továbbSzerződésírással kapcsolatos tippek az angol nyelvet idegen nyelvként beszélők számára (A szerződésírás 5 titka)Jogászok minden nap foglalkoznak szerződésírással. A szerződések helyes és pontos megfogalmazása alapvetően fontos, hiszen a szerződésben előforduló egyetlen hiba is súlyos következményekkel járhat. Ezt elkerülendő összegyűjtöttünk 5 tippet, amelyek segítségével tökéletesítheti szerződésírási készségeit, hogy a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelő szerződések kerülhessenek ki a keze alól.


1. Tömörség


A kaliforniai „Civil Code” bevezetetett egy elvet, miszerint „a felesleges információk kihagyása nem vezet érvénytelenséghez”. Ez lényegében annyit jelent, hogy a szükségtelen és felesleges szavakat egyszerűen ki kell hagyni a szerződésekből, ezek elmaradása ugyanis nem teszi érvénytelenné az adott szerződéses rendelkezést, hanem éppen ellenkezőleg: világosabb és érthetőbb lesz tőle a szöveg. Lássuk, hogyan lehet ezt elérni.a) Használjon rövid szavakat, bekezdéseket és mondatokat.


Egy mondatban csak egy gondolat szerepeljen. Bontsa fel a többes feltételeket és kivételeket egyszerű mondatokra, vagy sorolja fel őket egymás alatt a könnyebb érthetőség végett. Ne használjon dupla tagadást, és ne szerepeltesse egy mondatban a kivételeket, valamint a kivételek alóli kivételeket. Egy mondat lehetőség szerint legfeljebb 25 szó hosszúságú legyen. Fogalmazzon minél rövidebben és minél egyszerűbben!b) Ahol csak lehetséges, használja a hétköznapi angol nyelvet.


Kerülje a túlságosan archaikus kifejezéseket, mert még ha tetszetősen mutatnak is a szövegben, jó eséllyel megnehezítik a szerződés megértését. Válasszon inkább helyettük a ma embere számára jól ismert kifejezéseket. Kerülje az idejétmúlt „kettős” és „hármas kifejezések” használatát, ha azok nem bírnak többletjelentéssel. Például „right, title and interest” helyett szorítkozzon a „right” kifejezés használatára, hacsak azt a szövegkörnyezet másként nem kívánja.
Ön is hajlamos dokumentumszerkesztés során az archaizálásra? Töltse ki ezt a tesztet, ha tudni szeretné, hogy nem túlságosan régies stílusban ír-e!2. Konvenciók


Az emberek évszázadok óta írnak szerződéseket, és azóta számos hagyomány kialakult. Szerződésíráskor meg kell találni az egyensúlyt bizonyos konvenciók betartása és a lehető legegyszerűbb megfogalmazásra való törekvés között. Lássuk, hogyan lehet ezt elérni.a) Ragaszkodjon a bevett kifejezésekhez, ha úgy érzi, hogy más nem állná meg a helyét az adott szövegkörnyezetben. A „prior written consent” kifejezés például meglehetősen régimódian cseng ugyan, de pontosan erre van szükség, ha azt akarja kifejezni, hogy az adott félnek határozott „zöld utat kell kapnia” egy adott intézkedés megtétele előtt, és nem elég egy szóbeli beleegyezés.b) b. Ne írja felül a konvencionális nyelvhasználatot az egyszerűségre és rövidségre törekvés jegyében. Az egyszerű angol kifejezésmód iránti igyekezetében ne helyezkedjen szembe a megszokott gyakorlattal. Még ha bonyolultnak találja is például a „joint and several liability” kifejezést, meglehet, hogy másképp nem lehetne körülírni a felelősség adott formáját.Ön mennyire ismeri jól a jogi angol nyelv bevett kifejezéseit? Ezzel a teszttel ellenőrizheti tudását!3. Következetességa) Használja következetesen ugyanazokat a kifejezéseket az egész dokumentumban. Gondoskodjon róla, hogy a jogi kifejezések a szerződés valamennyi rendelkezésében ugyanazt jelentsék. Ha például a szerződésben részt vevő két fél a „Seller” és a „Buyer”, ne váltogassa a „Buyer” és a „Purchaser” megnevezéseket, mert ez bizonytalanságot szülhet. A félreértések elkerülése végett mindjárt a dokumentum elején definiálja a használni kívánt kulcskifejezéseket.b) Ügyeljen a különböző jogrendszerek közti eltérésekre. Bizonyára tudja, hogy a common law-ban használt egyes kifejezéseknek semmi értelmük nincs kontinentális jogi környezetben, vagy éppen egészen más jelentést hordoznak. Figyeljen oda ezekre a különbségekre. Ha átfogó képet szeretne kapni a kontinentális jog polgári jogi terminológiáról, ajánljuk figyelmébe "Terminology of the Civil Law" című könyvünket.E teszt kitöltésével próbára teheti magát a jogi szakkifejezések ismerete terén.4. NyelvhelyességAz angol nyelv helyes használatára vonatkozó intelem közhelyként csenghet, pedig sokan nem is gondolják, hogy mekkora horderővel bír. Gondoljon csak bele: Ön nem lenne csalódott, ha azt találná, hogy a szerződés, amelyért pénzt fizetett, tele van nyelvtani hibával?a) Elevenítse fel az iskolában tanultakat. Használjon olyan nyelvtani szerkezeteket, amelyeket jól ismer. Az egyszerű mondatok, amelyek világosan rögzítik, hogy „kinek mit kell csinálnia, hol, mikor és miért” sokkal jobban működhetnek, mint egy bonyolult rendelkezés, amelyből végső soron senki nem tudja kihámozni, hogy kire milyen kötelezettség hárul.b) Ne akarja lenyűgözni az olvasót magas szintű nyelvismeretével. Egy egyszerűen, de jól megírt szerződés lényegesen pozitívabb benyomást gyakorol az olvasóra, mint egy bonyolult szavakkal teletűzdelt, tudálékosan csengő szöveg.Tesztelje nyelvtantudását itt!5. EgyértelműségLegyen értelme az Ön által alkotott szövegnek. Használjon világos jelentéssel bíró szavakat. Vigyázzon azokkal a jogi kifejezésekkel, amelyek hétköznapi jelentéssel is bírnak, ezek ugyanis félreértésekre adhatnak okot. Ha más megoldás is van, kerülje ezeknek a szavaknak a használatát. Mindenekelőtt pedig használja a józan eszét, és gondolja át, hogy nem lehet-e kétféleképpen is értelmezni a leírtakat.a) Ne használjon ismeretlen szavakat, hanem fejezze ki inkább a gondolatait olyan szavak segítségével, amelyeknek tökéletesen tisztában van a jelentésével. Ne használjon szótárban talált kifejezéseket, ha nem biztos a jelentésük felől, mert ezzel súlyos félreértéseket okozhat.b. A bonyolult mondatokat érdemes hangosan felolvasni. Ha nehéznek találja, jó eséllyel nem csupán az olvasási készségével van gond, hanem némi átalakítás is ráfér a mondatszerkezetre.Itt tesztelheti jártasságát az egyértelmű mondatok felismerése terén!Blog főoldalra


A jelentkezési lap kifejezetten a fenti szolgáltatásra történő jelentkezéshez szükséges információkat tartalmazza és kizárólag arra szolgál, hogy munkatársunk szükség esetén felvegye Önnel vagy az Ön által meghatározott személlyel a kapcsolatot illetőleg, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a jelentkező valóban létező személy. Az itt megadott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72639/2014 Adatvédelmi nyilatkozat