tovább
Most itt van: Főoldal / jogi-angol-szerzodesmintak / ingatlan-adasvetel-es-berlet-soran-hasznalt-dokumentumok / Sample purchase offeroffer-purc-real

Offer for property purchase

Vételi ajánlat

{A FÉL} ADATAIPERSONAL DATA OF {PARTY A}
Születéskori neve: {Születéskori név}
Születési helye, ideje: {Szül. hely,idő}
Anyja neve: {anyja neve}
Szig. sz.: {szig. sz.}
Adóazonosító jele: {Adószám}
Lakcíme: {lakcím}
Személyazonosító jele: {Szem. Jel
Name at birth: {Name at birth}
Date and place of birth: {Date and place of birth}
Mother’s name: {Mother's name}
Identity card No.: {ID Card No.}
Tax ID No.: {Tax ID No.}
Address: {Address}
Personal ID No.: {Personal ID No.}
{B FÉL} ADATAIPERSONAL DATA OF {PARTY B}
Születéskori neve: {Születéskori név}
Születési helye, ideje: {Szül. hely,idő}
Anyja neve: {Anyja neve}
Szig. sz.: {Szig. sz.}
Személyazonosító jele: {Szem. szám}
Adóazonosító jele: {Adószám}
Lakcíme: {Lakcím}
Name at birth: {Name at birth}
Date and place of birth: {Place and date of birth}
Mother’s name: {Mother's name}
Identity card No.: {ID Card No.}
Personal ID No.: {Personal ID No.}
Tax ID No.: {Tax ID No.}
Address: {Address}
Alulírott Ajánlattevő, vételi ajánlatot teszek az alábbi ingatlanra vonatkozóan. The undersigned hereby makes an offer to purchase the real property specified below.
AZ INGATLAN ADATAITHE PROPERTY
Az ingatlan helyrajzi száma: [Helyrajzi szám] természetben [Helységnév], [Cím] alatt található. The Property is registered at Topographical No.: [Topographical number], physically located in [City] at [Address]
VÉTELÁRPURCHASE PRICE
Az ajánlott vételár [vételárvételár összege számmal] [pénznem], azaz [vételár összege betűvel] [pénznem], amelyet Ajánlattevő egy összegben kíván kifizetni. The offered purchase price is amount in letters] [currency] ([amount in numbers] [currency]) to be paid in one lump sum.
FELTÉTELEKCONDITIONS
Ajánlattevő vállalja az adásvételi szerződés előkészÍtését írásos formában a földhivatali eljáráshoz szükséges formátumban. Offeror agrees to prepare the Sale and Purchase Agreement in writing in a form suitable for the Land Registry process
BÁNATPÉNZCANCELLATION FEE
Ajánlattevő vállalja, hogy [Bánatpénz összege számmal] [pénznem], azaz [Bánatpénz összege betűvel] [pénznem] összeget fizet bánatpénz gyanánt. Offeror agrees to pay [Amount in letters] [currency] ([Amount in numbers] [currency]) as cancellation fee