tovább

JOGI ANGOL SZERZŐDÉSMINTÁK, MINTADOKUMENTUMOK

Angol nyelvű szerződések és egyéb dokumentumok gazdag gyűjteménye

Az oldalon található mintaszerződéseket és mintadokumentumokat felhasználási területek szerint tematizáltuk.

Az egyes témáknál az adott területen leggyakrabban használt szerződések találhatóak angol nyelven, rendszerezett formában. Az itt található szerződések pontos és szabatos terminológiát tartalmaznak, így kiválóan alkalmasak jogi angol tanulás céljára is.

Az angol szerződésekben a Ctrl + F billentyűkombinációval konkrét szavakra is lehet keresni, ill. a szöveg kijelölésével és másolásával a dokumentumokat le is lehet tölteni.Ingatlan adásvétel és bérlet

Angol-magyar kétnyelvű ingatlan, ingó és gépjármű adásvételi szerződés, bérleti szerződés, kereskedelmi ingatlan bérleti, lakásbérleti szerződés, letéti szerződés, átvételi elismervény, vételi ajánlat, ajánlat elfogadása, ellenajánlat, bejegyzési engedély, stb.

tovább
Építőipari kivitelezésben használt dokumentumok

Az építőipari kivitelezés különféle szakaszában használt angol-magyar kétnyelvű szerződések, köztük vállalkozási, tervezési, szerelési szerződések, teljesítési igazolás, különféle bankgaranciák ajánlattétel, ajánlat elfogadása, különféle felszólítások, felszólítólevél, stb.

tovább

Munkajogban használt dokumentumok

Angol-magyar kétnyelvű munkajogi dokumentumok széles választéka, köztük munkaszerződés, vezetői munkaszerződés, munkaköri leírás, rendes és rendkívüli felmondás, motivációs levél, referencia levelek, önéletrajz kísérőlevél, stb.

tovább
Szolgáltatási és megbízási szerződések

Angol-magyar kétnyelvű megbízási szerződések számos különféle jogviszony szabályozására, köztük forgalmazási szerződés, bizományosi szerződés, franchise szerződés, könyvelési szerződés, üzemeltetési szerződés, tanácsadói szerződés, stb.

tovább


Társasági jogi és csodjogi iratok

Angol-magyar kétnyelvű társasági szerződések, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, közgyűlési meghívó, hirdetmény, társasági jegyzőkönyv, meghatalmazás, határozati javaslat, napirend, változás bejelentő, cégkivonat és egyéb okiratminták.

tovább
Ügyvédi munkában használt dokumentumok

Az ügyvédi munkában használt különféle angol-magyar kétnyelvű dokumentumok, ügyvédi megbízási szerződés, tartozás elismerés, titoktartási szerződés, ügyvédi meghatalmazás, szándéknyilatkozat, felszólítás tartozás kiegyelítésére, stb.

tovább

Hogyan férhet hozzá a teljes dokumentumtárhoz?

A teljes dokumentumtár csak PRO jogosultságú felhasználóink számára elérhető. Ezzel a jogosultsággal hozzáférést kap a teljes jogi angol szótárunkhoz, ezen kívül elérhetővé válik számos egyéb exkluzív tartalom is.


Részletek és előfizetés