tovább
Most itt van: Főoldal / jogi-angol-szerzodesmintak / ingatlan-adasvetel-es-berlet-soran-hasznalt-dokumentumok / Donation of real property

INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS

DONATION OF REAL PROPERTY

amely létrejött egyrészt {A Fél neve}, This agreement is made and entered into by and between {Name of Party A},
Képviseli: {Képviselő neve}
Székhely: {Székhely}
Cégjegyzékszám: {Cégjegyzékszám}
Adószám: {Adószám}
Statisztikai azonosítószám {Statisztikai azonosító szám}
Bankszámlaszám {Bankszámlaszám]
Represented by: {Representative's name}
Registered Office: {Principal office}
Company Registration No.:{company reg. No.}
Tax registration No.: {Tax registration No.}
Statistical No. [Statistical No. ]
Bank account No. {Bank account No.}
a továbbiakban mint {A fél} másrészt {B Fél neve} (hereinafter referred to as {Party A}, on the one hand, and {Name of PARTY B}
Születéskori neve: {Születéskori név}
Születési helye, ideje: {Szül. hely,idő}
Anyja neve: {Anyja neve}
Szig. sz.: {Szig. sz.}
Személyazonosító jele: {Szem. szám}
Adóazonosító jele: {Adószám}
Lakcíme: {Lakcím}
Name at birth: {Name at birth}
Date and place of birth: {Place and date of birth}
Mother’s name: {Mother's name}
Identity card No.: {ID Card No.}
Personal ID No.: {Personal ID No.}
Tax ID No.: {Tax ID No.}
Address: {Address}
a továbbiakban mint {B fél} között (A és B együttesen a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és időben az alábbiakban meghatározott feltételek mellett: (hereinafter referred to as {Party B}), on the other hand, (A and B hereinafter collectively referred to as Parties) in the place and on the date written above, with the following terms and conditions.
AJÁNDÉKOZÁSDONATION
Ajándékozó jelen okirat aláírásával az Ingatlan tulajdonjogát 1/1 arányban ajándékozza AJÁNDÉKOZOTT NEVE In consideration of the love and affection which the DONOR has for the DONEE, DONOR hereby transfers the above-described real property to Donee.
AZ AJÁNDÉK ELFOGADÁSAACCEPTANCE OF THE DONATION
AJÁNDÉKOZOTT az ajándékot köszönettel elfogada. Donee hereby accepts this donation of the above-described real property and hereby expresses his/her gratitude for the kindness and liberality of the Donor.
NYILATKOZATOKREPRESENTATIONS
CselekvőképességLegal capacity
{A fél} kijelenti, hogy nagykorú, nyilatkozattételben nem korlátozott cselekvőképes személy, ügyletképessége nem korlátozott. {A fél} kijelenti, hogy [{A fél} ÁLLAMPOLGÁRSÁGA] állampolgár, így ingatlanszerzési képessége korlátozva nincsen {B fél} kijelenti, hogy nagykorú, nyilatkozattételben nem korlátozott cselekvőképes személy. ügyletképessége nem korlátozott. míg {B fél} kijelenti, hogy {B fél} ÁLLAMPOLGÁRSÁGA] állampolgár, így ingatlan-elidegenítési képessége korlátozva nincsen {PARTY A} represents to be of legal age, have full legal capacity and not limited in his statements, have legal capacity to enter into the subject contract. The {Party Al} represents to be an {Party Al}'S NATIONALITY] citizen, thus having legal capacity to alienate real Property. {PARTY B} represents to be of legal age, have full legal capacity and not limited in his statements. have legal capacity to enter into the subject contract. The {Party Bl} represents to be a {Party Bl}'S NATIONALITY] citizen, thus having legal capacity to acquire real property.
JOGSZAVATOSSÁGTITLE WARRANTY
{A fél} feltétel nélkül szavatolja, hogy az Ingatlan per-, teher- és igénymentes, és ezennel kijelenti, hogy semmilyen harmadik félnek nincs joga az Ingatlanhoz, ami akadályozhatja vagy ellehetetlenítheti {B fél} tulajdonszerzését és az ingatlan használatát. {Party A} unconditionally warrants that the Property is free of liens, claims and encumbrances, and hereby represents that no third party has any right to the Property that may hinder or render impossible Buyer’s acquisition and use of Property.
AZ INGATLAN ÉRTÉKEVALUE OF THE PROPERTY
A Szerződő Felek az ingatlan értékét [Ingatlan értéke] összegben állapítják meg. The Contracting Parties agree that the value of the property is [Value of the property].
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az eljáró ügyvédek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról  szóló 2007. évi CXXXVI.  törvény és az ügyvédi kamara vonatkozó előírásainak és az ügyvédi irodákra vonatkozó szabályzatában foglaltaknak megfelelően  kötelesek a szerződő felek személyes adatait tartalmazó személyazonosító igazolványról fénymásolatot készíteni, az ügylet és a felek adatairól nyilvántartást vezetni, és irattárában, harmadik személyek részére  hozzá nem férhető helyen megőrizni. Az eljáró ügyvédek a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződő felek személyes adatait bizalmasan kezeli, azokról felvilágosítást kizárólag a fent írt jogszabályban említett esetekben a törvény által megjelölt hatóságoknak adhat. A jelen szerződés aláírásával a szerződő felek  a 2007.évi CXXXVI. törvény  szerinti hatóságok részére az esetleg  szükséges  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez hozzájárulnak. The contracting parties acknowledge that the attorney countersigning this contract is obligated, in compliance with Article 8, Section (1) of Act CXXXVI of 2007 on the Prevention and Combating of Money-Laundering and Terrorist Financing (Money Laundering Act) and the relevant rules of the bar association governing the operation of law offices, to copy the personal identity cards of the clients, to keep a record of the transaction and the parties thereto, and to archive and store such data in a manner that is not accessible to third parties. The attorney countersigning this contract hereby agrees to handle the client's data confidentially and to disclose only to the authorities specified in the above act and only in the cases specified therein. By signing this agreement, the parties consent to the dislosure of their personal data for the purposes of compliance with the obligation to disclose data under Act CXXXVI. of 2007.
ELJÁRÓ ÜGYVÉD MEGBÍZÁSAAPPOINTMENT OF ATTORNEY
Felek megbízást adnak [Ügyvéd] ügyvédnek - a [Ügyvédi iroda] ügyvédi iroda részéről - a jelen okirat elkészítésére, ellenjegyzésére, illetve a Földhivatali előtti eljárásban a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére. The Buyer hereby authorises [Attorney's name] of [Name of law office] to draft and countersign this Contract, submit it to the land registration office and to represent the Parties in the land registry proceedings.
TANÚKWITNESSES
Tanú 1 [1. tanú neve]
lakcíme:
Sz. ig száma:
Aláírás:
Tanú 2 [2. tanú neve]
lakcíme:
Sz. ig száma:
Aláírás:
Witness 1 [Name of witness 1]
[Address of witness 1]
[Personal ID No.of witness 1]
Signature
Witness 2 [Name of witness 2]
[Address of witness 2]
[Personal ID No. of witness 2]
Signature