֍ MESTERISKOLA a LEGJOBBAKNAK - HIBRID OKTATÁSSAL ֍ Jogi angol szaknyelv az alapoktól mesterfokig! November 1-től heti e-learning tananyagok havi online konzultációval! Még most jelentkezhet! ANGLOFON-a jogi angol specialista ֍
továbbenergetikai tarifákEnergetikai tarifák
Egy munka kapcsán összegyűjtöttük az energiaipari tarifákkal kapcsolatos legfontosabb fogalmakat az alábbi szójegyzet formájában
connection fee csatlakozási díj
conversion factor átváltási tényező
distribution transfer fee elosztási átszállítási díj
feed-in tariff kötelező átvételi tarifa
natural gas distribution fee földgázelosztási díj
network and metering losses földgázelosztói hálózati és mérési veszteség
odorization fee szagosítási díj
parameter for the calculation számítási elem
period settled with actual figures tényadatokkal lezárt elszámolással érintett időszak
periodic tariff setting rendszeres díjmegállapítás
price balancing árkiegyenlítés
price smoothing ársimítás
regulatory period árszabályozási ciklus
regulatory price determination hatósági ármegállapítás
settlement difference elszámolási különbözet
targeted social tariffs célzott szociális tarifák
transmission system operation fee szállítási rendszerüzemeltetési díj
withdrawal fee kitárolási díj


Blog főoldalra


A jelentkezési lap kifejezetten a fenti szolgáltatásra történő jelentkezéshez szükséges információkat tartalmazza és kizárólag arra szolgál, hogy munkatársunk szükség esetén felvegye Önnel vagy az Ön által meghatározott személlyel a kapcsolatot illetőleg, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a jelentkező valóban létező személy. Az itt megadott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72639/2014 Adatvédelmi nyilatkozat