továbbSzolgáltatási, megbízási és vállalkozási szerződésekrőlSzolgáltatási, megbízási és vállalkozási szerződésekről

Felmerült egy olyan kérdés, hogy a szolgáltatási, megbízási és vállalkozási szerződések között milyen kapcsolat van, és hogyan fejezhetjük ki pontosan angolul.
Mint minden hasonló kérdés esetében, először a kontextust kell tisztázni, mely jog alapján keressük a választ a kérdésre. Ebben a cikkben a magyar jog alapján próbálunk eligazodási pontot keresni.

A munkavégzésre irányuló szerződések közül a magyar Ptk. megbízási és vállalkozási szerződéseket különböztet meg. A különbség főként az, hogy a szerződés gondossági kötelemet (amikoris a megbízó a megbízott képviseletében, kellő szakértelemmel és gondossággal köteles megtenni a tőle telhetőt) vagy eredménykötelmet (amikor a vállalkozó valamely eredmény létrehozására vállal kötelezettséget) tartalmaz.

A vállalkozási szerződés általánosan "works contract", mivel a tárgya munkavégzés, azaz "works". Gyakran használják még a "contracting agreement" fogalmat, amely a vállalkozó (contractor) szerepére vonatkozik.

A megbízási szerződésre gyakran használják az "agency contract" kifejezést, azonban ez kifejezetten képviseleti megbízást jelent, nem szerencsés olyan megbízásra használni, amelyben a megbízott valamely ügy ellátására vonatkozik. Az agency lényege, hogy az "agent" képviseli a "principalt".

A vállalkozási és megbízási szerződésekre egyaránt használható a "contract for services", sokszor nevesítve, hogy milyen szolgáltatást takar. Így pl. a fordítási szerződés lehet "contract for translation services", amely inkább válllakozási jellegű szerződés, hiszen eredménykötelemet tartalmaz, ill. a tolmácsolási szerződés pedig "contract for interpreting services", amely viszont a gondossági kötelem miatt a megbízási szerződések kategóriájába tartozik.

Mivel az angolszász világban ezt a kétféle kötelmet nem különböztetik meg ilyen formában, ezért bátran használhatjuk a "contract for services" elnevezést a fentiek szerint nevesítve a szolgáltatás tartalmát. A magyar Ptk. nem nevesíti a szolgáltatási szerződés fogalmát, így a jogi kategóriát tekintve a fenti szerződések vállalkozási ill. megbízási szerződésnek minősülnek.


Blog főoldalra


A jelentkezési lap kifejezetten a fenti szolgáltatásra történő jelentkezéshez szükséges információkat tartalmazza és kizárólag arra szolgál, hogy munkatársunk szükség esetén felvegye Önnel vagy az Ön által meghatározott személlyel a kapcsolatot illetőleg, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a jelentkező valóban létező személy. Az itt megadott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72639/2014 Adatvédelmi nyilatkozat