tovább

A gazdasági jog terminológiája angolul

A gazdasági jog legfontosabb kifejezései, fordulatai és nyelvhasználata a gyakorlatban


Mi várható a tanfolyamtól?


A tanfolyam elvégzése után a résztvevők otthonosan fognak mozogni a tárgyalt témákban. Nemcsak a szókincset ismerik meg, hanem a témák kapcsán előforduló dokumentumok, nyilatkozatok, okiratok szerkesztésében is jártasságot szereznek.


Időpontok és jelentkezés


Kinek ajánljuk a részvételt?


 • Akik elvégezték az alapozó és a polgári jogi kurzusokat, és szeretnének továbblépni
 • Akik szeretnék megismerni a gazdasági jog különböző területeinek nyelvezetét
 • Akik szeretnék betekintést az eredeti angolszász szerződések nyelvhasználatába
 • Akik jogi szaknyelvi vizsgát szeretnének tenni, és szeretnék megtenni a következő lépést a sikeres vizsga irányába
 • Akik felsőfokhoz közeli általános angol nyelvi szinten állnak.


A tanfolyam tematikája


 • A jogászi hivatással kapcsolatos kifejezések angolszász és magyar kontextusban
 • A jogi munka során használt leggyakoribb dokumentumok (titoktartási megállapodás, meghatalmazás, szándéknyilatkozat, stb.) megfogalmazása angolul
 • A társasági jog terminológiája angolul
 • Társasági okiratok megfogalmazása (Közgyűlési jegyzőkönyv, bejelentések, felmondás, értesítések, stb.)
 • Gazdasági társaságok típusai, létrejötte és megszűnése, szervezeti felépítése
 • A csődjoggal kapcsolatos legfontosabb kifejezések, az egyes eljárások terminológiája
 • Munkajogi áttekintés a legfontosabb dokumentumok (munkaszerződés, felmondás, stb.) szerkesztésének begyakorlásával
 • Alapvető pénzügyi, számviteli és banki terminológia és gyakorlati használatuk
 • További fontos szerződéses klauzulák megismerése és begyakorlása

A gazdasági jogi kurzus tartalma


A tanfolyam bevezetést nyújt a jogi angol nyelv sajátságaiba, nyelvezetébe és legfontosabb kifejezéseibe. A leggyakoribb szerződéstípusok értelmezése során megtanuljuk és begyakoroljuk az alapvető jogi terminológiát, és megismerjük a jogi nyelv használatának alapjait. Az órák az alábbi témákat ölelik fel:


 • Számos gyakorló, szókincset és nyelvtani pontosságot fejlesztő feladat
 • A szerződésben szereplő legfontosabb nyelvtani kérdések begyakorlása
 • A terminológia bővítését segítő feladatok
 • A szerződésírási készséget célirányosan fejlesztő gyakorlatok
 • A több jelentéssel bíró szavak eltérő jelentéstartományának áttekintése
Lesson No. Topic Description Materials

1 Introduction
The legal profession
Firrst, students will be given information and orientiation concerning the course on the terminology of business law. As usual, we start our course with a general subject, namely, the terms used in describing legal profesisons. -

2 Working in a law office As most of our students are lawyer, we look into the documents most frequently used by legal professionals, namely a confidentiality agreement, a contract for legal services and a power of attorney. Students will get practical information and tips on how to draft these documents with ease. -

3 Law of business associations I. We venture into the terminology of business associations. We use a document based on the corporate law of Delaware. The analysis of the documents contained in the materials will enable students to use the language of real-life documents. Excerpt from a bylaws of a corporation
Bylaws translation

4 Law of business associations II. Our study on the terminology of business associations continues with a sample minutes of a meeting. Apart from the minutes, students will learn how to draft other documents used in organizating and business associations. Sample minutes of annual general meeting
General meeting rephrase

5 Revision The revision of the law of business associations will focus not only on the phrases but several issues related to the vocabulary and accuracy in legal English. All this is place in the context of business associations. -

6 Labour I. The revision of the law of business associations will focus not only on the phrases but several issues related to the vocabulary and accuracy in legal English. All this is place in the context of business associations. -

7 Labour II. This session will be spent by exercises to draft contract provisions, including the specific provisions used in labour issues, as well as some general ones used in every legal document. Time and money expressions

8 Revision II During this session we will do several exercises to draft contract provisions, ncluding the specific provisions used in labour issues, as well as some general in every legal document.

9 Banking and finance I This session will be spent by exercises to draft contract provisions, including the specific provisiosn used in labour issues, as well as some general in every legal document. -

10 Banking and Finance II. This session will be spent by exercises to draft contract provisions, including the specific provisiosn used in labour issues, as well as some general in every legal document. -

11 Revision III. We take the chance to practice legal Englsih terminology in financial context to gain confidence in working with documents of finacnial law. We also practice letter writign skills to be able to comminucate with clients. -

12 Business transactions I. The last topic is business transactions. We look into legal documents regulating various transactions in order to learn how to draft similar documents on our own. -

13 Business transactions II. At this stage, students will be able to draft documents regulating various transactions. Student will be confronted with specially designed “aided contract drafting” exercises to put into practice all the knowledge and skilled gained in this course. -

14 Revision II
Practice key terms and expressions
The purpose of the last revision session is to further improve legal drafting skills in the field of business law. Students will use customized exercises to address specific issues from linguistic and practical aspects. -

15 Final test, test evaluation and course evaluation The last session is the forum of the evaluation of the subject, with special regard to the skills improved durign the business terminology course. -