továbbSzerződés megszűnéseA megszűnéssel kapcsolatos fogalmak között most a szerződés megszűnését nézzük meg tüzetesebben. Nagyon nem mindegy, hogy egy adott helyzetben melyik fogalmat használjuk, ugyanis az egyes megszüntetési módoknak teljesen más joghatása van.

A kérdést többféle szempontból közelíthetjük meg, különbséget lehetünk visszamenőleges hatályú és a jövő vonatkozó megszűnés között, vagy – másféle megközelítésből – a szerződés egyoldalú és közös megegyezéssel történő megszűnését.

Az első szempontot alapul véve a szerződés megszűnése ex tunc hatállyal, amely az eredeti állapot helyreállítását vonja maga után. Ez olyan helyzetet eredményez, mintha a szerzdődést a felek meg sem kötötték volna. Ezt történhet egyoldalú nyilatkozattal, amelyre az angolszász jogban a „cancellation” fogalmat használják.

A szerződés visszamenőleges (ex tunc) hatállyal megszüntethető közös belegyezéssel is, amelyre – jobb híján – a „rescission” fogalmat javasoljuk. A rescission használata az angolszász jogrendszerben érdekes, nem mindenhol használják egységesen, a „rescission” használata eltér az angol és az amerikai jogban, azonban az közös bennük, hogy a rescission minden esetben két lábon nyugszik, sohasem használják egyoldalúan. A másik láb lehet valóban közös megegyezés, de lehet egy bírósági határozat is, amely a másik fél beleegyező határozatát pótolja.

A szerződés jövő vonatkozó megszűnésére általában a „termination” fogalmat használják. Ez igaz a felmondásra is, amelyet egyszerűen úgy fejeznek ki, hogy „termination with notice”, amely lehet azonnal hatályú „termination with immediate effect”, vagy történhet egy felmondási idővel „termination upon xxx days notice”.
A szerződés közös megegyezéssel a jövőre vonatkozó megszüntetése is „termination”, ilyenkor a „termination by mutual consent” fordulat a tipikus.
NOTA BENE: Ez a leírást a magyar jogon alapszik, és nem az angolszász jogrendszer alapján definiáltuk a fogalmakat. Az itt megadott angol fogalmak azt a joghatást váltják ki, mint a vonatkozó magyar jogintézmények, ezért javasoljuk ezek használatát. Azonban az angolszász common law, és még inkábba statutory law nem a fenti elvek mentén rendezi a szerződés megszűnésének módjait, így ebben a kontextusban az itt leírtak nem alkalmazhatóak. Ennek részletes kifejtése túlmutat a jelen cikk céljain és terjedelmén.


Blog főoldalra


Kapcsolódó bejegyzések

megszűnés
Jun 13, 2017
Felmondás angolul
Jan 09, 2017
A jelentkezési lap kifejezetten a fenti szolgáltatásra történő jelentkezéshez szükséges információkat tartalmazza és kizárólag arra szolgál, hogy munkatársunk szükség esetén felvegye Önnel vagy az Ön által meghatározott személlyel a kapcsolatot illetőleg, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a jelentkező valóban létező személy. Az itt megadott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72639/2014 Adatvédelmi nyilatkozat