֍ MESTERISKOLA a LEGJOBBAKNAK - HIBRID OKTATÁSSAL ֍ Jogi angol szaknyelv az alapoktól mesterfokig! November 1-től heti e-learning tananyagok havi online konzultációval! Még most jelentkezhet! ANGLOFON-a jogi angol specialista ֍
továbbÉves beszámoló és éves jelentés közötti különbségSokszor zavart okozhat, ha összekeverjük az éves beszámolót és az eves jelentéssel. Az éves beszámoló egy számviteli fogalom, amely egy vállalkozás vagyoni helyzetét és jövedelmezőségét mutatja be az érdekelt felek számára egy adott üzleti év vonatkozásában. Ez az Annual Report angolul, amely magába foglalja mérleget, az eredmény-kimutatást, a kiegészítő mellékletet és szükség esetén egyéb kapcsolódó dokumentumokat.
Az éves beszámolót a társaság által megbízott könyvelő készíti el az üzleti év lezárása után.

Az éves jelentés –az éves beszámolóval szemben - nem egy bevett számviteli fogalom, hanem a társaság irányításában vagy ellenőrzésében részt vevő személyek, pl. a vezérigazgató, az igazgatóság, a felügyelő bizottság készíthet egy üzleti jelentést, de az nem része az éves beszámolónak.
Az üzleti jelentés célja az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy bemutatni a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a jövőbeni várható adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő képet adjon.

Az üzleti jelentés alapvetően szöveges elemzés, lényegében kiegészíti az éves jelentés részét képező kiegészítő mellékletet. Amíg azonban a kiegészítő melléklet nyilvános, letétbe helyezésére és közzétételére is sor kerül, addig az üzleti jelentés csak a társaság székhelyén tekinthető meg. A korlátozott nyilvánosságot az üzleti jelentés tartalma indokolja. Éves beszámolót nem kötelező minden gazdasági társaságnak készíteni, például egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett társaságoknak nem kell üzleti jelentést is készítenie.


Blog főoldalra


A jelentkezési lap kifejezetten a fenti szolgáltatásra történő jelentkezéshez szükséges információkat tartalmazza és kizárólag arra szolgál, hogy munkatársunk szükség esetén felvegye Önnel vagy az Ön által meghatározott személlyel a kapcsolatot illetőleg, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a jelentkező valóban létező személy. Az itt megadott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72639/2014 Adatvédelmi nyilatkozat