tovább
Most itt van: Főoldal / jogi-angol-szerzodesmintak / ingatlan-adasvetel-es-berlet-soran-hasznalt-dokumentumok / Sample escrow contracttitl-escr-cont

Escrow contract

Letéti szerződés

{A FÉL} ADATAIDATA OF {PARTY A}
Képviseli: {Képviselő neve}
Székhely: {Székhely}
Cégjegyzékszám: {Cégjegyzékszám}
Adószám: {Adószám}
Statisztikai azonosítószám {Statisztikai azonosító szám}
Bankszámlaszám {Bankszámlaszám]
Represented by: {Representative's name}
Registered Office: {Principal office}
Company Registration No.:{company reg. No.}
Tax registration No.: {Tax registration No.}
Statistical No. [Statistical No. ]
Bank account No. {Bank account No.}
{B FÉL} ADATAIDATA OF {PARTY B}
{B Fél}
Képviseli: {Képviselő neve}
Székhely: {Székhely}
Cégjegyzékszám: {Cégjegyzékszám}
Adószám: {Adószám}
Bankszámlaszám {Bankszámlaszám]
{Party B}
Represented by: {Representative's name}
Registered Office: {Principal office}
Company Registration No.:{Company reg. No.}
Tax registration No.: {Tax registration No.}
Bank account No. {Bank account No.}
RECITALS
Eladó és Vevő adásvételi szerződést kötöttek amely szerint Vevő megveszi Eladó tulajdonában álló telket X helyrajzi számon K belterületén A letéteményes bank hitelt nyújtott Vevő számára A bank jelzálogjoggal rendelkezik a fenti ingatlanon a szóban forgó hitel biztosítása érdekében. Felek rögzítik, hogy az Ingatlanokat első zálogjogi ranghelyen bejegyzett zálogjog terheli 2.730.000,- (kétmillió-hétszázharmincezer) EUR és járulékai erejéig “A” as Seller, and “B”, as Buyer, have entered into a real property sale and purchase contract whereby Buyer will acquire the parcel of land at Topographical No.: x, located in an unincorporated area of [Settlement]. The Escrow Bank is a creditor of Seller and a holder of a mortgage on said Land in order to secure Seller's debt The Parties acknowledge that the property is encumbered by a first ranking mortgage in the amount of two million seven hundred and thirty thousand forints (HUF 2,730,000) plus charges,
LETÉTBE HELYEZÉSESCROW FUNDS
A vételár 20,000,000 Ft, azaz húszmillió forint a továbbiakban: vételár) amelyet vevő letétbe helyez a Banknál A Bank a szóban forgó összeget letétben tartja amíg a szerződés teljesedésbe nem megy a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. The purchase price is twenty million Forints (20 mHUF) (hereinafter: the "Purchase Price"), which shall be paid into escrow by Buyer to the Bank and held in escrow until all conditions of the Contract have been met, subject to the terms and conditions set forth herein.
LETÉT FELSZABADÍTÁSARELEASE FROM ESCROW
A Bank vállalja, hogy felszabadítja a jelzálogot a fenti ingatlanon amint a letéti számlára beérkezik a vételár a jelen szerződés feltételei szerint. A Bank vállalja, hogy levélben értesíti a földhivatalt amelyben hozzájárul, hogy a jelzálog felszabadításra kerüljön, és beszerez egy érkeztetett példányt a szóban forgó nyilatkozat kézhezvételéről a vételár beérkezését követő első munkanapon A bank letétben tartja a vételárat amíg Eladó átadja a tulajdoni lap hiteles másolatát amely jelzi Eladó theermentes tulajdonjogát. A hivatalos iratok kézhezvételét követően a bank felszabadítja a vételárat és úgy használja fel a vételár összegét ahogy az Eladó és a Bank közötti szerződés erről rendelkezik. The Bank hereby undertakes to release the mortgage on said Property immediately upon receipt of the Purchase Price in escrow under this Agreement The Escrow Bank shall deliver a letter to the land registry in which it consents to the release of the mortgage and obtain a stamped copy indicating receipt thereof, on the first business day following the day the Purchase Price is received. The Escrow Bank shall hold the Purchase Price in escrow until the Seller has delivered to the Escrow Bank official copies of the Abstract of Title indicating clear title of Buyer to the Land Upon receiving such official copies, Escrow Bank shall release the Purchase Price from escrow, and the Escrow Bank may apply the amount of the Purchase Price as required under arrangements made between the Escrow Bank and the Seller.
FELTÉTELEKESCROW CONDITIONS
A Bank vállalja, hogy a vételárral szemben semmilyen követelést nem számít be hanem kifizeti a fenti rendelkezések szerint Amennyiben a bankot bármely fél írásban értesti hogy a szerződéstől elálltak vagy a teljesítés ellehetetlenült a szerződésben foglaltak szerint vagy a bejegyzés 1992 június 30-ig nem történik meg, A bank köteles visszafizetni i a vételárat Vevőnek levonás és beszámítás nélkül jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a III. pontban meghatározottak szerint Letéteményes a letét kezeléséért díjat nem számít fel. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. The Escrow Bank undertakes not to set off any claim whatsoever against the Purchase Price and to pay it out as agreed in accordance with Section 3. the Escrow Bank receives notice in writing from either party to the Contract that the Contract (i) has been cancelled or (ii) has become impossible to perform in accordance with its terms, iii) registration of Buyer’s clear title to the Land has not occurred on or before June 30, 1992, t then, in such event, the Escrow Bank shall pay back the Purchase Price to Buyer without any withholding or delay