtőberendezés, kemence gyártása
C28.2.2 - Manufacture of lifting and handling equipment   28.22  Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
C28.2.3 - Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral  28.23  Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
C28.2.4 - Manufacture of power-driven hand tools   28.24  Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
C28.2.5 - Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment   28.25  Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
C28.2.9 - Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.   28.29  M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery   28.3  Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
C28.3.0 - Manufacture of agricultural and forestry machinery   28.30  Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools   28.4  Szerszámgépgyártás
C28.4.1 - Manufacture of metal forming machinery   28.41  Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
C28.4.9 - Manufacture of other machine tools   28.49  Egyéb szerszámgép gyártása
C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery   28.9  Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása
C28.9.1 - Manufacture of machinery for metallurgy   28.91  Kohászati gép gyártása
C28.9.2 - Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction   28.92  Bányászati, építőipari gép gyártása
C28.9.3 - Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing   28.93  Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
C28.9.4 - Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production   28.94  Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
C28.9.5 - Manufacture of machinery for paper and paperboard production   28.95  Papíripari gép gyártása
C28.9.6 - Manufacture of plastics and rubber machinery   28.96  Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
C28.9.9 - Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.   28.99  M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
C29 - Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers  29  Közúti jármű gyártása
C29.1 - Manufacture of motor vehicles   29.1  Közúti gépjármű gyártása
C29.1.0 - Manufacture of motor vehicles   29.10  Közúti gépjármű gyártása
C29.2 - Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and se  29.2  Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
C29.2.0 - Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and  29.20  Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
C29.3 - Manufacture of parts and accessories for motor vehicles   29.3  Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
C29.3.1 - Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles   29.31  Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
C29.3.2 - Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles   29.32  Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
C30 - Manufacture of other transport equipment  30  Egyéb jármű gyártása
C30.1 - Building of ships and boats   30.1  Hajó, csónak gyártása
C30.1.1 - Building of ships and floating structures   30.11  Hajógyártás
C30.1.2 - Building of pleasure and sporting boats   30.12  Szabadidő-, sporthajó gyártása
C30.2 - Manufacture of railway locomotives and rolling stock   30.2  Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
C30.2.0 - Manufacture of railway locomotives and rolling stock   30.20  Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
C30.3 - Manufacture of air and spacecraft and related machinery   30.3  Légi, űrjármű gyártása
C30.3.0 - Manufacture of air and spacecraft and related machinery   30.30  Légi, űrjármű gyártása
C30.4 - Manufacture of military fighting vehicles   30.4  Katonai harcjármű gyártása
C30.4.0 - Manufacture of military fighting vehicles   30.40  Katonai harcjármű gyártása
C30.9 - Manufacture of transport equipment n.e.c.   30.9  Egyéb jármű gyártása
C30.9.1 - Manufacture of motorcycles   30.91  Motorkerékpár gyártása
C30.9.2 - Manufacture of bicycles and invalid carriages   30.92  Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
C30.9.9 - Manufacture of other transport equipment n.e.c.   30.99  M.n.s. egyéb jármű gyártása
C31 - Manufacture of furniture  31  Bútorgyártás
C31.0 - Manufacture of furniture   31.0  Bútorgyártás
C31.0.1 - Manufacture of office and shop furniture   31.01  Irodabútor gyártása
C31.0.2 - Manufacture of kitchen furniture   31.02  Konyhabútorgyártás
C31.0.3 - Manufacture of mattresses   31.03  Ágybetét gyártása
C31.0.9 - Manufacture of other furniture   31.09  Egyéb bútor gyártása
C32 - Other manufacturing  32  Egyéb feldolgozóipari tevékenység
C32.1 - Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles   32.1  Ékszergyártás
C32.1.1 - Striking of coins   32.11  Érmegyártás
C32.1.2 - Manufacture of jewellery and related articles   32.12  Ékszergyártás
C32.1.3 - Manufacture of imitation jewellery and related articles   32.13  Divatékszer gyártása
C32.2 - Manufacture of musical instruments   32.2  Hangszergyártás
C32.2.0 - Manufacture of musical instruments   32.20  Hangszergyártás
C32.3 - Manufacture of sports goods   32.3  Sportszergyártás
C32.3.0 - Manufacture of sports goods   32.30  Sportszergyártás
C32.4 - Manufacture of games and toys   32.4  Játékgyártás
C32.4.0 - Manufacture of games and toys   32.40  Játékgyártás
C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies   32.5  Orvosi eszköz gyártása
C32.5.0 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies   32.50  Orvosi eszköz gyártása
C32.9 - Manufacturing n.e.c.   32.9  M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység
C32.9.1 - Manufacture of brooms and brushes   32.91  Seprű-, kefegyártás
C32.9.9 - Other manufacturing n.e.c.   32.99  Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
C33 - Repair and installation of machinery and equipment  33  Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
C33.1 - Repair of fabricated metal products, machinery and equipment   33.1  Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
C33.1.1 - Repair of fabricated metal products   33.11  Fémfeldolgozási termék javítása
C33.1.2 - Repair of machinery   33.12  Ipari gép, berendezés javítása
C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment   33.13  Elektronikus, optikai eszköz javítása
C33.1.4 - Repair of electrical equipment   33.14  Ipari villamos gép, berendezés javítása
C33.1.5 - Repair and maintenance of ships and boats   33.15  Hajó, csónak javítása
C33.1.6 - Repair and maintenance of aircraft and spacecraft   33.16  Repülőgép, űrhajó javítása
C33.1.7 - Repair and maintenance of other transport equipment   33.17  Egyéb közlekedési eszköz javítása
C33.1.9 - Repair of other equipment   33.19  Egyéb ipari eszköz javítása
C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment   33.2  Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
C33.2.0 - Installation of industrial machinery and equipment   33.20  Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

Következő>>