֍ Biztosítsa be magát! ֍ Jogi angol tanulás áfamentesen ֍ Tanfolyamdíjainkat nem emeljük, viszont minket is érintenek az aktuális jogszabályváltoztatások. ֍ Az augusztus 31-ig beérkezett és kifizetett jelentkezésekre garantáljuk az áfamentességet. ֍ E-learning kurzusaink 365 napig elérhetők, elkezdhetők, egyéni időbeosztásban tanulhatók! ֍
X
tovább

Most itt van: Főoldal / jogi-angol-szerzodesmintak / munkajogban-hasznalt-dokumentumok / Information to employee
titl-info-empl

Information to employee

Munkavállalói tájékoztatás

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 46. § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében ezúton írásban tájékoztatom az Önre irányadó munkafeltételekről: This is to inform you of the terms and conditions governing your employment in compliance with the obligation set forth in Article 46, Section (1) of Act I of 2012 on the Labour Code (hereinafter referred to as the “Labour Code)
A NAPI MUNKAIDŐDAILY WORKING HOURS:
A heti munkaidő 40 óra. The number of working hours are 40 hours/week.
AZ ALAPBÉREN TÚLI MUNKABÉR ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK:BENEFITS- IN EXCESS OF THE BASE SALARY AND OTHER BENEFITS
Alapbérén felül az Mt. 140–145. paragrafusaiban meghatározott juttatásokra jogosult a munka törvénykönyvében rögzített feltételek fennállása esetén. You are entitled to the benefits determined in Articles 140-145 of the Labour Code in excess of your base salary, subject to the conditions specified in the Labour Code.
A MUNKABÉRRŐL VALÓ ELSZÁMOLÁS MÓDJA, A MUNKABÉRFIZETÉS GYAKORISÁGA ÉS A KIFIZETÉS NAPJA:DATE AND FREQUENCY OF PAYMENT OF THE SALARY
Munkabérét a Munkáltató havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles elszámolni az Mt. 155–156. paragrafusaiban foglaltak szerint. Ha ez a nap szombatra vagy vasárnapra esik, az ezt megelőző pénteki nap. The payment of salary shall be made subsequently, on a monthly basis, on or before the 5th day of the month following the subject month as provided in Articles 155-156 of the Labour Code. If such date is either Saturday or Sunday, then the salary payment date will be the preceding Friday.
TÁJÉKOZTATÁSDUTIES AND RESPONSIBILITIES
A Munkáltató a munkakörébe tartozó feladatokról külön okiratba foglalt munkaköri leírásban tájékoztatta Önt. The duties and responsibilities shall be specified in the job description, which is incorporated herein by reference.
A MUNKAKÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK:RULES PERTAINING TO HOLIDAYS
Szabadsága mértékére és számítási módjára az Mt. 115–121. paragrafusai és a Munkaszerződés 8. pontja az irányadó, míg a szabadság kiadásának a szabályait az Mt. 122–125. paragrafusai tartalmazzák. The number and the way of calculation of holidays shall be governed by Articles 115-121, whereas the rules for taking days off are set forth in Articles 122-125 of the Labour Code
A SZABADSÁG MÉRTÉKE, SZÁMÍTÁSI MÓDJA ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI:NOTICE PERIOD
A felmondási idő megállapításának a szabályait az Mt. 69. paragrafusa tartalmazza. The rules for calculating the notice period are set forth in Article 69 of the Labour Code.
A MUNKÁLTATÓRA ÉS A MUNKAVÁLLALÓRA IRÁNYADÓ FELMONDÁSI IDŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK A SZABÁLYAICOLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT
A munkáltató nem tartozik a kollektív szerződés hatálya alá. The employer is not subject to the collective bargaining agreement.
KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS HATÁLYAEXERCISING EMPLOYER’S RIGHTS
Ön felett a munkáltatói jogkör gyakorlására [NÉV] jogosult. The employer’s rights shall be exercised by [person exercising employer's right].
A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:ORGANIZATIONAL UNIT
A Munkavállaló munkája a Munkáltató jogi szolgáltató iroda szervezeti egységéhez kapcsolódik. The daily work of the employee is connected to the activities of the legal department, as organizational unit.
TÁJÉKOZTATÁS A MUNKÁLTATÓ ÁLTALI ELLENŐRZÉSRŐLSUPERVISION BY THE EMPLOYER
A munkáltató a munkavállaló munkavégzési kötelezettségének teljesítését a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén havi gyakorisággal a közvetlen munkahelyi vezető útján ellenőrzi. The Employer will supervise the performance of your work duties on a monthly basis by way of the line manager on the premises of the Employer.
MUNKÁLTATÓ ESZKÖZEINEK HASZNÁLATAUSE OF EMPLOYER'S PROPERTY
A Munkavállaló a Munkáltató által biztosított informatikai, illetve egyéb elektronikus eszközöket az alábbi tevékenységekre az elektronikai eszközök használatáról szóló szabályzat rendelkezéseinek megfelelően használhatja. You may use the information technology and other electronic devices of the Employer in compliance with IT and Electronic Devices Policy.
Alulírott Munkavállaló a Munkaszerződés és a Tájékoztatás 1 (egy) példányát a mai napon átvetten. Kijelentem, hogy a rám vonatkozó szabályzatokat, szabályokat, ill. előírásokat elolvastam, megismertem és azokat magamra nézve kötelezőnek elfogadom. The undersigned acknowledges receipt of the employment contract and this document on this date. I represent that I have read the corporate policies and other regulations covering the activities that I am involved in, and I agree to be bound by its provisions.