továbbmeghatalmazott angolulA meghatalmazott leggyakrabban az „attorney”, aki lehet jogi képviselő vagy természetes személy képviselő. Az „attorney” egy adott ügyben vagy ügykörben meghatalmazás alapján eljár valaki helyett.

Ha valaki nem meghatalmazás alapján, hanem törvény rendelkezése következtében jogosult a képviselet ellátására, akkor nem „attorney” lesz, hanem „registered representative” aminek magyarul törvényes képviselő a jelentése.

E kettő között az a különbség, hogy milyen alapon látja el a képviseletet a meghatalmazott személy.

Céges kontextusban a meghatalmazott általában „proxy”, aki egy közgyűlésen egy távollévő részvényes helyett gyakorolja a részvényest megillető jogokat, szavaz helyette.

A részvényesi meghatalmazott a „nominee shareholder” aki tipikusan egy offshore cég részvényei vonatkozásában tulajdonosként gyakorolja a részvényesi jogokat a valódi tulajdonos kilétének titokban tartása mellett.

A „nominee shareholder” a gyakorlatban szélesebb jogkörrel rendelkezik, mint a proxy.

A „trustee” a bizalmi vagyonkezelő, aki a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok ill. ráruházott jogok és követelések kezelését végzi saját nevében a kedvezményezett javára bizalmi vagyonkezelési szerződés keretében


Blog főoldalra


A jelentkezési lap kifejezetten a fenti szolgáltatásra történő jelentkezéshez szükséges információkat tartalmazza és kizárólag arra szolgál, hogy munkatársunk szükség esetén felvegye Önnel vagy az Ön által meghatározott személlyel a kapcsolatot illetőleg, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a jelentkező valóban létező személy. Az itt megadott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72639/2014 Adatvédelmi nyilatkozat