tovább
Most itt van: Főoldal / jogi-angol-szerzodesmintak / ingatlan-adasvetel-es-berlet-soran-hasznalt-dokumentumok / Consent to registrationtitl-cons-regi

Consent to registration

Bejegyzési engedély

Alulírott {Eladó neve} (a továbbiakban: Eladó) The undersigned {Name of Seller}, (hereinafter referred to as Seller)
Születéskori neve: {Születéskori név} Születési helye, ideje: {Szül. hely,idő} Anyja neve: {anyja neve} Szig. sz.: {szig. sz.} Adóazonosító jele: {Adószám} Lakcíme: {lakcím} Személyazonosító jele: {Szem. Jel Name at birth: {Name at birth} Date and place of birth: {Date and place of birth} Mother’s name: {Mother's name} Identity card No.: {ID Card No.} Tax ID No.: {Tax ID No.} Address: {Address} Personal ID No.: {Personal ID No.}
akként nyilatkozik, hogy a [adásvételi szerződés megkötésének napja] napján létrejött adásvételi szerződés [hivatkozott bekezdés száma] pontjában foglaltak szerint {Vevő} (továbbiakban Vevő) a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tett. Jelen nyilatkozat aláírásával Eladó feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul Vevő 1/1 arányú tulajdonjogának bejegyzéséhez a lent nevezett ingatlan vonatkozásában amely a [helyrajzi szám] hrsz. alatt van nyilvántartva, természetben [Helyiség] helyiségben található, [Cím] alatt fekszik, az ingatlan-nyilvántartásba adásvétel jogcímén és egyben kéri a tulajdonjog fenntartás tényének törlését. with reference to Section [number of referred section] of the Real Property Sales Contract concluded on [date of concluding the sales contract] hereby confirms that {Buyer}, (hereinafter referred to as Buyer) has fulfilled her obligations specified in the contract. Therefore, Seller unconditionally and irrevocably consents to the registration of the Buyer’s fee simple title to the property registered at Topographical No.: [topographhical number], physically located in [CITY] at [ADDRESS], in the Land Register on the legal ground of sale and purchase and requests that the reservation of title be deleted.