֍ Welcome back to school! ֍ Jelentkezzen szeptemberben induló képzéseinkre ֍ Mesteriskola-1- elearning tananyag konzultációkkal ֍ Bevezetés az angol szerződések terminológiájába - jelenléti kurzus ֍ Jogi angol kommunikációs kurzusok - online oktatással ֍
X
továbbJogosult angolulNincs könnyű dolgunk, ha a jogosult pontos angol megfelelőjét keressük. A magyar szerződésekben a jogosult egy generálisan használt kifejezés, amely széles körben használatos bármilyen jogosulti pozicióban álló szerződő félre.

Generális kifejezésként jól hangzik a „rights holder”, de szerződésekben elvétve találkozni ezzel a kifejezéssel.

Ha fogalom szó szerinti fordítását keressük, akkor kézenfekvőnek tűnik az „obgliee” szó, amely szemben áll az „obligor” fogalmával és pontosan kifejezi a felek egymáshoz való viszonyát. Azonban eredeti angol nyelvű szerződésekben koránt sem használják olyan széles körben, mint elsőre gondolnánk. Noha a fogalom ismert –főként kontinentális jogi háttérrel rendelkező - angolul dolgozó jogászok számára, a szerződések szeretik az adott jogosultság tartalmából kiindulva specifikálni a jogosult elnevezését.

Az Anglofon Studio anyagaiban generális javaslatként a „client” szerepel. Sok szerződés valóban gyakran használatos, a leginkább bevett kifejezés a szerződésben szereplő főkötelem jogosultjára, akinek a feladata a szerződésben meghatározott szolgáltatás átvétele és az ellenérték kifizetése.

Azonban sok olyan helyzet van, ahol a „client” használata sántít. Terminológia szempontból válasszuk el a dologi jogi jogosultságra használt fogalmakat a szerződések jogosultjától, és most ez utóbbire keressük a megfelelő fogalmat.
Az angolszász szerződésekben a feleket leginkább az adott szerződés tartalmára jellemző nevét alapul véve –ee szuffixumot hozzácsatolva kapjuk meg a legpontosabb elnevezést.
Az így képzett szó bírhat generális tartalommal, vagy vonatkozhat egy konkrét jogviszonyra. A generális kifejezésekre jó példa a „grantee”, amely többféle jogviszony kötelezettjére használható.

Az alábbi lista –a teljesség igénye nélkül – egy felsorolást tartalmaz az így képzett felekről.
• Szavatossági jog jogosultja: warrantee
• Jeglzálog jogosultja: mortgagee
• Zálogjogosult: pledgee
• Felhasználási jog jogosultja: licencee
• óvadéki jogosult: depository
• fehasználási jog jogosultja: licencee
• franchise átvevő - franchisee

Érdekes, hogy erre is vannak kivételek, például a „deposit” esetében a jogosultat a depository szóval illetik.

Sokszor azonban megkerülik ezt a szabályt, és a “holder” szót ragasztják a jogviszony angol nyelvű terminusa mellé, és egy teszik egyértelművé a jogviszonyt, amint az alábbi példákban látható:
• jelzálog jogosult: mortgage holder
• szerzői jog jogosultja -copyright holder
• zálogjogosult: security holder
• opció jogosulja: option holder


Ezen kívül találunk még példát arra, hogy a „party” szóval társítják a jogviszonyt, így egyértelművé téve a jogosulti pozíciót és a jogviszony tartalmát:
• Secured party –zálogjogosult
• Receiving party –átvevő
• Designated Party –kijelölt


Blog főoldalra


A jelentkezési lap kifejezetten a fenti szolgáltatásra történő jelentkezéshez szükséges információkat tartalmazza és kizárólag arra szolgál, hogy munkatársunk szükség esetén felvegye Önnel vagy az Ön által meghatározott személlyel a kapcsolatot illetőleg, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a jelentkező valóban létező személy. Az itt megadott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72639/2014 Adatvédelmi nyilatkozat