tovább

Kommunikációs készségfejlesztő jogászoknak



A nagy sikerű szerződésírás kurzusokon főként a terminológia, a nyelvhasználat és a nyelvi pontosság fejlesztése a célunk. Viszont a szóbeli kommunikációs is nagyon fontos hallgatóink számára, így a jogi kommunikációs kurzusokat a jogi szaknyelvi tanfolyamaink támogatásaként hoztuk létre.

Ezeken a tanfolyamokon sokkal nagyobb hangsúlyt kap az átfogó nyelvi fejlesztés és a jogi kommunikáció. Külön izgalmas, hogy mindez a jogi kontextusba történik. Akár a megfelelő szerződések terminológiája kurzussal együtt is futtatható, így lehetőség nyílik arra, hogy a jogi terminológia kurzuson elsajátított ismereteket, rögtön jogi gyakorlati példákat megragadva kiscsoportos órákon begyakorolják a résztvevők.



Időpontok és jelentkezés


Kiknek ajánljuk a részvételt?


 • Akik bizonyos mértékű passzív tudásra tettek szert a jogi angol nyelvben, és célirányosan szeretnék a beszédkészségüket fejleszteni.
 • Akik rendszeresen dolgoznak jogi témában angol nyelven, de nincs módjuk szóbeli gyakorlatot szerezni.
 • Akik az írásbeli készségek mellett szeretnék kiegyensúlyozottan fejleszteni a szóbeli készségeket is, hogy minden szempontból professzionális szaknyelvi tudással rendelkezzenek.

Az ANGLOFON STUDIO saját feljesztésű módszerrel fejleszti az angol kommunikációs készségeket. A módszer ötvözi az angol nyelvi készségfejlesztés és a kommunikációs képzés elemeit. Megtanítjuk és begyakoroljuk azokat a nyelvi és kommunikációs eszközöket-, amellyel „megnyerjük a játszmát” akkor is, ha nyelvi szempontból kedvezőtlenebb helyzetből indulunk. Olyan eszközöket adunk hallgatóink kezébe, amelyek segítségével az alacsonyabb szintű nyelvismeret is használhatóbb a gyakorlatban. Arra összpontosítunk, hogy hogyan kell “eladni magunkat angolul”. A módszer részletes leírása itt található.

Fejlesztési irányok


A meglévő jogi szaknyelvi ismeretekre alapozva célirányosan fejlesztjük a kommunikációs készséget. Az órákon a következő területekre összpontosítunk:

 • A prezentáció, a tárgyalás és a tanácsadás nyelvi eszközei

A kurzusokon a hétköznapi munka során gyakran előforduló helyzetekre ajánlunk könnyen használható nyelvi eszközöket. A tanfolyam elvégzése után a résztvevők jól begyakorolt nyelvi fordulatokkal felvértezve magabiztosan helyt tudnak állni bármilyen szituációban, képesek lesznek a tartalomra koncentrálni.



 • Kommunikációs készségfejlesztés


A készségfejlesztésnek nem a szisztematikus nyelvtanítás a feladata, hanem az, hogy a meglévő tudást a mindennapi és az üzleti életben használható formába öntsük. Számos egyszerű és praktikus fordulatot tanítunk, amelyek megfelelő begyakorolás után a tárgyalópartnerben magas szintű angol nyelvtudás benyomását kelti.



 • Szókincsfejlesztés


A Szerződések terminológiája tanfolyamsorozaton elsajátított, ill. az ügyvédi munka során használt szavakat és kifejezéseket igyekszünk a valós helyzetekbe beágyazva gyakorolni. Felkészítjük hallgatóinkat arra, hogy tudjanak meggyőzően, szabatosan és hatásosan beszélni.


 • Nyelvhelyesség és nyelvi pontosság fejlesztése

Sokéves tapasztalatunk alapján ismerjük a tanulók leggyakoribb hibáit, és segítünk a buktatók elkerülésében. Célunk, hogy hallgatóink angol kommunikációja egyszerre tűnjön természetesnek, pontosnak és meggyőzőnek.




Az egyes modulok


Minden egyes modul valamely készség célirányos fejlesztésére és a benne rejlő szituációk begyakorlására összpontosít az alábbiak szerint:


 • Jogi tanácsadás ügyfeleknek (30 óra)
 • Az angolszász tárgyalástechnika alapjai (30 óra)
 • A sikeres prezentáció nyelvi eszközei (30 óra)
 • A hatásos angol jogi kommunikáció (30 óra)


A tanfolyam tematikája


Az ANGLOFON STUDIO kedvelt kommunikációs készségfejlesztő módszerét a jogi szaknyelvi oktatásunkon megismert kontextusba helyezzük.
A feladatok életszerűek, a gyakorlatból kiragadott példákra épülnek.

 • Tanácsadás külföldi ügyfeleknek a leggyakoribb témákban (ingatlan vásárlás, földhivatali ügyintézés, munkaviszony, bérlet, vállalkozás)
 • Álláspont kifejtése különféle jogi kérdésekben
 • Szerződések értelmezése, magyarázata
 • Ügyfelek tájékoztatása különböző angolul megírt okiratokról és esetekről
 • Tájékoztatás különféle jogterületeken a magyar jogszabályi háttérről
 • Tárgyalási gyakorlatok



Időpontok és jelentkezés