tovább
Most itt van: Főoldal / jogi-angol-szerzodesmintak / ingatlan-adasvetel-es-berlet-soran-hasznalt-dokumentumok / Sellers declarationtitl-sell-decl

Seller's declaration

Eladó nyilatkozata

Alulírott, [Eladó], a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. CXXXVI. törvény (Pmt.) 8.§ (1) bek. előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy az ügyvédi megbízási szerződéssel kapcsolatban saját nevemben, illetve az általam képviselt ügyfél nevében járok el Hozzájárulok ahhoz, hogy [Ügyvéd neve] ügyvéd kizárólagosan az általam átadott ügyekben személyes adataimat kezelje. I, the undersigned, hereby declare in accordance with Article 8, Section (1) of Act CXXXVI of 2007 on the Prevention and Combating of Money-Laundering and Terrorist Financing (Money Laundering Act.)-that in connection with the Contract for Legal Services I act in my own name and/-or on behalf of the client, I hereby consent to the handling of my personal data by [Attorney-at-law’s-name] Attorney-at-law in the matters I have delegated to him exclusively.
HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZCONSENT TO HANDLING PERSONAL DATA
Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes adataimat tartalmazó okiratokról másolatot készítsen, és adatainkat az ügyvédi megbízási szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kezelje. I expressly consent to that he prepare copies of the documents containing my personal data and to the handling of the same so as to performing his services specified in the Contract for Legal Services.
Kijelentem, hogy [Ügyvéd neve] ügyvéd előzetesen tájékoztatott a személyazonosság ellenőrzésének módjáról és tartalmáról,
valamint arról, hogy a Pmt-ben felsorolt esetekben az ügyvéd köteles megtagadni az okirat szerkesztését.
Nyilatkozom, hogy [Ügyvéd neve] ügyvéd a személyazonosságomról, ügyleti képességemről és jogosultságomról meggyőződött.
Kijelentem, hogy engem [Ügyvéd neve] ügyvéd a megbízási szerződésben foglalt jogügylet lényegéről és jogi következményeiről tájékoztatott.
Az [Ügyvédi iroda neve]ügyvédi irodával létrejött jogviszony tartalmára vonatkozólag a jelen nyilatkozatom mellékletét képező az megbízási szerződésben foglaltak az irányadóak.
Alulírott jelen okirat aláírásával is kijelentem, hogy ügyleti képességgel és jogosultsággal rendelkezem.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. 18-19.§ szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.
Jelen nyilatkozatom tartalmazza a személyes adataimra vonatkozó Pmt. ügyvédekre vonatkozó előírásai alapján felvett adatokat.
I hereby acknowledge that [Attorney-at-law’s-name] informed me of the manner and content of the checking of my identity,
as well as the fact that attorneys-in-fact are required to refuse to draft the documents in the cases listed in the Money Laundering Act.
I hereby confirm that [Attorney's name] Attorney-at-law has checked my identity, my legal capacity and my authorization.
I confirm that I have been informed by [Attorney's name] attorney-at-law of the purpose and legal consequences of the transaction specified herein.
The legal relationship established with [OFFICEName of the law office] is controlled by the Contract for Legal Services attached hereto.
I hereby represent that I am duly authorized to sign and have legal capacity to enter into this contract.
I hereby consent to the transmission of my personal data recorded in the course of the screening process by the attorney at law authorized hereunder for the purpose of screening to be carried out by other service providers pursuant to Articles 18-19 of the Money Laundering Act.
This declaration contains the data recorded regarding my personal data in accordance with the requirements pertaining to attorneys-at-law in the Money Laundering Act.
AdatváltozásChanges in data
Tudomásul veszem [Ügyvéd neve] felhívását arra vonatkozólag, hogy amennyiben a fenti adatokban változás történik, azt a változástól számított öt napon belül be kell jelentenem.
I hereby acknowledge that I have been informed by [Attorney’s name] concerning my obligation to report any changes to my data stated above within five days the date of change.