tovább"Átruházás és átadás" angolul - II. részBejegyzés-sorozatunk második részében folytatjuk az előző gondolatot, ám most nem tulajdont és birtokot ruházunk át, hanem kicsit bővítjük a kört, és jogok és más immateriális dolgok átruházására koncentrálunk.


1. Assign


A jogok átruházására szerződéses kontextusában az „assign” ige a leggyakoribb. Az assignment pontos jelentése az engedményezés, amely révén a jogosult a kötelezettel szembeni követelését másra ruházhatja át, aki így belép a szerződésbe az engedményező helyett. Így egyaránt használatos az “assign rights” ill. az “assign a contract” fordulat is.2. Grant


Jogokat szintén gyakran ruházunk át a „grant” szóval. A grant egyszerűen átruházást jelent - a lehető legszélesebb értelemben – kifejezetten jogok vonatkozásában. Át lehet ruházni opciót (grant option), valamiből fakadó előnyöket (grant benefits), felhasználási jogot (grant licence), biztosítékot (grant security interest), stb.3. Bestow


Hasonlóan működik a „bestow” is, ugyanúgy benefit és rights főnevekkel együtt alkot kollokációt, csak régiesebb, ma már ritkábban használatos.4. Confer


A „confer” igével is jogokat (confer rights on someone) ill. hatáskört ruházunk át (confer power, confer authority on someone). A „confer” kifejezetten egyik személyről a másikra történő jogátruházás esetében használatos.5. Vest


Ha már a régies fordulatoknál vagyunk, akkor jöjjön a „vest”, amellyel főként társasági jogokat, vagy ahhoz kapcsolódó opciókat ruházunk át.

Reméljük, második bejegyzésünket is hasznosnak találta. A következő posztban, a témánál maradva, az átadás fogalmát és angol megfelelőit tisztázzuk.Blog főoldalra


A jelentkezési lap kifejezetten a fenti szolgáltatásra történő jelentkezéshez szükséges információkat tartalmazza és kizárólag arra szolgál, hogy munkatársunk szükség esetén felvegye Önnel vagy az Ön által meghatározott személlyel a kapcsolatot illetőleg, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a jelentkező valóban létező személy. Az itt megadott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72639/2014 Adatvédelmi nyilatkozat