tovább
Most itt van: Főoldal / jogi-angol-szerzodesmintak / ingatlan-adasvetel-es-berlet-soran-hasznalt-dokumentumok / Record of deliverytitl-reco-deli

Record of Delivery

Átadás - átvételi jegyzőkönyv

A felek között [Adásvételi szerződés napja] napján létrejött adásvételi szerződés alapján Based on the real property sales contract made between the parties on [Date of property sales contract]
ÁTADÁS - ÁTVÉTELDELIVERY
Eladó átadja, Vevő átveszi az alábbi ingatlan kulcsait. Seller delivers and Buyer receives the keys of the following property:
AZ INGATLAN ADATAITHE PROPERTY
Az ingatlan helyrajzi száma: [Helyrajzi szám]
természetben [Helységnév],
[Cím] alatt található.
The Property is registered at Topographical No.: [Topographical number],
physically located in [City]
at [Address]
ÁTADÁS - ÁTVÉTELDELIVERY
Felek az ingatlan közüzemi óráinak állását az alábbiak szerint rögzítik The Parties confirm that the positions of the utility meters are as follows:
gáz mérőóra száma:
mérőóra állása:
villany mérőóra száma:
mérőóra állása:
víz mérőóra száma:
mérőóra állása:
gas meter serial number:
meter position:
electricity meter serial number:
meter position:
water meter serial number:
meter position:
KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOKPUBLIC UTILITY SERVICES
A birtokbaadáskor az eladó a közüzemi szolgáltatók által kiállított igazolásokkal igazolja a vevő felé, hogy a birtokbaadás időpontjában nem áll fenn közüzemi díjtartozása. A birtokbaadást követően a Vevő viseli az ingatlan közüzemi díjait. The Seller shall present the certificates issued by the public utility service providers to the Buyer to evidence that, on the date of the delivery of the Property, no arrears exist in public utility fees and charges. The Buyer shall be responsible for all utility consumption subsequent to the occupancy date.
AZ INGATLAN BIRTOKBA ADÁSADELIVERY PROCESS
Az Eladó köteles átruházni az Ingatlant a Vevőre azon a napon, amikor a vételár maradéka kifizetésre kerül. A Feleknek írásbeli jegyzőkönyvet kell felvenniük a birtokbaadásról. Az ingatlan birtokba adása előtt Eladó köteles az ingatlant kiüríteni. Eladó köteles az ingatlant lakhatásra alkalmas állapotban Vevő birtokába adni. Amennyiben szükséges, a közműórák állását vagy egyéb megjegyzéseket szintén jegyzőkönyvbe kell venni. The Seller shall deliver the Property to the Buyer when the balance of the purchase price has been paid. The Parties shall record this delivery in writing. All personal property shall be removed from the Property. The Property shall be clean and fit for habitation. The utility meter positions and other comments, as may be necessary, shall also be recorded.
{A fél} az Ingatlant kiürített állapotban adják {B fél} birtokába. The {Party Al} shall vacate the Real Property before it is delivered to {Party Bl}.
TANÚKWITNESSES
Tanú 1 [1. tanú neve]
lakcíme:
Sz. ig száma:
Aláírás:
Tanú 2 [2. tanú neve]
lakcíme:
Sz. ig száma:
Aláírás:
Witness 1 [Name of witness 1]
[Address of witness 1]
[Personal ID No.of witness 1]
Signature
Witness 2 [Name of witness 2]
[Address of witness 2]
[Personal ID No. of witness 2]
Signature