továbbfőispán angolulAmikor egy történelmi fogalom megjelenik a közéletben, mindenki szeretné tudni, hogy mi az adott terminus legpontosabb és leghitelesebb angol fordítása. Sokféle javaslat forog közkézen, de nem biztos, hogy akár egy historizáló megoldás, akár egy komparatív szemléletű fogalom kifejezi a magyar terminus pontos tartalmát.

A fogalom keresésekor elsősorban napjaink használatára szeretnék összepontosítani, olyan fogalmat keresünk, amely napjainkban használt vagy ismét használatba vett fogalmait a legpontosabban kifejezi angolul.

A lord lieutenant kifejezetten a brit monarchikus közjogi berendezkedés terminusa, így más országba nem ültethető át, csak az angol jogrendben működik. Az "ispan" vagy hasonló angolítás önmagában semmitmondó egy angol anyanyelvi számára.

Mi az anglofon terminológiai műhelyében sok éve gyűjtjük a jogi és sok egyéb határterületi téma fogalomköreit. Így a főispánra is találtunk angol megfelelőt a terminológia adatbázisunkban. Az alábbiakban szeretnénk közreadni néhány történelmi közjogi fogalom angol fordítására vonatkozó javaslatainkat:

ispán – government commissioner
vármegyei főjegyző - county administrator
nádor - palatine
vármegye - county
királyi vármegye - royal county
nemesi vármegye - autonomous county
polgári vármegye- civic county


Blog főoldalra


A jelentkezési lap kifejezetten a fenti szolgáltatásra történő jelentkezéshez szükséges információkat tartalmazza és kizárólag arra szolgál, hogy munkatársunk szükség esetén felvegye Önnel vagy az Ön által meghatározott személlyel a kapcsolatot illetőleg, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a jelentkező valóban létező személy. Az itt megadott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72639/2014 Adatvédelmi nyilatkozat