֍ MESTERISKOLA a LEGJOBBAKNAK - HIBRID OKTATÁSSAL ֍ Jogi angol szaknyelv az alapoktól mesterfokig! November 1-től heti e-learning tananyagok havi online konzultációval! Még most jelentkezhet! ANGLOFON-a jogi angol specialista ֍
továbbFelmondás angolulA felmondás és szinonimái sok gondot okozhatnak a jogi angol nyelvben. Itt is óva intenék mindenkit attól, hogy egy szótárban talált szót a kontextus ismerete és vizsgálata nélkül felhasználjon.
Egy másik bejegyzésben már tisztáztuk, hogy a felmondás nem azonos a felbontással ill. az elállással. E két utóbbi jogkövetkezménye az eredeti állapot helyreállítása (ex-tunc hatállyal ér véget a jogviszony), míg a felmondás a jövőre vonatkozik (ex-nunc).


Ezután meg kell néznünk, hogy a felmondás alatt valóban azt a jogi aktust értik, amely révén a felek közötti jogviszony megszűnik, vagy az ezt közlő dokumentumról van szó. Utóbbi esetben a „notice” a mi szavunk, ami gyakorlatilag a „notice of termination” rövidítése.
Ha a jogviszony végéről van szó, akkor „termination” a helyes kifejezés. A felmondás különféle módozatait a kontextustól függően más-más kifejezéssel adjuk át.


A felmondás az új Mt. szerint szembeállítható a rendkívüli felmondással, így a tkp. a korábbi rendes felmondás megfelelőjeként értelmezhető. Így a hatályos munkajogban a felmondás pontos megfelelője a „termination without cause”, szemben a rendkívüli felmondással, amely „termination for cause” ill. „termination with cause”.


Ha nem munkajogról, hanem polgári jogi szerződésről van szó, akkor a rendes és rendkívüli felmondás vonatkozásában nem a „cause” a választóvonal, hanem a szerződésszegés (breach) megtörténte. Ennek szellemében ebben a körben a rendkívüli felmondás a „termination for breach”, a rendes felmondás pedig a „termination for convenience”.
Kérdése van a témával kapcsolatban? Tegye fel a hozzászólások szekcióban, igyekszünk a lehető leghamarabb válaszolni!Blog főoldalra


Kapcsolódó bejegyzések

Szerződés megszűnése
Jun 15, 2019
Idézés angolul
Jan 06, 2017
Kötelezettség angolul
Jun 07, 2017
átadás átvétel angolul
May 14, 2018
átvilágítás angolul
May 03, 2017
vállalatirányítás angolul
Apr 19, 2017
jegyzőkönyv angolul
Jul 23, 2018
Belvíz angolul
Jun 11, 2018
Épület, építmény és műtárgy angolul
Jan 08, 2018
illeték angolul
Nov 05, 2018
elnök angolul
Nov 12, 2018
igazgató angolul
Nov 19, 2018
ügyvezető angolul
Nov 26, 2018
jogász bemutatkozás angolul 1
Dec 17, 0200
A jelentkezési lap kifejezetten a fenti szolgáltatásra történő jelentkezéshez szükséges információkat tartalmazza és kizárólag arra szolgál, hogy munkatársunk szükség esetén felvegye Önnel vagy az Ön által meghatározott személlyel a kapcsolatot illetőleg, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a jelentkező valóban létező személy. Az itt megadott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72639/2014 Adatvédelmi nyilatkozat